Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Idősbarát lakásprogram

Idősbarát lakásprogram

Bemutatkozás

Pályázati felhívás az

„Idősbarát lakásprogram”

keretében gondozásra, ápolásra szoruló idősemberek lakhatási körülményeinek javítására

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nyugat Dunántúli Régiója a Győri Önkormányzattal megkötött szerződése alapján pályázatot hirdet szociális alapellátásokban részesülő időskorú személyek számára, lakhatási körülményeiknek részleges átalakítással, illetve akadálymentesítéssel történő javítására. A pályáztatással összefüggő teendőket a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nyugat Dunántúli Regionális Központja végzi.

Háttér

Az ENSZ megfogalmazásában a XX. században következett be a "hosszú élet forradalma", amely jelentős változásokat hozott az egyén és a társadalom számára nemzeti és nemzetközi szinteken is. Magyarországon 1900 és 2000 között szinte megduplázódott a születéskor várható élettartam (várható élettartam: 1900-ban nők: 38,2 év, férfiak: 36,6 év; 2000-ben nők: 75,6 év, férfiak 67,1 év), s külön figyelemre méltó, hogy milyen nagy különbség van a két nem elérhető életkorában a nők javára. Magyarországon további kihívást jelent, hogy a hazai idősek sokkal rosszabb állapotban érik meg ezt az életszakaszt, mint európai uniós kortársaik.

Az 1991-ben megfogalmazott ENSZ Idős Emberekkel Foglalkozó Alapelvek szerint olyan időspolitikára van szükség, amely az egész élet során biztosítja a függetlenséget, a részvételt, a gondoskodást, az önmegvalósítást és a méltóságot. Ezen elvek mentén országos szintű időspolitika határozza meg az idősek generációs hátrányainak leküzdését, teljes társadalmi tagságuk megteremtését és megőrzését. Helyi szinten az önkormányzatok tehetnek a legtöbbet az idős lakosság társadalmi aktivitásának, fizikai és intellektuális kapcsolódási lehetőségeiknek megőrzéséért.

 

Célkitűzés

A pályázat célja, hogy az idős emberek önálló életvitelüket saját otthonukban a lehetőségek szerinti leghosszabb ideig folytathassák. A pályázat lehetővé teszi az idős emberek lakásában a biztonságos és önálló használathoz szükséges műszaki átalakítások, akadálymentesítési feladatok elvégzését, amellyel a szociális alapszolgáltatásban, vagy alapszolgáltatásokban már részesülő idős gondozottak életfeltételeit javítja.


További célkitűzésünk, hogy a helyi politikaformálók figyelme az idősödés problémái felé forduljon, a gondozást végző szervezetek pedig hatékony kiegészítő eszközök segítségével biztonságosabb, jobb minőségű ellátást nyújthassanak gondozottjaik számára.

Különösen fontos, hogy a program túlmutat a különböző törvények és jogszabályok által előírt, megfelelő színvonalú ellátási kötelezettségeken és a helyi közösségek életének minőségét javítja, az idősügyet szolgáló intézményrendszer lehetőségeit bővíti.

Ki és milyen módon pályázhat?

Pályázók köre:

Olyan magyar állampolgárságú, időskorú (70 évnél idősebb) magánszemélyek,

  • akik saját tulajdonú győri ingatlanukban, amelyet 30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal  (nem hiteles is megfelelő) igazolni tudnak
  • önmaguk részére igazolt haszonélvezettel terhelt győri ingatlanban életvitelszerűen élnek.

 

Pályázat módja:

Pályázni írásban, a letölthető pályázati űrlap elektronikus kitöltésével, és az abban előírt mellékletek csatolásával lehet. A pályázat elbírálása során előnyt élvez az az idős személy, aki igénybe vesz valamely szociális szolgáltatást.

A pályázat bemutatja az ingatlanban elvégzendő műszaki átalakítások indokoltságát, szükségességét, valamint a pályázó további életvitelében várható eredményét.

 

Egy pályázó által pályázható összeg: minimum 100 000 Ft, maximum  600 000 Ft

Az önrész mértéke: 0 Ft

Egy lakásra egy támogatási kérelem nyújtható be.

A támogatás nem örökölhető.

