Az Idősbarát Lakásprogram célja, hogy az idős emberek minél tovább abban a környezetben tudjanak élni, amelyet ismernek, megszoktak, és ezt az otthont biztonságossá tehessék, valamint ápolási szükségletüknek megfelelően átalakíthassák.

A pályázati kiírás 2022-ben is az idős személyek lakhatási körülményeinek javítását célozza meg részleges átalakítással, illetve akadálymentesítéssel. A megpályázható összeg maximum 800.000 Ft. A jelenlegi kiírás összköltségvetése 4.000.000 Ft, amelyet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosít.

A pályázat beadásának feltételeit a pályázati felhívás és útmutató tartalmazza.

Pályázni írásban, a letölthető pályázati űrlap elektronikus vagy olvasható kézírással történő kitöltésével, és a pályázati felhívásban előírt mellékletek csatolásával lehet.

A kitöltött pályázati adatlapot az aláírásra jogosult személy, személyek aláírásával 1 eredeti, aláírt példányban összetűzve kérjük benyújtani.

A pályázati dokumentációt zárt borítékban postai úton ajánlottan, tértivevénnyel kérjük feladni 2022. június 02. nap éjfélig a következő címre: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, 9021 Győr, Amadé L. u. 1. A borítékon a "PÁLYÁZAT" szót kell feltüntetni.

A pályázat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat-Dunántúli Regionális Központjában a 9021 Győr, Amadé László u. 1. címen, zárt borítékban a határidő lejárta előtt hétfőtől csütörtökig 9.00-15.00 óráig személyesen (hozzátartozó megbízásával) is leadható. A személyes benyújtás határideje: 2022. június 2. 15.00 óra. A borítékon tüntessék fel a „PÁLYÁZAT” szót.

A pályázati adatlap és útmutató letölthető a www.maltai.hu/idosbaratlakasprogram valamint a www.gyor.hu oldalakról.

 

A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető a titkarsag.gyor@maltai.hu e-mail címen és a 96/336-129-es telefonszámon.