Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régió Fejlesztő Oktatást-Nevelést Végző Iskola

Bemutatkozás

Iskolánk hivatása:

Tanulóinknak egy életre szóló útravalót kívánunk adni. Azt szeretnénk, hogy olyan korrekciós-terápiás személyiségfejlesztésben részesüljenek, amely hozzájárul a harmonikus, boldog gyermekkor biztosításához.
Működési vezérelvünk a tolerancia és a feltételek nélküli elfogadás. Törekszünk arra, hogy makro-környezetünkkel elfogadtassuk önmagunkat és tanulóinkat is. Tisztában vagyunk társadalmi felelősségünkkel – a jövő nemzedékét neveljük –, ezért minden pedagógustól, munkatársunktól elvárjuk, hogy törekedjen a fejlődésre, a kiválóságra. Intézményünk minden tanulója sajátos nevelési igényű (súlyosan – halmozottan sérült, ill. autizmus spektrum zavarral küzdő). A gyógypedagógiai oktató – nevelő munka alapelvei közé tartozik a differenciált - az egyéni képességeket figyelembe vevő - oktatás, a szemléltetésen alapuló, a mindennapi életből vett feladatokat alkalmazó – tevékenykedtető fejlesztés, a tanulók életkorának, képességeinek megfelelő (tan) eszközválasztás.
Ezen tanulók oktatásának tantervi irányelve és a tanulók önmagukhoz mért fejleszthetősége határozza meg azt, hogy a kulcskompetenciákat milyen mértékben és arányban építhetjük be az oktatási folyamatba.
A fejlesztő nevelés – oktatás a tanév rendjéhez igazodó, tanítási évfolyamokra nem tagolódó, de felépítésében az elért fejlődési szakaszokat követő egységes folyamat.
A rehabilitációs fejlesztésünk célja olyan pedagógiai tevékenységhez programot és segédletet nyújtani, mely törekszik képessé tenni a súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulókat szűkebb és tágabb környezetük egyre bővülő megismerésére, saját életük mindennapi élményeinek megélésére, és az ezekben való egyre tevékenyebb részvételre, továbbá egyszerű társas kapcsolatok, kommunikáció kialakítására és fenntartására, aminek eredményeképpen jobb minőségű életet élhetnek.

Telephelyeink:

8600 Siófok, Honvéd u. 36. 

8700 Marcali, Táncsics u. 103.

Máltai Szeretetszolgálat

Intézményi adatlap

IRSZ: 7629 .
Település: Pécs
Cím: Apafi út 99-101.
Telefonszám:: 06-85-310-399
Vezető: Tóth Istvánné Császár Mariann
Számlaszám: 11784009-20200903
Fax: 06-85-310-399
E-mail: csaszar.mariann@maltai.hu