Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Támogató Szolgálat - Esztergom

Támogató Szolgálat - Esztergom

Bemutatkozás

Célunk segítséget adni a fogyatékkal élők (hallássérült, látássérült, mozgáskorlátozott, értelmi sérült) számára, hogy minél könnyebben be tudjanak kapcsolódni a társadalom mindennapi életébe. Ellátási területünk Dömös, Esztergom, Mogyorósbánya, Pilismarót, Tát. 
 
Ellátottak köre: Azon ellátási területünkön fogyatékkal élő személyek akik, a hatályos jogszabály alapján szociálisan rászorulónak minősülnek.
A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül az a súlyosan fogyatékos személy, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül. A szolgáltatás igénybevételéhez a súlyos fogyatékossági állapotot igazolni lehet az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal, vagy az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel.
Alapvető tevékenységeink:
Személyi segítés. A fogyatékosság miatt egyedül gyakran megoldhatatlan feladatokban - az ellátott otthonában - történő segítés, ellátás. Az általános egészségi állapotának és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása. Segítségnyújtás az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, kulturális, művészeti, sport, szabadidős tevékenységek végzéséhez.
Szállító szolgáltatás. A lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése. Alapvető célja a súlyos fogyatékossággal élő személyek számára hozzáférhetővé tenni azokat a szolgáltatásokat, amelyeket csak speciális szállítójármű segítségével érhetnek el (közintézmények szolgáltatásainak elérése, hivatalos ügyek intézése, egyéni szükségletek biztosítására irányuló szállítás, etc.
Információnyújtás, tanácsadás. A hivatalok, intézmények és civil szervezetek működéséről, szolgáltatásairól, a sérülteket érintő jogszabályokról, valamint azok változásairól, a különböző segélyek és járadékok rendszeréről tájékoztatjuk a hozzánk fordulókat személyesen, telefonon vagy e-mailben.
 
Szakmai vezető: Martin Dániel, e-mail: martin.daniel@maltai.hu
Máltai Szeretetszolgálat

Intézményi adatlap

IRSZ: 2500
Település: Esztergom
Cím: Kossuth Lajos utca 42.
Telefonszám:: 06-30/341-26-14
Vezető: Hidas Ágnes
Fax: 06-33/311-418
E-mail: maltai.esztergom@invitel.hu