Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

HÚSVÉT IV. VASÁRNAPJA B év (2021.)2021-04-25 00:00:00 

Olv.: ApCsel 4,8-12  – 1Jn 3,1-25a – Jn 10,11-18  

         Jézus a Jó Pásztor

 

Szentmise bevezetése

Jó Pásztor vasárnapja van!

Kedves Testvérek!

Megköszönjük Jézus Krisztus pásztori szolgálatát és mindazoknak a szolgálatát, akik megbízatást kaptak arra, hogy övéiket vezessék, tanítsák, Istenhez közelebb vigyék! A kérdés csak az, vajon a harmadik évezred elején 2021-ben, hogyan ünnepli Európa a Jó Pásztor vasárnapját? Nem akarja tudomásul venni, hogy van Isten, – azt is mondhatnám – egyre kevesebben ismerik az Istent. Még kevesebben vannak, akik ismerik Isten szeretetét!

 

Nem tudnám végigsorolni mindazokat a pásztorokat, akiknek oly sokat köszönhetünk. Emlékezzünk Gellértre, Szent Imre nevelőjére, az első királyi család gondozó pásztorára. Ezen a héten ünnepeltük Szent Adalbertet, aki a magyarok megtérítésében az első királyi családban Géza fejedelem által biztosított lehetőségekkel élt. Neki is köszönhetjük, hogy mi keresztények és magyarok lettünk!

 

A mai vasárnapon kérjük az Isten segítségét, hogy a pásztori szolgálat el ne fogyjon Magyarországon, a Kárpát-medencében, Európában. Ezt a szentmisét ajánljuk fel elsősorban a magyar lelkipásztorokért! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és tartsunk őszinte bűnbánatot.

 

Szentbeszéd

 

Kedves Testvérek! A mai vasárnapon nagyon fontos, hogy valamiképpen megértsük, a pásztori szolgálatot miért tartotta Jézus Krisztus oly fontosnak, hogy az meghatározza Isten és emberek kapcsolatát. Jézus mondja: „Én vagyok a Jó Pásztor!” Szeretnénk Jézus életének titkát megsejteni ebben a krisztusi kijelentésben! Olyan világban született meg ez a kijelentés, ahol a pásztor képe magától értetődő volt. Az ókori Kelet királyai az Isten által beiktatott pásztori szolgálatként fogták fel az ő küldetésüket.

 

A pásztor legelteti nyáját, ez az ő számukra magától értetődő volt. Azt jelentette, hogy a pásztornak, a pásztorkirálynak küldetése gondoskodni a nyájról. Legfőképpen a gyengéket kell felkarolnia, a többieket vezesse, irányítsa. Ki az igazi Jó Pásztor? Az Isten! A zsidó nép életében legboldogítóbb üzenet ez volt: Isten a Pásztorunk, a Teremtő a Pásztorunk, aki kiszabadította őket a fogságból, aki országot adott nekik és gondoskodott róluk!

 

Jézus Krisztus a Pásztoristen megjelenítője az emberek világában! Az ember oly szívesen engedi közel a szívéhez ezt a kijelentést: Én vagyok a Jó Pásztor! Nem ez az első üzenet Jézus pásztori szolgálatával kapcsolatosan, mindezeket megelőzően mondta „Én vagyok az ajtó!” Aki az ajtón megy be, vagy érkezik, az az életet hozza, az életet szolgálja!

 

Ezekiel dorgálta a rossz pásztorokat, akik úgy gondolták, hogy övék a nyáj és a nyáj hasznával azt tehetnek, amit akarnak, a maguk javára, a maguk hasznára fordíthatnak mindent. Jézus válasza: Én vagyok az ajtó! Aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, az tolvaj, az rabló, azért jön, hogy lopjon, csaljon. Aki az ajtón megy be, az életet hoz!

 

Gondoljunk csak arra, hogy milyen vallomásokat várt el Jézus Pétertől, Simontól, aki annak idején felismerte, hogy Jézus a Messiás! Az első alkalommal, amikor vallomásra került a sor, akkor megtagadta Jézust. Aztán majd, amikor a pásztori szolgálatba beavatja Pétert, háromszor kérdezi meg, szeretsz-e Engem?

 

Az ókori kép szerint a juhakol ajtaja nyitva van! A pásztor őrködik az ajtóban! Kedves képben fejeződik ki, hogy a pásztor az ajtóban fekszik, hogy bárki, aki be akar oda menni, csak rajta keresztül juthat be a juhok életébe, a juhok világába. Péternek ezzel kapcsolatban kellett válaszolnia: Aki az ajtón megy be, az Jézuson keresztül megy be! Jézus üzenetét hozza az akolba, a juhoknak. Itt szeretném megjegyezni, ez a kép fejezi ki azt, hogy a juhok Jézuséi és a világ végezetéig a hívek közössége Jézusé.

