Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP C év2019-07-14 00:00:00Olv.: MTörv 30,10-14 – Kol 1,15-20 – Lk 10,25-37

         Az irgalmas szamaritánus

                 

KOZMA IMRE OH ATYA SZENTMISÉJÉRŐL

Interneten: http://www.kozmaimre.hu/

 

Szentmise bevezetése

Igen nagy szükségünk van

az egymás iránti szeretetre!

Kedves Testvérek! Ha őszintén elgondolkodunk a világ folyásán, a törvényszerűségeken, akkor az élet: veszélyes üzem. Az ember is kiszolgáltatott, de legtragikusabb az, hogy egymásnak is kiszolgáltatottak vagyunk. Tapasztaljuk, hogy a világ felépítése arról szól: egyik ember léte szolgálja a másik ember létét, így van ez a mi világunkban!

 

Isten úgy gondolta el:

Mi ne áldozatai legyünk egymásnak,

hanem áldozatos lélekkel egymás életét szolgáljuk!

 

Sartrenek az a hírhedt mondata elgondolkodtató: pokol a másik ember. Való igaz, az önző ember a világ számára a legnagyobb csapás! Ugyanakkor – leegyszerűsítve – a jóember a világ számára áldás! Ki a jóember, az talán a mai szentmisén ki fog derülni!

 

Nagyon jó lenne, ha mindannyiunk élete

a jóság logikájáról szólna!

Ezt a szentmisét jó szándékra ajánljuk fel! Tökéletesen egybecseng a mai vasárnap üzenetével, csak a jó szándékú emberekkel mehet előre a világ! Aki lemond a jó szándékról, az akadálya a világ menetének, a világ jó sorsának. Kérjük Isten kegyelmét, hogy általunk a másik ember élete gazdagodjon, a világ is szebb és boldogabb legyen!

 

Szentbeszéd

Kedves Testvérek! Azt mondják a szentírásmagyarázók és a moralisták, hogy a főparancsolat az emberi élet feltételeit jelenti! A mai vasárnapon nekünk ezt a nagy igazságot be kellene engedni a szívünkbe! A mai olvasmányban azt hallottuk, hogy nem kell az égbe menni a törvényekért, a parancsolatokért - a szívünkben vannak!

 

Csak a szívünkre kellene jobban figyelni és engedni,

hogy a jóra figyelmeztető szívünk

kiteljesíthesse a mi emberi életünket!

 

Rendkívül fontos ez a mai üzenet! Egészen sajátosan az emberi kapcsolataink világában miképpen érvényesül az isteni törvény, amit Isten a szívünkbe írt! Miért fontosak? Azt mondottam a szentmise bevezetőjében, hogy az emberi élet: veszélyes üzemmenet, valaki egyszer ezt így fogalmazta meg. Az ember kiszolgáltatott! Mit tudunk tenni, ha lábunk alatt mozog a Föld? Mit tudunk tenni, amikor jégeső szakad ránk, akár lakóházainkat, termésünket tönkreteszi? Még sok mindent lehetne mondani. A baj nem is ez!

A házakat újra föl lehet építeni, ha idén nem lett termés, vagy nagyon kevés, majd jövőre több lesz. A kérdés nem itt dől el. A kérdés ott dől el, hogy a mi emberi kapcsolataink is veszélyes üzemmenetek! Sajnos igen Sarttre mondata miatt, számunkra pokol lehet a másik ember. Ebből a pokolból ki kell jönni, mert pokolban nem lehet élni! Önző, magának élő emberek világa életellenes, ebből csak menekülni lehet!

 

A program

Hallatlanul izgalmas, nagyszerű programot kellene megvalósítani! Hogyan? A mi emberi világunk, emberi kapcsolataink valóban az életet jelentsék! Ez teljes egészében azon múlik, hogy fel tudjuk-e fedezni szívünkben a szeretet parancsát! Adunk-e teret ennek? Semmi másról nincs szó, csak igazodni kell a normához, ahhoz a normához, amire mindenki vágyakozik! Ahhoz elhatározás, ahhoz döntés kell, a döntés az ember minden képességét mozgósítja! Azt olvastuk, a törvényért nem kell az égbe fölmenni, a szívünkben van!

 

Jézus elhozta a törvényt, - mondhatnám –

Jézus elhozta az Istent a mi világunkba! Isten Jézusban!

Jézus azt mondja: „Amit egynek tesztek, Nekem teszitek!”

