Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

Évközi 7. vasárnap2017-02-19 00:00:00Szentmise bevezetése

Keressük az Isten tetszését? Fontos, hogy miképpen vélekedik rólunk az Isten? Remélem, hogy igen!

Kedves Testvérek!
Háborúzni tudunk, békét teremteni nem! Ne felejtsük el, rosszat rosszal nem lehet legyőzni! Tüzet tűzzel nem lehet oltani! Rosszat csak a jóval lehet legyőzni! A tüzet csak vízzel lehet eloltani! A jó is, a víz is a szeretet birodalmát fejezi ki! Győzzük le mindenekelőtt magunkban a rosszat!

Szentbeszéd

Kedves Testvérek! Pár héttel ezelőtt lelki építkezést kezdtünk, az volt a törekvésünk, hogy mire elérkezik a nagyböjt, valahova eljussunk! A nagyböjt újabb kihívással áll elénk! Csak még egy vasárnap van, aztán itt a hamvazószerda, itt a nagyböjt. Nagyon szépen haladtunk ebben az építkezésben! A mai vasárnapon a tetőt tesszük erre az épületre, a következő vasárnap még egy-két adalékot és akkor elindulhatunk a nagyböjt felé!

A fiúk miatt, akik itt laknak a házunkban, visszanyúlunk egy-két gondolat erejéig
Fiúk, ti elég ritkán fordultok itt elő, de most nagyon örülök, hogy itt vagytok! Három-négy mondatot mondok, hogy a mai gondolatok ráépülhessenek az eddig hallottakra. Honnan is indultunk? Azzal kezdtük, hogy a keresztény élet – mondhatom így: az emberi élet – nem önkéntes alapú, hanem tényszerű és lelkiismereti háttere van, normális esetben! Tehát az emberi élet nem olyan, hogy hát, ha éppen összejön, ha éppen kedve van az embernek ehhez, ahhoz, amahhoz, akkor…

A keresztény élet tényszerű! Az emberi együttélés megkíván ezt, ezt, ezt…sok mindent tőlünk, mindennek lelkiismereti háttere van. A lelkiismeret nem más, mint a lélek élete. Az ember lelkiismereti háttere az egészséges lelke. Az egészséges lélek értékekhez igazodik, normákhoz igazodik, ezt így mondjuk, hogy normális, normakövető! A beteg lélek öntörvényű, abnormális, a saját érdeke határoz meg mindent!

A következő lépésben kemény kritikát hallottunk a keresztény életre utalva Chestertontól, aki azt mondta: A keresztény élet drámája az, hogy valójában soha senki igazából nem próbálta meg! Halljuk a keresztény élet csodálatos értékeit, ismerjük a kihívást, hallatlan lehetőségek rejlenek benne, ezt Chesterton is megállapítja.
A keresztény ember lehetne a világ kenyerének a kovásza, a világ ételének az ízesítő sója, a világ sötétségének az eloszlatója! Csak hát, ha ezt igazán akarja, akkor be kell vetnie magát! Különben álom! Az álom igen sokszor szétoszlik. Az álom mintha szétoszlóban lenne, mert elfogytak azok az emberek, akik igazán komolyan gondolják a keresztény élet kihívását! Mintha megbetegedett volna az emberek lelke! Istenhiánytól szenved az ember!

Következő lépés volt a törvény, ami az Isten ajándéka, ami az Isten szeretetét akarja kifejezni! Ez hallatlanul komoly kérdés! A törvény az isteni szeretet teljességével akarja megajándékozni az emberiséget, a mi emberi kapcsolatainkat! Sok minden mást is mondtunk, de legalább ennyit az előzményekről! Ma kezdjük betetőzni ezt a gondolatsort, amikor halljuk a mai evangéliumot:
Legyetek tökéletesek, amiképpen tökéletes a ti mennyei Atyátok!

Ma a tökéletesség követelményéről van szó
Vagyis megint nem olyan, hogy nahát, ha éppen… - hanem legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes! Kihívásról van szó! Szeressétek ellenségeiteket, ahogy a ti mennyei Atyátok fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, esőt ad az igazaknak és a bűnösöknek! A tökéletesség a felebaráti szeretet teljességét jelenti! A felebaráti szeretet bravúrja az ellenségszeretet!

Ne felejtsük el, főleg fiataloknak mondom, a fiatalok szeretik a bravúros dolgokat! Az ellenségszeretet a szeretet bravúrja! Tessék megpróbálni és tessék komolyan venni! Isten a tökéletességet várja el tőlünk! Az Ószövetség mércéje – hallottuk - szemet-szemért, fogat- fogért, rosszra-rosszal. A mérce a törvény! Az Újszövetség mércéje a mennyei Atya tökéletessége! Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes!

Nietzsche
Nietzsche sem úgy kezdte, hogy hitetlen volt. Csak közben lett hitetlen. Ő is elindult a jó úton. Sajnos a legtöbb ember így van, a gyerek jónak születik, elindul a jó úton, aztán elrontjuk, aztán ő is sokat megtesz azért, hogy elrontsa az életét. Nietzsche hallotta ezt a szentírási részt és azt mondta: Ez az ellenségszeretet alkalmatlan arra, hogy ezzel országot lehessen dirigálni. Hogyan lehet életre kelteni ezt a politikában, a gazdaságban, az emberi mindennapokban, a családokban, a munkahelyeken? Ez emberellenes, életellenes! Nietzsche eszménye az űbermensch két évtizedik is alig tartott. Jézus Krisztus eszménye, Isten országának az eszménye két évezrede tart és ma sem tudunk többet mondani, jobbat mondani! Nem lehet a rosszat rosszal legyőzni, legfeljebb háborúskodni lehet ezért, mert a tökéletesség kívánalmával, követelményével nem óhajtunk foglalkozni!

