Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP B év2018-06-17 00:00:00Olv.:  Ez 17,22-24 – 2Kor 5,6-10 – Mk 4,26-34

          Példabeszéd a vetés növekedéséről        

 

Szentmise bevezetése

Kedves Testvérek!
Papszentelések voltak a múlt vasárnapon, a mai vasárnapon is lesznek, de már az elmúlt hétköznapokon is voltak. A mai szentmisét azokért a fiatalemberekért ajánljuk fel, akik erre az útra léptek, amely Isten elhívásán alapszik. Mindenkit elhív az Isten, ez nem papi kiváltság!
Mindegyikünknek az a hivatása,
hogy egymás javát szolgáljuk, egymásért éljünk!
Ez mindenkire kirótt feladat,
az Isten így gondolta el az életünket!

Ajánljuk fel a szentmisét ezekért az induló emberekért, hogy legyen, aki megteríti vasárnapról-vasárnapra az asztalt azoknak, akiknek fontos az Élet Kenyere! Egyébként jól élünk, néha jobban is, mint megérdemeljük! Az asztalról nem is beszélve, túl gazdagok az asztalaink, sajnos a lelkünk meg túlságosan éhezik!

Rendkívül fontos, hogy legyenek,
akik az Élet Kenyerét fölkínálják az embereknek,
mert e nélkül lehetetlen egymásért élni!

Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket,
hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

 

Szentbeszéd

Kedves Testvérek! Lehet, hogy túl okosnak tartjuk magunkat és Isten szavával kapcsolatosan, mintha nem igényelnénk semmiféle magyarázatot, vagy azért, mert nem érdekel bennünket, vagy azért, mert úgy gondoljuk, hogy már okosabbak vagyunk annál, hogy ezeket a 2000 évvel ezelőtt leírt gondolatokat magyarázgassuk. Ez a vélekedés az ember beképzeltségéből származik, mert ha így lenne, akkor az egyetemek kapuit is be lehetne zárni.

Bizony sok mindent oda lehetne adni az emberek kezébe, amik könyvekben le vannak írva, csak kérdés, hogy ki hogyan értelmezi. Helyesen értelmezzük-e? Fájdalom, de az elmúlt évek során sokszor hallottuk, különösen az érettségi időszakában, hogy a diákok mintha nem értenék a szöveges feladatokat, nem értenék azt, aminek a titkát meg kell fejteni. Maradjunk jobban magunknál és ne szálljuk el.

Gondolkodjuk el azon, amit az Isten fölkínál nekünk!

Tegnap az új egészségügyi miniszter úrral beszélgettem, Kásler Miklóssal. Kapott hideget-meleget, amikor azt mondta, értelmezi a tízparancsolatot, mert annak üzenete ma is érvényes. Micsoda fölzúdulás lett ebből! Fölzúdulás és jobb élet? Szerénység és teljesebb élet?
Isten országa
Az elkövetkező vasárnapokon az Egyház minden alkalommal egy lényeges kérdést állít a középpontba, hogy az épüljön be az életünkbe! Múlt vasárnap a jó és a rossz titkáról gondolkodtunk. Rövid összefoglalásként: a jó és a rossz is bennünk van, a szívünkben! A szívünkből származik minden jó és minden rossz is. A kérdés, melyik lesz hangsúlyosabb az életünkben, mert minden emberi kapcsolatunk ettől függ. Ki akar összetartozni kibírhatatlan, kiállhatatlan emberrel, aki önmaga körül forog, képtelen az élet örömeit, gondjait, megosztani a másik emberrel, akivel igazán összetartozik, akivel közös a feladata.

Kövessük Jézus példáját,
aki megmagyarázta a kimondott szó értelmét!

A mai vasárnap Isten országáról szól, ez a fogalom kerül elő. Amikor Jézus elkezdte működését Galileában, akkor azt mondja: Elérkezett hozzátok az Isten országa! Vajon, mit értettek ezen? Az ember él a világban, a világról van ilyen-olyan fogalmunk. Mit jelent az, hogy ebbe a világba elérkezett az Isten országa? Valami párhuzamosságról van szó? Van egy világ és van egy Isten országa? Nyilvánvalóan nem!

Jézus azt mondja:
Elérkezett ebbe a világba az Isten országa!
Az Isten országa bennetek van!

