Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Fogyatékosok Nappali Intézménye és Sorstárs Támogató Szolgálata - Komárom

Fogyatékosok Nappali Intézménye és Sorstárs Támogató Szolgálata - Komárom

Bemutatkozás

Működési területünk Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás területe, a Komáromi Kistérség. Célunk, hogy a gondjainkra bízott fogyatékkal élő személy fogyatékosságából, fizikai, szellemi, mentális állapotából származó társadalmi hátránya csökkenjen, életminősége javuljon, minél hasznosabb tagja lehessen a társadalomnak. Az esélyegyenlőség megteremtésének érdekében hozzájárulunk, hogy a fogyatékkal élők a mindennapi problémáik megoldásában – a társadalom aktív tagjaként – maguk is teljes körű felelősséget vállalhassanak. 

A Nappali Intézményünk a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény, melynek feladata, hogy fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek napközbeni ellátását, foglalkoztatását, fejlesztését, gondozását biztosítsa. Gondozottaink közt van értelmi fogyatékos, autista, mozgásában akadályozott és halmozottan fogyatékos ember. 

Nappali intézményünkben a fogyatékossággal élő gondozottjaink családias környezetben, szakképzett gondozónők segítségével fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt, ahol ezen feladatokat ki - ki a saját képessége, egyéni tempója szerint tud elvégezni. Fiataljaink szempontjából elmondható, hogy a közösség ereje fejlesztően hat rájuk. Fogyatékosságukhoz mérten kézműves foglalkozásokat tartunk, kultúrális és sportrendezvényekre készítjük fel őket, rendszeres fellépésről és versenyekről is gondoskodunk. Barátságok szövődnek, toleránsak egymással, alkalmazkodnak társaikhoz, s olyan helyekre is eljuthatnak ahova a hozzátartozó nem tudja elvinni.
A szülőknek, hozzátartozóknak nagy segítség, hogy intézményünk térítésmentes, valamint a bejutáshoz és hazaszállításhoz gépjárművünk segítséget nyújt.

A Sorstárs Támogató Szolgálat személyi segítéssel és szükség esetén szállítással nyújt segítséget a rászorulóknak. Feladatait két szakképzett személyi segítő látja el. Otthonukban keresik fel azokat a fogyatékossággal élőket, akik megfelelnek a törvény által meghatározott feltételeknek. Feladatuk személyre szabott gondozási tervvel segíteni az egyént, tehermentesíteni a családot, a tágabb értelemben vett környezetre való pozitív hatással elősegíteni a fogyatékkal élő emberek társadalmi befogadását. A Szolgálat munkatársai a hétköznapok során felmerülő problémák megoldását hivatottak elősegíteni. 

Rehabilitációs segédeszközök bérbeadását is megszervezzük. A hozzánk forduló rászorulóknak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat raktárában tárolt segédeszközöket (kerekesszék, járókeret, kórházi ágy stb) térítésmentesen tudjuk biztosítani. A szolgáltatást nem csak a gondozottak vehetik igénybe, hanem  a rászorultak is.