Tehát Jézus mindenkiben!

 

Amikor egymással tervezzük az életünket, amikor a közösségeinket akarjuk fölépíteni, akkor a kérdés az, hogy vezérlő-e számunkra Jézusnak ez az üzenete: Amit egynek tesztek, Nekem teszitek! Vagyis Jézus bennünk mindegyikünkben! Ami rosszat teszünk egymásnak, azt Jézusnak is tesszük, ami jót teszünk egymásnak, azt Jézusnak is tesszük!

 

Ha mi igazán a szívünkre akarunk hallgatni,

akkor csak jót teszünk a másiknak!

 

A felebarát kérdése

Isten Jézusban! Az embertársban Jézus! Ez már nagyon komoly eligazítás! A felebarát önmagában van. Vagyis, hogy ki lesz a felebarátom, azt én döntöm el. Mindenki embertársam, mindenki ember, aki az emberiség nagy családjába tartozik, de nem a felebarátom. Én teszem felebarátommá azt a másik embert. Jézus föl teszi a kérdést: Ki a felebarátom? Erre válaszolni kell. A törvénytudó tudta a választ, csak azt is kifejezte a bizonytalansága, hogy nem könnyű ezzel a tudással élni.

 

Ki a felebarátom? Akivel jót teszek!

Akivel nem teszek jót, az nem a felebarátom.

 

Az evangéliumi történet

Most magára az evangéliumi történetre hivatkozom, egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment. Hatalmas szintkülönbség, mély szurdok, egyetlen út, ami járható Jeruzsálemből Jerikó felé. Ez kb. 15 km, ha nem ezen az úton megy valaki, ahogy ma a palesztinoknak más úton kell menni hatalmas kerülővel, ha Jerikóba akarnak menni, kb. 100 km. kell megtenni. Aki ezen az úton ment, az nagy veszélyben volt mindig. Útonállók, rablók leselkedtek minden úton levőre.

 

Jeruzsálem a béke városa. Jerikó a hold városa és a rózsák városa. Mindegyikünk élete a béke városából indul, Istentől, aztán megérkezünk mindannyian a hold városába, a rózsák városába is, ahol nagyon sok veszély leselkedik ránk. Mégis vállaljuk ezt a szurdokot, ahol az életünket kockáztatjuk. Ezen az úton ment ez az ember Jeruzsálemből Jerikóba és történt vele, amit hallottunk. Jött több ember, egyetlen egy volt a történet szerint, aki megállt. Erre mondja Jézus: ő az irgalmas! Erre mondja Jézus, hogy ráadásul szamaritánus. A szamaritánusok szemben álltak a zsidókkal. Ellenoldalon lévő és mégis irgalmas!

 

A Biblia igazi üzenete szerint az irgalmas szamaritánus Jézus!

Jézus a világ irgalmas szamaritánusa!

 

Jézus az életével fizet

Az ember az, aki a béke városából elindul Jerikó felé. Nagyon sok veszély leselkedik ránk életutunk során. Ezt az utat az irgalmas Szamaritánus figyelemmel kíséri, ez az út az üdvösség útja! Mindegyikünk üdvössége, vagyis életünk sikere értelmes életünkből származik. Értelmes életünk esetén beszélhetünk sikeres emberi életről. Ez azért lehetséges, mert van irgalmas Szamaritánus, van Jézus, aki szeretettel kíséri utunkat!

Amikor bajba kerülünk, Jézus fölemel és elvisz bennünket arra a helyre, ahol összegyűjti a megmentetteket. Ez nem fogadó, bár mindenkit fogad. Ez nem menedékhely, bár mindenkinek menedéket kínál. Ez nem kórház, bár mindenkit gyógyítani akar. Ez a hely, - akiket kimentett a rablók kezéből - ahol ezeket az embereket gyűjti össze Jézus az ő fogadójába, amit úgy hívnak, hogy Egyház, úgy hívnak, hogy a keresztények közössége. Ebben a történetben van egy sajátos elem, nem az, aki pórul járt, akit kifosztottak, hanem Jézus, aki elvisz az Egyházba és aki fizet!

 

Jézus, aki mindezt tette a kifosztottal,

 Jézus fizet, az életével fizet!

Jézus az irgalmas szamaritánus

az életét adta oda értünk!