Úgy látszik, minden bennünk dől el!  Isten országa nem olyan ország, mint a Föld országai. Jézus azt akarja, hogy éljünk az Isten országában ennek az országnak polgáraiként, magunkévá téve ennek az országnak a fontosságát, a lényegét! Minél többen legyünk ebben az országban, mert ez a megmentésünket jelenti!

Az üdvösséges idő
Isten országa a lehető legjobbkor jön el! Az idő, amikor eljön az Isten országa: az üdvösséges idő! Az üdvösséges idő olyan idő, amely az embernek a legnagyobb lehetőséget kínálja fel! 

Az üdvösséges idő Isten ideje velünk kapcsolatban!
Isten és ember közös történetének az ideje!

Azért oly nagyon aktuális ez a kérdés, mert ma a világ Európát támadja. Ijesztő, mert Európa az őt világrész legkeresztényibb része volt. Nem kell csodálkozni, hogy éppen ezt támadják. Világos! Ha kihúzzák Európa alól a talajt, akkor az istennélküli világ tobzódhat!

Az istennélküli világ érdekvilág! - ne felejtsük el.
Az istennélküli világ egyesek érdekéről szól, a többiek szolgaságáról, alávetéséről!
Isten országának ideje az üdvösséges idő! Isten és ember közös történetének az ideje!
Higgyék el a Testvérek, érdemes az Istenre figyelni, érdemes az Istenhez igazodni!

Tegnap délután a miniszterelnök úr mondta, hogy nem kötelező az embernek Istenre figyelni, még azt is mondhatják, hogy aki Istenre odafigyel, az maradi. Joguk van ezt mondani, nekünk meg jogunk van Istenre figyelni! A kérdés csak az, - ezt én fűzöm hozzá, ő másképpen mondta – hogy mi válik a javunkra? Aktuális, mert olyan világban élünk, amely kitagadta Istent a világból és az életünkből! Higgyék el, jó nekünk, ha Isten hozzátartozik az életünkhöz, ha az életünk Istennel közös történet! A mai vasárnap éppen ezt mélyíti el!

Jézus azt mondja: Vizsgáljátok felül az életeteket
Ebből a világból nem tudunk elmenekülni, nem is kell, hiszen a világot odaadta nekünk az Isten, ránk bízta! Mit művelünk vele, az másik kérdés. Ezért legyünk óvatosak, amikor az istennélküli emberek jelszavaira odafigyelünk! Mit műveltünk a Földdel és mit művelünk egymással Isten nélkül! Isten nemcsak a Földet bízta ránk, hanem egymásra bízott bennünket!

Gondolkodjatok el azon,
csak ebben a világban akartok élni,
vagy befogadjátok az Istent és Isten országában is akartok élni!

Aki csak ebben a világban él, az ezt a világot ismeri, ennek a világnak a rendszerét ismeri, ennek a világnak a gondolkodása, elvárásai szerint igazodik és rendezi, szervezi az életét és az emberi kapcsolatait. Ebben a világban miről van szó? Ebben a világban küzdelem van! Ebben a világban az embernek meg kell harcolnia a különböző lehetőségekért!

Most a futballvilágbajnokságon látjuk, mekkora küzdelem van, mert mindenki győzni akar. Önmagában ezzel nincs semmi baj. A kérdés akkor kérdés, amikor kiderül, hogy ennek a küzdelemnek a szabályait rosszul állapítják meg, amikor úgy gondolják, hogy mindent szabad azért, hogy elérjek valamit. Ha te így, akkor én úgy! Sajátos ez a világ, ennek a világnak a gondolkodása, a helyzete! Ki az, aki lehetőségekhez jut, aki előre jut? Ki az, aki győztes és ki az, aki a harcban lemarad?

Ebben a világban mindenért meg kell harcolni!
Ezzel szemben az Isten országa ölünkbe hullik!
Az Isten országa ajándék, ahogy az élet is ajándék!

Isten szeret minket
Ki merészelné másképpen értelmezni az életet: ajándék! Isten a legnagyobb ajándékot adja nekünk, ha őszinték vagyunk, rádöbbenünk: egyedül erre van szükségünk! Mi ez?

Jézus azt közvetíti nekünk Istenről,
hogy az Isten szeret minket!

Csúnya magyarsággal mondom: Szeretve vagyunk! Az ember az Istennek szeretett gyermeke! Ez az Isten országának a lényege! Azt kapjuk meg, amire mindannyian vágyakozunk, hogy valaki mondja azt, hogy szeretlek! Ha ezt nem hallja valaki, akkor rádöbben arra, hogy nincs értelme az életének!

