Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai napló

Szent Balázs napi szentmise Baján

Szerző: Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2018-02-06 21:00:00

Szent Balázs napi szentmise Baján

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Bajai Csoportja február 6-án tartotta 2018. első máltai szentmiséjét a Szent László ÁMK kápolnájában. Tot Loretta írt beszámolót 

Fekete Szabolcs esperes, lelki vezető celebrálta, amit a betegekért és a Máltai Szeretetszolgálatért ajánlott fel. A szent leckében hallhattuk, hogy Szent Pál apostol társaival hajótörést szenvedett Málta szigeténél. Egy ideig a szigeten egy bizonyos Publius birtokán tartózkodtak, akinek édesapja láztól és vérhastól szenvedett. Miután Szent Pál apostol látogatást tett nála imádságai után a férfi felgyógyult a betegségből. Amint ennek híre ment a szigeten élő betegek mind sorra Szent Pál apostol színe elé járultak a gyógyulás reményében. Az apostol közbenjárása, rengeteg imádsága sikeres volt, így a hálás szigetlakók minden jóval elhalmozták őt és társait a hazaútra.

A példabeszéd szerint: Jézus Kafarnaum városába látogatott Péter házába. Péter anyósa beteg volt, láz kínozta, de Jézus imádsággal és kézrátétellel meggyógyította az asszonyt, kiűzte szavával a gonosz lelkeket. Krisztus urunk gyengeségeinket magára vette és hordozta betegségeinket. A betegségben sínylődők és szenvedők gondozása, megsegítése a küldetése a Máltai Lovagrendnek is. A szeretetszolgálat is erre esküdött fel, úgymond alapfeladata a betegek ápolása, gondozása s az imádkozás.

Fekete Szabolcs atya ezen alkalom kapcsán beszélt a hívőknek Szent Balázs püspök életéről. 1702 éve halt meg, igencsak népszerű szentnek számít, a keresztényüldözéskor vértanú halált halt. Sebasta elöljárója és orvos is volt, ő a segítő szentek és orvos szentek közé egyaránt bekerült. Számtalan gyógyítás fűződik a nevéhez, Babits Mihály is írt a Balázsolás című versében egy ilyen életmentő beavatkozásáról. A püspök sok csodás gyógyítást vitt véghez. Minden alkalommal mielőtt bárkihez hozzáért volna két gyertyával a kezében imádkozott a betegért, s az orvosi beavatkozás után ezt megismételte, ebből a gyakorlatból ered a Balázsolás. Az istenhez való fohászkodás és a korabeli orvoslás akkor nála kéz a kézben járt, Balázs áldás osztásakor erre emlékezünk, kérjük, hogy minél előbb gyógyítson meg minket. Itt a párhuzam a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és Szent Balázs püspök tevékenysége között, mert a szeretetszolgálatnál a lelki támasz és a testi segítségnyújtás együtt jár, lelkileg és testileg is istápolják a rájuk bízottakat. Már csak az egyszerű ember példájával élve mi is istenhez és orvoshoz fordulunk problémáinkkal.

A máltai szeretetszolgálatnál a hívők imádkoznak nem csak magukért, de más betegekkel kapcsolatban is isten kegyelméért fohászkodnak. Azon emberek, akik segítségért fordulnak hozzájuk, azoknak a lelkük is elesett és támogatásra szorul. Nem feltétlenül csak megélhetési gondokkal küzdenek, hanem fontos, hogy valaki meghallgassa őket, könnyíthessenek lelkükön, itt biztonságban érezhetik magukat, hisz nem csak testi emberek vagyunk, hanem lelkileg is kell értelmeznünk magunkat.

Szó esett a gyógyító Szűz anyáról, hiszen múlt héten ünnepeltük őt. mint gyertyaszentelő asszonyt. Február 11-én pedig a Szűz Mária lourdes-i jelenéseinek napját ünnepeljük. Amikor a betegekért imádkozunk Szent Balázs püspök mellett az ő pártfogását is kérjük. Meg kell említsük Jézus Krisztust is, hisz ők az ő erejében fejtenek ki isteni erőt, csodát. Ő betegségeinket magára vette, fájdalmainkat is ő hordozta, azonosul minden kor szenvedő emberével, azaz a szenvedő Krisztus egyenlő a szenvedő emberrel. Szerdán azaz február 14-én lesz hamvazó szerda, amit szigorú böjttel szentelünk, s az értünk szenvedő, bűneinket hordozó Krisztusra emlékezünk, felkészülünk a nagyböjtre. Az atya arra inti a jelenlévőket, hogy az ember testével törődjenek – jó szóval, adománnyal, türelemmel, szeretettel Krisztus példáját követve s imádkozzanak bajba jutott embertársaikért. A szentmise végén a hívők Balázs áldásban részesültek, s ezzel az áldással átszellemülve békével térhettek haza a misére látogatók.
.