Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

2019. július 15-19 között került megrendezésre a szociotábor, melynek idén Tiszabő és Tiszabura községek adtak otthont. A szociotábor célja volt, hogy a fiatalok betekintést nyerhessenek a szegénytelepek és a leszakadó falvak világába és beleláthassanak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által működtetett Jelenlét alapú tevékenységekbe. A tábor ideje alatt a fiatalok önkéntesként szervezhettek a helyi gyerekeknek programokat. Mindezen tapasztalatok hozzájárulhatnak ahhoz is, hogy a későbbiekben a segítő szakmát válasszák hivatásuknak.

 

Március 22-én a miskolci fiatal önkéntesek a Vasgyári közösségi napon kézműves foglalkozásokat vezettek, sport program előkészítésében segítettek, gondoskodtak az ennivalóról, és voltak akik még a másnapi ózdi Dobban a szív rendezvényen is segítettek!

„Ezt a szolgálatot csak az önkéntesség szellemében lehet végezni. Ez az ember Isteni dimenziója. Ebben az ember felismeri, hogy az élete nem a magáé, hanem a másiké. Élete akkor lesz sikeres, ha vállalja, hogy az életét elajándékozza.” Kozma Imre atya

A Máltai Szeretetszolgálat életében a kezdetektől fogva kiemelt szerepe van az önkéntes feladatvállalásnak. Az önkéntesség a szervezet létének, önazonosságának egyik alapja. A Szeretetszolgálat mai szervezete - csoportjai, intézményei és programjai - egy katolikus plébániaközösség önkéntes feladatvállalásából nőtt ki. Az önkéntesség határozta meg a szervezet első mintegy 15 évét, erkölcsi tőkéje jórészt ma is ebből az erőből fakad. Az önkéntesség, az önkéntes szemlélet a szervezetben alapérték, ezért a Szeretetszolgálat intézményeiben, programjai megvalósítása során alapvető az önkéntesek bevonása is.

A szervezetben mintegy 5500 önkéntes, közülük 2479 rendes tag tevékenykedik rendszeresen. Mellettük sok ezer alkalmi segítő vesz részt a munkában. A segítők kreativitása, sokszínű szakértelme megsokszorozza a Szeretetszolgálat erejét, lehetőségeit, lehetővé teszi, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat hatékonyabban összpontosítsa a rászorulók megsegítésére. Ez egyik forrása a szervezet erejének és megújulásának.

Önkéntes munka az, amit jó szándékú emberek mások javára, a közös jó érdekében önként, tudatosan, kényszer vagy ellenszolgáltatás nélkül, egyénileg vagy csoportosan végeznek. A szeretetszolgálat ennél többet jelent. Önkéntesek és alkalmazottak is a máltai pajzs jegyében, annak oltalma alatt folytatják tevékenységüket. Ez a pajzs, a máltai kereszt, a Nyolc Boldogság jelképe, a feltétel nélküli, mindenki felé nyitott szolgáló szeretetre hív, amely Isten iránti szeretetből fakad. Kozma Imre atya szavai szerint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a szeretet civilizációját akarja megjeleníteni a világban.

A helyi csoportok a Szeretetszolgálat legkisebb szervezeti egységei, önkéntesek munkájára épülve működnek. Adományokkal, speciális programokkal és a személyes gondoskodás különböző formáival segítik a környezetükben élő rászorulókat. Felelősségtudatuk és munkájuk tette lehetővé a Máltai Szeretetszolgálat országos hálózatának kialakulását.

Az önkéntesek eltérő motivációval érkeznek. A hagyományos, keresztény meggyőződés és segítő szándék által motivált önkéntesek mellett sokakat az értékes munka öröme, tudásuk, szakértelmük hasznosításának, vagy a közösséghez tartozásnak az igénye, a szeretet megélése vezet a Szeretetszolgálathoz. Sok fiatalt ösztönöz a képzés, tanulás, tapasztalatszerzés, gyakorlat, munkatapasztalat lehetősége és munkavégzésük során ráébredhetnek, hogy egy olyan ügyet segítenek, mellyel azonosulni tudnak.

Tevékenységek

IDŐSEKKEL VALÓ TÖRŐDÉS, GONDOZÁSUK

 • Idősek otthoni, szociális otthoni látogatása.
 • Otthoni segítségnyújtás: takarítás, bevásárlás, ügyintézés, ebédszállítás, idősek szállítása, kísérése.
 • Lelki, közösségi és kulturális programok szervezése.

HAJLÉKTALAN EMBEREK SEGÍTÉSE

 • Hajléktalanok utcai gondozása, étkeztetése, teajárat.
 • Közösségi programok hajléktalan embereknek.

GYEREKEKKEL VALÓ FOGLALKOZÁS, CSALÁDI PROGRAMOK

 • Közösségi programok szervezése gyerekeknek és családoknak: prevenciós, közösségépítő, kézműves műhely, kulturális és lelki programok.
 • Rendezvények szervezése, közreműködés a megvalósulásnál.
 • Nyári táborok szervezése, táboroztatás.
 • Gyermekfelügyelet.
 • Gyermekek korrepetálása.
 • Délutáni gyermekfoglalkozás önkéntes pedagógusok bevonásával.
 • Gyermekjóléti feladatok.
 • Tanszerosztás.
 • Gyerekesély program - Mozgó Játszóterek
 • Játszva megelőzni! program - Máltai Játszóterek

FOGYATÉKKAL ÉLŐKKEL VALÓ TÖRŐDÉS, FOGLALKOZÁS

 • Fogyatékkal élő gyerekek és családjuk támogatása.
 • Klubfoglalkozás.
 • Fogyatékkal élők szállítása.
 • Közösségi és lelki program szervezése fogyatékkal élő felnőtteknek, fiataloknak, gyerekeknek.

ÉTKEZTETÉS

 • Étkeztetés, ebédszállítás.
 • Gyerekétkeztetés.
 • Hajléktalanok utcai gondozása, étkeztetése, teajárat.

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS KRÍZISHELYZETEKBEN, KATASZTRÓFÁK ESETÉN

 • Katasztrófavédelem, fizikai segítségnyújtás, adományok célba juttatása.
 • Teajáratok működtetése katasztrófahelyzetben.
 • Katasztrófa által sújtott családok lakásának újra berendezése.

OKTATÁS, ELŐADÁSOK, KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK

 • Ünnepi műsorok.
 • Szenvedélybetegeknek klubfoglalkozás.
 • Előadások szervezése.

EGYÉB

 • Krízishelyzetben levők segítése.
 • Lakóhelyükön élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került családok, egyének segítése.
 • Börtönben levők látogatása, lelki támogatása, beilleszkedésük segítése, hittanóra
 • tartása pl. a Fiatalkorúak Börtönében, ajándékcsomag ünnepekre.
 • Részvétel Máltai Szeretetszolgálat akcióiban.
 • Jogi, szociális, életvezetési tanácsadás, lelkisegély-szolgálat.
 • Bekapcsolódás az intézmények tevékenységébe.

EGÉSZSÉGÜGYI MUNKA

 • Gyógyszersegélyezés.
 • Gyógyászati segédeszköz kölcsönzése.
 • Vérnyomásmérés.
 • Házi, szociális otthoni, kórházi beteglátogatás.
 • Betegek testi, lelki gondozása otthonaikban, szociális otthonban és kórházban, fürdetés.
 • Kórházi önkéntes munka.
 • Elsősegélynyújtás.
 • Mentőszolgálat.
 • Szakorvosi ellátás.