A beruházási munkákat elvégző vállalkozó kiválasztását a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat Dunántúli Régiója biztosítja. A pályázat benyújtása után, a kiválasztott kivitelező felméri a nyertes pályázók által igényelt munkálatokat, és megállapítja ennek értékét.

- Amennyiben ez az összeg nem haladja meg a 600.000 Ft bruttó értéket megtörténik a kivitelezés, támogatási szerződés és kivitelezési szerződés alapján.
- Amennyiben az összeg meghaladja a 600.000 Ft bruttó értéket, a különbözetet nem áll módjában a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat Dunántúli Régiójának fedezni, de ezt a kedvezményezett megteheti, ez esetben a kivitelező a plusz költségeket képező munkáról a támogatástól független szerződést köt a megrendelővel.
- Amennyiben a kedvezményezettnek nem áll módjában az esetleges különbözet fedezése, közös megegyezéssel és jegyzőkönyvvel alátámasztva csökkentik az elvégzendő munkálatokat, úgy, hogy az a 600.000 Ft bruttó értéknek megfeleljen.
- Amennyiben a kedvezményezettnek nem áll módjában az esetleges különbözet fedezése, és nem születik a kedvezményezett részéről közös megegyezés az elvégzendő munkálatok csökkentéséről úgy, hogy ennek értéke ne haladja meg a 400.000 Ft bruttó értéket, az előzőleg nyertesnek nyilvánított kedvezményezett elveszíti a támogatást.

A pályázat elnyerése esetén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nyugat Dunántúli Régiója a pályázóval „Támogatási szerződést”, pályázatban a pályázó által megjelölt kivitelezővel „Vállalkozási szerződést” köt az átalakítási munkák elvégzésére.

Főbb értékelési szempontok

A pályázatok értékelése során elsődleges szempont a pályázó egészségi állapota és ebből adódó fogyatékossága, valamint hogy a megjelölt műszaki átalakítások milyen mértékben vannak hatással a pályázó életvitelének javítására.
Mivel a pályázatnak nem célja az ingatlanokban történő általános komfortfokozat növelő beruházások támogatása, befejezetlen, vagy leromlott műszaki állapotú lakóingatlan lakhatóvá tétele, valamint általános értéknövelő beruházások elvégzése, ezért az értékelés során az ilyen típusú pályázatok kizárásra kerülnek.

Pályázható műszaki átalakítások, akadálymentesítések:
- Fürdőszoba – csúszásmentes járólap, zuhanyzó kialakítás/zuhanyzó kabin, fürdőkád kiszerelés, kapaszkodók felszerelése, wc kagyló csere, kagyló csere
- Konyha - csúszásmentes járólap, pvc burkolat csere
- Lakás egyéb területén: akadálymentesítés (küszöbök megszüntetése), kapaszkodók kialakítása
- Magánházak esetén: járda kialakítása/javítása, feljáró kialakítása
 

A pályázat elkészítésének és benyújtásának módja

A pályázatot a www.maltai.hu/idosbarat, valamint, a www.gyor.hu oldalon található pályázati adatlap kitöltésével kell elkészíteni. A pályázati adatlap az internetes felületről kinyomtatható.

A kitöltött pályázati adatlapot az aláírásra jogosult személy, személyek aláírásával 2 nyomtatott példányban (egy eredeti és egy másolati példányban) összetűzve, kérjük benyújtani.

Hiánypótlásra nincs lehetőség.

 A pályázatokat tértivevénnyel, ajánlva postai úton, a következő címre küldhető:

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

9021 Győr

Amadé László utca 1.szám

 

A pályázat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 9021 Győr, Amadé László u. 1. címen, zárt borítékban a határidő lejárta előtt hétköznapokon 9-15 óráig személyesen is leadható.

Kérjük a borítékon a "PÁLYÁZAT" szót feltüntetni szíveskedjenek.

A pályázatok beadásának (postára adásnak vagy személyesen történő benyújtásának) határideje évente változik. Részletek a pályázati kiírásban.

A pályázatok eredményéről a beadási határidő utáni 30 napon belül írásban értesülnek a pályázók.

A pályázattal kapcsolatban kérdés az alábbi címre küldhető: titkarsag.gyor@maltai.hu