Komárom Városért emlékérmet vehetett át a városi ünnepségen Szalai Gabriella, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogyatékosok Nappali Intézménye és Sorstárs Támogató Szolgálat vezetője. A díj átadásakor így méltatták a máltai intézményvezetőt:

Munkáját a fogyatékos és az élet árnyékos oldalán élő emberekért végzi nagy igyekezettel, empátiával, szeretettel és szakmai tudással. Tevékenysége nem nélkülözi az alázatot és a másik ember iránt tanúsított tiszteletet.

A máltaiak önkéntes munkájából a nehéz élethelyzetben élők érdekében szervezett alkalmakon (adománygyűjtés, adományosztás, krízishelyzetek, táboroztatás, városi rendezvények) munkaidőn túl is mindig példamutatóan kiveszi részét. Akikkel kapcsolatba kerül, hamar megszeretik, másokra figyelni tudó, kedves egyénisége miatt.

Egyéni életútja és magánélete is tiszteletet parancsoló. Példamutató az az igyekezet és kitartás mellyel - a rengeteg megoldandó családi gond, probléma ellenére - folyamatosan képzi magát, hogy szakmai munkáját, hivatását kifogástalanul végezhesse. Gabriella hivatásának gyakorlásában a hite és a családja segíti, mely erőt, békét és szeretetet biztosít számára.

Munkálkodására, a mindennapjaira a következő idézet a legjellemezőbb:

„Nem vagyunk mindnyájan arra hivatottak,
hogy rendkívüli dolgokat hajtsunk végre,
hanem arra, hogy nagyon egyszerű,
hétköznapi munkát végezzünk
rendkívüli szeretettel…”

Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Komárom Város Díszpolgára címet adományozott Sárai János önkormányzati képviselő részére. Komárom Városért emlékérmet vehetett át Szalai Gabriella, Csókáné dr. Varga Mária, Beigelbeck Attila, Fazekas László és Horsa István. Az idei esztendőben Polgármesteri díjban részesült Legát István, az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc Hagyományőrző Közhasznú Egyesület, valamint a Street Generations Extrém Sport Csapat.

Észak-Komárom képviselő-testülete az idei évben Pro Urbe díjat adományozott a Selye János Gimnázium és Városi Művelődési Központ GIMISZ Diákszínpada, valamint dr. Bende István részére.
Polgármesteri díjat kapott Mgr. Roberta Krmášková, Mgr. Júlia Černeková, Janka Pipíšková, a Magyar Lovas Színház Komárom, a Magyarock Dalszínház, Hodek Dávid és Hodek Áron, a Regionális Közművelődési Központ, Borbély Alexandra, Ing. Eva Gajdáčová, Lakatos Róbert, Szénássy Edit, a RÉV Polgári Társulás valamint Kristóf Réka.