Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Gondviselés Háza Zöld Fenyő Időskorúak Otthona

Gondviselés Háza Zöld Fenyő Időskorúak Otthona

Bemutatkozás

Napjainkban Magyarországon egyre nő az idősek száma. A rohanó életnek köszönhetően nem minden család tudja az idős szülők, nagyszülők ellátását biztosítani. A nők munkába állásával megszűnt az a korábban jellemző családmodell, ahol a nagyobb családban együtt éltek a gyerekek, felnőttek és idős szeretteik. Gondot okozhat egész napra magára hagyni családunk idős tagjait. Erre szolgálhatnak egy lehetséges megoldásként a bentlakásos intézmények.

Az időskorúak otthonában olyan időskorú személyeket látnak el, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, illetőleg akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Az ellátás időtartama ezekben az intézményekben határozatlan idejű.

Az Gondviselés Háza- Zöld Fenyő Időskorúak Otthonában az idős emberek számára biztosítva van minden feltétel a további nyugodt élethez és a kötött szabályokon kívül saját egyéniségüknek megfelelően „rendezhetik be” az életvitelüket. Mintha egy nagy házban laknának, csak annyi különbséggel, hogy itt máshol van az étkező, a nappali, a foglalkoztató és az új családtagokkal is kompromisszumra kell jutniuk.

Az intézményben a gondozási feladat alatt az otthon szolgáltatását igénybe vevő személy részére nyújtott olyan fizikai, mentális, életvezetési segítség értendő, amelynek során az ellátott szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó vagy csak korlátozottan meglévő testi-szellemi funkcióinak helyreállítására, képességeinek, készségeinek javítására kerül sor.

A gondozásnak az idős ember szükségleteihez kell alkalmazkodnia a fizikai és egészségügyi ellátás, a mentálhigiénés gondozás és a foglalkoztatás tekintetében egyaránt. Ezen gondozási formák egyénre szabottan az ellátottak állapotának és gondozási szükségleteinek figyelembevételével, gondozási egységekben és gondozási csoportokban kerülnek megvalósításra. Fontos az idős embereknél az intézmény közösségéhez tartozás tudatának megőrzése, valamint a külvilággal, elsősorban a családdal való kapcsolat erősítése.

Máltai Szeretetszolgálat

Intézményi adatlap

IRSZ: 2500
Település: Esztergom
Cím: Visegrádi út 283.
Telefonszám:: 0633/411410
Vezető: Vodicskáné Ráczkövi Ildikó
E-mail: