Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

ÉVKÖZI XIII. VASÁRNAP B év (2021.)2021-06-27 00:00:00 

Olv.: Bölcs 1,13-15. 2,23-24 – 2Kor 8,7.9.13-15

         Mk 5,21-43 Jairus leánya

 

Szentmise bevezetése

 

Kedves Testvérek! Egyikünk sem él és egyikünk sem hal meg önmagának. Amíg élünk, az Istennek élünk, amikor meghalunk, az Istennek halunk meg. Miért vagyunk itt? Érintettek vagyunk! A kommunista évtizedekben, amikor a harcos ateizmus mindennapjait éltük, akkor mi keresztények, mi érintettek megtöltöttük a templomokat.

 

Ma Istennek egyszerűen nem adnak helyet a társadalomban, a világban, az emberek életében. A kommunisták még tudták, ők istentelenek voltak, hogy a keresztények ereje a Lélek közösségében van és ez az érintettségünkből fakad. Ma nincsenek igazából ateisták. Az emberek függetlenítették magukat Istentől, hiszen nincs is. Az Isten nem tényező.

 

Megtapasztaljuk, hogy a hitetlenek, a közömbösek közösségeket se tudnak létrehozni, csak névtelen tömeget. A tömegember elszemélytelenedik, egyszerűen számmá lesz. Kedves Testvérek! Titeket nem kényszerített ide ma senki. Az érintettségünk okán vagyunk itt. Csak jó lenne tudatosítani magunkban, hogy ez mit is jelent. A mai szentmisén ennek a gondolati útnak néhány lépését megtesszük. Kezdjük ezt azzal, hogy tartsunk önvizsgálatot.

 

 

Szentbeszéd

 

Kedves Testvérek! Jairus érintett volt. A beteg asszony érintett volt. Sokszor találkozunk a mindennapjainkban is esetleg ezzel a helyzettel. Amikor valakivel találkozunk és nagy hatással van ránk. Amikor valaki szól hozzánk és olyan húrokat pendít meg, amik érintenek bennünket. Amikor találkozunk valakivel, aki olyan gesztusra kész és képes, ami szokatlan, nem magától értetődő, bár jó lenne, ha az lenne.

 

Ezt a helyzetet az emberek egyszerűen így adják vissza: megérintett. Vagy, ha valakiről szólni kell, akivel ilyen élménye van valakinek, akkor azt mondja, érintett vagyok, nem szeretnék szólni. Még egyszer mondom, Jairus érintett volt, a beteg asszony érintett volt. Ha nem így lett volna, akkor Jairus nem megy oda Jézushoz, hogy kislányom betegen fekszik, jöjj, tedd rá a kezedet és meggyógyul. Akkor az az asszony nem gondolt volna arra, ha csak a ruhája szegélyét érintem, meggyógyulok. Jézus által voltak érintettek!

 

Azzal kezdtük ezt a mai ünneplésünket,

hogy érintettek vagyunk!

 

A hívő ember, a keresztény ember Jézus Krisztus által érintett ember. Amikor a nagyokra emlékezünk, akkor mindig ezt az érintettséget emlegetjük. A mindennapjaink világában nézzünk körül, ilyen érintett ember a mi korunkban Teréz Anya, II. Szent János Pál pápa. Sokakat felsorolhatunk, akiknek az élete hatással volt a mindennapi életünkre.

Az apostolok, elindultak Jézus parancsára az úton, hogy hirdessék mindenkinek az örömhírt, Jézus igazságát. Ettől a Jézustól érintett az egész világ. Ahogy hallottuk, a teremtett világ az életet szolgálja, mert Isten kezének műve. Hallottuk az apostoloktól, nem hallgathatunk arról, amit hallottunk. Jézus ellenfelei, az írástudók és a főpapok elküldték az embereiket, hogy Jézust fogják el, hogy ne beszéljen, mert fellázítja a népet.

 

Dolguk végezetlen visszamennek ezek a katonák a megbízóikhoz: Így még ember nem beszélt - mondták. Egyszerűen megbénultak. A teremtett világ Isten kezének nyomát hordozza, érintett. A teremtett világ az életet szolgálja. A megváltott világ Jézus Krisztusra hivatkozik, aki értünk Emberré lett! Értünk kínhalált szenvedett! Érintettek vagyunk, értünk történt mindez! Kereszténynek lenni azt jelenti, a szeretetről tanúságot tenni!

 

A keresztény élet ezért a szeretet története. Valamiképpen mindannyian érintettek kell, hogy legyünk. Irgalmas Rendi kápolnában vagyunk. Istenes Szent János, amikor Jézussal lelkiekben találkozott, akkor egy nagy ajándékot kapott, a látó szemét Jézus a szívébe helyezte, mert csak a szívével lát jól az ember. Érintett emberré vált János. Az egyik püspök nem véletlenül adta neki ezt az előnevet: Istenes.

 

Ez a mi előnevünk keresztényeknek:

Istenes emberek!

A szeretetből támadt közösség népe vagyunk!

 

Mi a szeretet történetének népe vagyunk. Ezért mondtam azt a szentmise bevezetőjében, hogy a kommunisták még sejtették, mert ők istentagadók voltak és nem véletlenül tagadták az Istent, mert az Isten hatalmára voltak irigyek. Ők nagyon jól tudták azt, hogy az Isten hatalma lelki hatalom. Akik az Isten érintettjei, azok olyan lelki közösséget tudnak létrehozni, hogy ezt a közösséget nem tudják e világi erővel legyőzni. Micsoda más a világ most.

 

Akkor az emberek, a keresztények átélték azt, hogy mi a küldetésük! Nem tudtak bennünket megfélemlíteni. Hadd mondjam én így magam is. Sajnos, a mi fiataljaink ezekről már semmit se tudnak. Erről még beszélni se volt szabad. Ma nincs ebben az értelemben ellenségeskedés. Bár keresztényüldözés van sajátos módon. A mi világunkban nincs, mint Ausztriában, vagy Németországban, Franciaországban, ahol a muszlimok a keresztényekkel hadakoznak.

 

Mi egy materialista nyugat hálójában vergődünk, mert szerettünk volna úgy élni, mint ők. Ez a világ már nem tud keresztény közösséget létrehozni. Ezt már nagyon jól tudják a materialisták. Ők már nem számolnak a lélek közösségével. Ők tömegembereket akarnak. Névtelen embereket szeretnek. A keresztény ember érintett!

 

Jairus nem volt keresztény, de fölfogott valamit Jézus titkából. Ez a beteg asszony az életéért aggódott, de hallott Jézusról. Ott volt most is a tömegben, amely tömeg hallgatta Jézust. Tessék körülnézni, hányan kíváncsiak erre, amiről szó van a templomokban. Ma nem kell hadakozni a materialista embernek velünk, keresztényekkel, mert sikeresen eltérítettek bennünket. A tömeg irányít. Tessék hallgatni a rádiót, a televíziót nézni, az újságokat olvasni.

 

Akkor megismerjük a tömegmozgásokat, a semmibe vezetnek. Erzsébet és Mária egymással találkozik, fölujjong a magzat Erzsébetben, a születendő Keresztelő János. Az asszony: hogy lehet, hogy az én Uramnak anyja jöjjön el hozzám? Érintett! A 12 éves Jézus a templomban ott ül a tanítványok között és keresi édesanyja és a nevelőapja. Jézus így szólt hozzájuk:

 

Nem tudtátok, hogy Atyám házában kell lennem?

 

Akikkel ott volt ez a 12 éves gyermek, azok csodálkoztak a kérdésein. Amikor 30 éves korában föllép a zsinagógában és meghirdeti a programját, akkor a kérdések tömege jön. Honnan a bölcsessége? Ki Ő? Honnan veszi mindezeket?  Hol tanult? Érintettek, változzatok meg, változtassátok meg a gondolkodásotokat! Ezek az emberek érintettek lesznek.

 

Gondoljunk akár a pásztorokra, amikor a hírt meghallják, hogy megszületett a Megváltó. Talán addig nem is hallottak erről. A birkák mellett vajon bibliai lapokat forgattak volna? Azok csak a jeruzsálemi templomban voltak abban az időben. Örvendeztek és elindultak, hirdették az embereknek az örömhírt! Ők lettek az első hírnökök.

 

Vagy a napkeleti bölcsek, amikor nyomorúságos körülmények között találták ezt a Gyermeket, leborultak és a kincseiket odaszórták a Lába elé. Az emberekkel élete útján mindenütt jót cselekedett. Mindenkivel jót tett. Ez a két neuralgikus kérdés szerepel üzenetképpen, a halálán lévő kislány és a betegségétől szenvedő asszony, mert a betegség az embert a szeretetközösségből kitépi, ezért Jézus a betegek gyógyítója! Az ember magányossá lesz, amikor beteg. Kiszakad a mindennapok világából, idegen környezetbe jut. A keresztény világ az érintettsége okán kórházakat hozott létre azoknak az embereknek a részére, akik a betegség miatt kiszakadtak a közösségből. Ez az asszony Jézushoz fordul, akinek ereje van ahhoz, hogy az ember magányát megszüntesse.

 

A beteg embernek is mindennél fontosabb, hogy valaki ott álljon mellette, aki odanyújtja a kezét és fölé hajol. A hitetlen világ embere elszemélytelenedett ember. A koncentrációs táborokban az ember egy szám volt. Az Andrássy úton az ember egy szám volt. Egyedül hal meg mindegyikünk. Jézus erről tanította az embereket, aki értünk meghalt. Az az ember, aki megteszi azt, amit megtehet, aki az életét odaadja arra, amit fontosnak tart, az az ember nem hiába élt és nem hiába hal meg. Mindegyikünk meghal, de aki az életét a szeretetben elajándékozta, aki élete során nem magának élt, feladata, küldetése volt, ebbe beleadta minden erejét, nem hiába élt és nem hiába hal meg. Örökséget hagy.

 

Érintettek vagyunk. Ha igazán keresztények vagyunk, akkor ma mindennél fontosabb, hogy helyreállítsuk a rendet. A hívő emberek jelenléte forgassa ki sarkaiból Isten iránt közömbös és a másik emberrel nemtörődöm ember világát. Ismerje föl, hogy nemcsak a világ küldetése, hogy szolgálja az életünket, hanem az életünknek is az a küldetése, hogy szolgáljuk az életet.

 

Jézus Krisztus, aki a mi Megváltónk, ezzel az igazsággal ajándékoz meg bennünket, hogy szeretetben éljünk egymással! Közösséget hozzunk létre, lelki közösséget, ahol mindenkinek helye van a közösségben. Ahol mindegyikünk az életét kockáztatja azért, hogy senki ki ne szoruljon a mi emberi világunkból. Akkor van remény arra, hogy ez a világ megújul, isteni nyomokat követ. Isteni érintésekre emlékezik és isteni akaratot teljesít! Ez az életutunk! Ez az életünk értelme és célja! Hozzuk vissza világunkba az értelmet és az értelmes célokat!

 

+  A M E N  +

 

Szentmise befejezése

Kedves Testvérek! Ma vasárnap Szent László királyunkra emlékezünk. Köszönjük meg az ő életművét! Kedden Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe lesz. Július 2-a Sarlós Boldogasszony ünnepe.