Isten országának lényege ajándék, ölünkbe hullik: szeretlek!

Legyünk őszinték emberi kapcsolatainkban! Nem az a legfontosabb, hogy valakinek az ember fontos legyen, hogy valaki az embernek mondja azt, jó, hogy vagy, jó, hogy megszülettél! Szeretlek, hozzád tartozom, érted vagyok! Nem ez a lényeg? Az ember ebben a világban juthat akárhova, ha ez hiányzik, akkor egyszer csak megfogalmazza, hogy nincs értelme az egésznek! Miért születtem? Jézus azt mondja, hogy ez valahogy olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Elveti, aztán várja, hogy mi lesz a vége. Többet már nem tud tenni az ember, várja, hogy az a mag valamire jusson!

Isten így gondolkodik rólunk! Elküldi nekünk ezt a legfontosabb üzenetet,
kifejezi azt, hogy Én téged szeretlek, aztán várja azt, hogy mire megy Vele az ember!
Aki ezt nem értékeli, az elárulja az életet! Aki ezt nem így látja, ahogy ezt az Isten gondolja, az félreértelmez mindent! Mire jut az ember ezzel a titokkal, hogy valakinek ő fontos! Ezzel lehet élni és lehet visszaélni! Az ember egyetlen lehetősége! Ez ad értelmet a létünknek! Ez növekedhet természetesen.

Ha az ember fölfogja, hogy az Isten szereti,
akkor az ember úgy él a világban, mint amilyen fontos a világban a fény!
Az igen nagy sötétségben a fény a legfontosabb!
Akkor az ember úgy él a világban, mint amilyen fontos a só az ételben!
Ha sótlan az élet, akkor az egész élet sótlan!
Akkor az ember úgy él a világban, mint a kovász!
Ha az a picinyke kovász működik, akkor finom kenyér lesz!
Ha ezt a kovászt nem tesszük bele, akkor macesz lesz.
Azt is lehet enni, de az inkább gyógyszer.

Isten országa bennetek van! Égi ajándék, kapjuk! Egyikünk sem tudja kiérdemelni bárkitől, hogy szeresse őt. Ajándék, ha egy ember fölfigyel a másikra és azt mondja, hogy szeretlek!
A kérdés az, hogy e világ rendszerében helyezzük el magunkat csupán és akkor beállunk a küzdelembe, aztán győzünk, vagy veszítünk!
Vagy az Isten országában találjuk meg az életünk értelmét és értékelni tudjuk, ha valakinek fontos az ember! Ez kiteljesíti az életet, ez meghatározza az emberi kapcsolatait! Ez meghatározza az ember létét az életben! Aki ezt tudja értékelni, a körül sokan vannak, mert jó azzal lenni, aki értékeli azt, ami értékelhető!

El kell dönteni! Mindenki vizsgálja fölül az életét! Jézus ezt ajánlja és változtassátok meg gondolkodásotokat, legyetek új emberré! Ennek útja ez az égi ajándék, amit az Isten ad! Valamiképpen égi mindaz, amit egymásnak tudunk adni azzal, hogy fölfigyelünk egymásra, fontosnak ismerjük meg egymást! Nem visszaélünk egymással, hanem igazoljuk az életét!

Ha ez meghatározó, akkor az istennélküli világunkban
lehet valaki kovász, lehet fény, lehet só, valami olyan,
ami élhetővé teszi ezt a sokszor nagyon megpróbált,
nagy gondokkal küzdő emberi életet!

Isten szeretete olyan életet szán nekünk Isten országában,
- gondok közepette, mert a gondok megmaradnak -
amely az emberi életnek értelmet ad!

+  A M E N  +

 

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

Kedves Testvérek! Most az Úr imádságát imádkozzuk, amit Jézus tanított nekünk. Joggal veheti ajkára ezt az imát az, aki belátja, hogy szüksége van az Isten szeretetére, aki fölismerte, hogy nem tud élni a nélkül, hogy a másik ember szeretetét megismerje! Ha ez nem egymás kihasználását jelenti, – mert mindennel vissza lehet élni – hanem valóban értelmet ad földi létünknek! Az út hosszú és a világban sok minden érheti az embert, de Isten szeretete az ember számára mentség és ajándék! Éljünk vele!

Mi Atyánk…