Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

MMSZ Gondviselés Háza Békásmegyeri Integrált Intézmény

MMSZ Gondviselés Háza Békásmegyeri Integrált Intézmény

Bemutatkozás

Intézményünk integrált formában biztosítja az alábbi ellátási formákat:

Bp. 1039 Kelta u. 5. székhelyen: családok átmeneti otthona, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása

Bp. 1033 Miklós u. 32. telephelyen: házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátást biztosítja.

 

Családok átmeneti otthona az átmenetileg vagy tartósan fedél nélkül maradt 18 év alatti gyermekeket nevelő családokat támogatjuk annak érdekében, hogy továbbra is családi kötelékben maradva együtt élhessenek, lehetőséget kapjanak további élethelyzetük kialakításához. Az ország egész területéről fogadunk családokat.

A gondozás időtartama a törvényben meghatározott 1 év, amely indokolt esetben fél évvel meghosszabbítható. A családokat különálló szobákba helyezzük el. Az ellátást a szülőknek személyesen kell kérniük. Intézményünkben várólista van, azonnali elhelyezésre nincs lehetőség. A bekerülést felvételi beszélgetés előzi meg. 

Intézménybe felvétel esetén a házirendet be kell tartani, családgondozóval, gondozóval szoros együttműködés van, és havonta térítési díjat kell fizetni.

 

Idősek nappali ellátása az otthonukban önmagukat még ellátni képes idősek számára nyújt lehetőséget napközbeni tartózkodásra. Az ellátás hozzájárul ahhoz, hogy a klubba járó időseink megőrizzék társadalmi és társas kapcsolataikat, fizikai és szellemi aktivitásukat.

 

A klub tagjainak érdeklődési köréhez illeszkedő programokat kínálunk: zenés és irodalmi műsorok, zenehallgatás, filmvetítés, gyógytorna, közös séták, egyéb kulturális programok. Továbbá életmód és életvezetési tanácsadással segítünk, rendszeres torna, vérnyomás- és vércukor ellenőrzés van intézményünkben. 

Segítjük az ügyintézést: információkat, nyomtatványokat biztosítunk, segítünk a kitöltéskor, valamint támogatjuk az érdekérvényesítésüket. Az ellátás térítésmentes.

Nyitvatartás: munkanapokon 8:00 – 16:00

 

Szociális étkeztetés szolgáltatásunkkal szociálisan rászoruló emberek napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk részére nem tudják biztosítani.

Az ételt háromféleképpen szolgájuk ki: elvitellel, kiszállítással vagy helyben fogyasztással. A térítési díj összege: a jövedelem függvényében változik, melynek összegéről a szakmai vezető tud tájékoztatást nyújtani.

 

Házi segítségnyújtás szolgáltatásunkat azon időskorú személyeknek nyújtjuk, akik egészségi állapotuk miatt az önálló életvitellel kapcsolatos feladataikhoz segítséget igényelnek. Az ellátást a szükségleteiknek megfelelően biztosítjuk: háztartási tevékenységben közreműködés vállalunk (pl.: bevásárlás, mosogatás), személyi és lakókörnyezeti higiénia megtartásában segítünk, támogatjuk az egészségi és fizikai állapotuk javítását, szinten tartását, segítünk a veszélyhelyzetek elhárításában, valamint mentális támogatást nyújtunk, segítjük a családi- és környezeti kapcsolatok ápolását, az ügyintézést, és információt nyújtunk a legfontosabb szociális szolgáltatásokról. 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az otthonukban élő időseknek nyújt a nap 24 órájában biztonságot és állandó szakszerű felügyeletet, a különböző vészhelyzetek kiküszöbölésére. Az ellátás folyamatos készenléti rendszerben működik. Segélyhívás esetén az ügyeletes gondozó haladéktalanul megjelenik a helyszínen, a felmerült probléma megoldása érdekében azonnal intézkedik, szükség esetén egészségügyi ellátást kezdeményez – orvosi ügyelet, mentőszolgálat értesítése. 

A térítési díj összege: a jövedelem függvényében változik, melynek összegéről a szakmai vezető tud tájékoztatást nyújtani.

Szeretettel várjuk önkéntesek jelentkezését