A szeretetnek nincs határa
Miről van szó? Nem arról van szó, hogy a szeretetnek valahol van határa. Az ellenség a határon túl esik! Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok, aki tökéletes, aki mindenkihez jó, mert az Isten jósága nagyobb az ember gonoszságánál! Az emberek lehetnek akármilyen gonoszok, nem tudják kioltani az Isten szeretetét! Egyet ne felejtsünk el: lehet, hogy igaza van az embernek, de az én igazságom mindig kevesebb a nagy igazságnál!

Mindenesetre nagy kihívás! A szeretetnek nincs határa! Záróvonal van az úton, hogy az autósok ne lépjék át azt a vonalat! Záróvonal van a repülőtéren, amikor csekkolunk, odahúzzák a vonalat, azt ne lépd át csak majd, ha léphetsz! Vannak záróvonalak bankokban, patikákban, az embereknek húzzák a záróvonalakat sok helyütt. A szeretetnek nincs záróvonala!
Itt bravúrt várnak el az embertől, valami rendkívülit, ahogy Teréz Anya mondta: Valami szépet az Istenért! Itt erről van szó!

Szánalomra méltó ember az ellenség
Leginkább szánalomra méltó ember az ellenség, ő igen nagy bajban van, ő gonosz, ő az, aki leginkább rászorul az ember jóindulatára, rászorul az ember szeretetére! Mire lehet ezzel jutni? Mire lehet a gonoszoknál ezzel jutni? Ez egy másik kérdés, de az biztos, a rosszat rosszal nem lehet legyőzni!

Amikor ez a kihívás elhangzik, ez a követelmény felénk: Legyetek olyanok, mint az Isten!

Aki Istenhez akar hasonlítani az az Isten fia! Aki az Isten fia, az szeret, vagyis szánja az ellenséget! Szánalomra méltó embernek látja az ellenséget, nem szabad vele háborúzni. Nyomorult! Mire jutunk? Biztos, hogy e nélkül a jóindulat nélkül nő a sötétség! 

A kérdés az, hogy mikor dereng
A kérdés az, hogy mikor jő a hajnal? Jön-e a hajnal? A zsidóknál, főleg a rabbik világában vannak nagyon okos gondolatok, az élet minden napját megcélzó és eltaláló gondolatok, nemcsak ilyenek, hogy szemet, szemért, fogat, fogért, üsd az ellenséged! Ezek eltévelyedések! Egy rabbi egyszer megkérdezte. a növendékeitől: Mikor jő a hajnal? A rabbi kérdésére a fiatalok különböző válaszokat adtak, a fiatalok válaszaiból egyet följegyeztek, azt mondja: Akkor dereng, amikor a kutyát meg tudod különböztetni a báránytól! Ködös reggelen az ember nem túl sokat lát! Nem mindig egyszerű megkülönböztetni a tárgyakat sem! A rabbinak jól jött ez a válasz és magyarázatot fűzött hozzá:

Akkor jő a hajnal, amikor találkozol egy emberrel, a többi emberrel és akkor fölismered az arcán, hogy ő a te testvéred, ő a te felebarátod!
Most én is megkérdezem: Mikor jő a hajnal? Sötét van-e? Mikor oszlik a sötétség? A világos akkor kezdődik, amikor egymás arcába nézünk, egymásban testvért látunk, egymást el tudjuk fogadni és annyi szeretettel tudjuk megajándékozni egymást, amennyire éppen szüksége van!

+  A M E N  +

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

Mi emberek vagyunk!

Kedves Testvérek! Az emberekkel szemben követelményeket állítanak! Rendjén is van ez így! Az emberek nem élhetnek úgy, mint az állatok! Az állatok önfeledten élnek, maximum a környezetükre figyelnek, hogy mentsék az életüket, de önmagukra nem reflektálnak!

Csak az ember reflektál önmagára, és öröme telik abban, hogy formálja és alakítja az életét! Egyszerűen erről van szó! Nem süllyedhetünk lejjebb!

Most amikor imádkozunk, akkor gondoljunk a mércére! A keresztény ember mércéje a mennyei Atya, aki tökéletes!

Mi Atyánk…

Szentmise befejezése

Kedves Testvérek! Hamarosan vége a farsangnak! Remélem, hogy a pogány világ legalább egy picit igazodik a régi értékekhez! Nagyböjt előtt még lesz egy vasárnap, amikor minden katolikus templomban gyűjtés lesz a magyarországi katolikus iskolák javára!

Örömmel vehetjük azt, hogy kormányzatunk egyre jobban segíti az elszakított területeken működő magyar iskolákat! Sajnos egyre nehezebb a helyzetük! Keresztényüldözés van az egész világon, a Kárpát-medencében magyarüldözés van!

Jövő vasárnap a katolikus iskolák céljaira gyűjtünk! Az Úr legyen veletek!

+  Á L D Á S  +