 

A főparancsolat

Az emberhez méltó élet feltételét jelenti! A zsidóknak így szólt a törvény: Szeresd az Isten és az embert, mint önmagadat. E kettőn függ a törvény és a próféták. A mi számunkra a norma nem ez. Mi az Újszövetség világában élünk, a Jézus által elhozott üdvösség ígéretében élünk!

 

Ez így szól: Jézus jobban szeret minket, mint Önmagát!

 

Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Mondja meg egyszer valaki, ez hogyan működik? A pszichológusoknak lenne itt rengeteg tere. Jézus sokkal egyszerűben tanít bennünket!

 

Szeresd felebarátodat jobban, mint önmagadat!

Ez a jézusi norma!

Szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket!

E nélkül a norma nélkül nincs emberi kapcsolat!

 

Aki az emberi kapcsolataiban önmagát szereti, az abban a pillanatban, amikor ez a kapcsolat megszületik, már halálra ítélt. A jézusi norma, ennek a történetnek az értelmezése ebben az igazságban csúcsosodik ki: Szeresd felebarátodat jobban, mint önmagadat! Tessék kipróbálni! Tessék megpróbálni! Aki ezt megpróbálja, az nem tud ettől szabadulni, mert ez az a világ, amire minden ember a szívében vágyakozik!

Ne erőszakoljuk meg a szívünket. Ne vezessük félre önmagunkat és a másik embert! Nagyon fontos ez az üzenet! Ha nem így működik a világunk, ha nem így működnek az emberi kapcsolataink, akkor pokol leszünk egymás számára! Az önző, magának élő ember nem lehet keresztény. Összetöri a szívünket, ha valaki önző módon akar összetartozni a másikkal. Ez a korrupció. Állandóan korrupcióról beszélnek, ilyenkor mindenki a pénzre gondol. Korrupció összetöri a szívünk, ez a korrupció! Amikor hamis kapcsolatokban élünk egymással, összetörjük a magunk szívét és a másik ember szívét. Ez a megváltatlan világ!

 

A mai történet, a mai tanítás emberhez méltó világot ajánl nekünk!

 

A jó logikája

Más nyelvekben nem az irgalmas szamaritánus szerepel, hanem a jó szamaritánus!

Az, ami itt történt, az a jó logikája szerint történt!

Az első lépés az, ha valaki bajban van, egy ember megáll, észreveszi a bajban lévőt.

A második lépés az, hogy segíteni akar, azért állt meg, nem bámészkodni.

A harmadik lépés az, hogy lehajol hozzá és fölemeli.

A negyedik lépés a legnehezebb, ezért még fizet is! Akivel úgy találkozom,

hogy megállok, hozzáfordulok, lehajolok hozzá, ezért fizet az ember,

mert valakit hazasegített és valakivel most már mindvégig összetartozik!

 

Jó példák

Ezeket az igazságokat magunkévá kell tenni, ha igazi emberi életet akarunk élni!

Néha jó példákra gondolni, jó példákra hivatkozni!

Ma van Lellisi Szent Kamill ünnepe.

Ő a Kamillánusok Rendalapítója. Istenes Szent János halála előtt

öt évvel született. Korábban katona volt. Állandó vérző, gennyező térddel élt

40 éven át, mindezt a ruhája eltakarta. Közben kórházakat alapított,

szegénykért élt és szegényeket gyógyított!

Istenes Szent János nem véletlenül kapta ezt az előnevet: Istenes, mert annyi jót tett! Don Boszkó Szent János, aki az utcagyerekek megmentője volt. Jót tett!

Árpád-házi Szent Erzsébetünk, aki 24 esztendőt élt, de a világban

a jótékonykodás emberi példája!

 

Tedd ezt és élni fogsz! Jézus ezt mondta annak az embernek!

Tessék, csodálatos ajánlat, aki elfogadja, élni fog!

 

+  A M E N  +

 

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

 

Kedves Testvérek! Ezt a szentmisét - ahogy említettem – jó szándékra ajánljuk fel. Azért imádkozunk, hogy jó szándékú emberekké váljunk mindannyian. Ne legyünk egymásnak kiszolgáltatottjai! Az emberi kapcsolatokban egyik ember nem lehet a másik ember áldozata!

 

Az emberi kapcsolatok alapigazsága:

Az ember önmagánál jobban kell, hogy szeresse azt,

akivel emberi életet akar élni!

Ebből senkit sem lehet kihagyni, legfeljebb fokozatai lehetnek!

 

Mennyi jó szándék kell ahhoz, hogy ez megszólítson bennünket!

 

Mi Atyánk…