 

Ezért nem szerencsés, amikor paptestvérek így köszöntik az embereket: Kedves Híveim! A papnak nincsenek hívei. Jézusnak vannak hívei, akik Jézusnak köszönhetik az új életüket. Gondoljunk Zakariás próféta jövendölése az utolsó vacsora terméből. Az apostolok Jézussal együtt kivonulnak az Olajfák-hegyére, akkor Jézus jövendöl, a jövendölések beteljesedéséről beszél az apostoloknak: Megverik a Pásztort és szétszéled a nyáj. Beteljesedik az, amit a jövendölésekből ismertek.

 

Nehéz volt közel engedni szívükhöz ezeket a jövendöléseket! Jézus azt hozta tudomásukra éppen a halála előtti napokban, hogy az életét adja értük!

 

A Pásztor áldozati Bárány lesz!

 

A pásztori szolgálat beteljesedése, a történelem megoldása az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit! Mit jelent az: Jézus a Jó Pásztor? Vigasztaló és örömteli számunkra mindaz, amit Jézus kifejez a szolgálattal kapcsolatosan. Arról beszél, hogy a Pásztor otthagyja a 99 igazat és elmegy, hogy megkeresse azt az egyet, akiért aggódik, mert nincs a helyén, nincs a közösségben. A farizeusok és az írástudók kritizálják Jézust. Jézus egyszerű válasza: a Pásztor gondolkodása, Isten gondolkodása: egy se vesszen el azok közül, akiket nekem adott az Isten!

 

Jézus azt mondja:

Én azért jöttem, hogy életük legyen

és bőségben legyen!

 

Hallottuk, aki nem az ajtón megy be, az tolvaj. A pásztor tudja, hogy mire van szüksége a nyájnak, mire van szüksége a juhnak, mi érdekli a juhot. Azon a vidéken, ahol megszületett ez a kép, ott a fűszálak egymásnak kiabálnak, oly kevés van a homoksivatagban és a kősivatagban az éltető fűből. A pásztor vezeti a nyájat olyan helyekre, ahol élelmet találnak.

 

Jézus tudja, hogy mire van szüksége az embernek, mi az, ami élteti az embert! Ez az első válasza a Jó Pásztornak a mi számunkra: Az igazság és a szeretet! Istenre van szüksége az embernek ahhoz, hogy fölismerje élete értelmét!

 

Mi az igazság? Isten!

Mi élteti az embert? Az, hogy szeretik!

Isten a szeretet!

Emberi vonatkozásainkban szükségünk van arra, hogy egymásnak fontosak legyünk! Ezt ezzel az egyetlen szóval fejezzük ki: szeretlek! Ez élteti az embert! Ez az élet igazsága!

A második üzenet ezt viszi tovább, amikor Jézus azt mondja: Ismerem enyéimet és enyéim ismernek Engem! A keleti fogalomban az ismeret az egymással való összetartozást jelenti. Közösségben vannak egymással azok, akik ismerik egymást!

 

Nem egymásból élnek, hanem egymásért élnek. Ez mindkettőjük számára magát az életet is jelenti. Nem tulajdonai vagyunk egymásnak, nem rendelkezhetünk egymás életéről, még egy házasságban sem lehetséges ez. Mennyi bajt hoz a házassági kapcsolatokban, - ez a legbensőségesebb kapcsolat - amikor itt is megjelenik valamiképpen egymás birtoklása. Az ismeret az összetartozás, fontosak vagyunk egymásnak. Egymást éltetjük!

 

Ebből származik a következő nagyon, de nagyon fontos üzenete a Jó Pásztornak. Ő tudja, hogy mire van szüksége az embernek, igazságra és szeretetre! Ugyanakkor azt is tudja, hogy ez nem valami, ami az embert élteti, hanem az ember önmagát adja, hogy egymás életét gazdagíthassa. Életemet adom oda értük! – mondja Jézus. Ez az utunk a Jó Pásztor útján, aki vezeti a nyájat. Nem terelgeti nyáját, fújja furulyáját! – ahogy a magyar népdal erről valamilyen fals üzenetet hoz. A Jó Pásztor vezeti a nyáját! A Jó Pásztor mutatja az utat!

 

Az útnak célja van, az út valahova vezet. Annak az útnak mindenképpen célja van és beteljesedéshez vezet, amely úton a vezetőnk Jézus Krisztus, aki minket szeret, aki velünk összetartozik. Ez egy életkép, a pásztornak és a nyájnak az egysége. Nincs pásztor nyáj nélkül és nincs nyáj pásztor nélkül. Ez életmód, ami az egymással való kapcsolatunkat, összetartozásunkat szimbolizálja és egyetlen ára van, önmagamat adom oda érte!

 

Óvatosan talán, 2021-ben itt Magyarországon Eucharisztikus világkongresszusra készülünk. Más juhaim is vannak, - hallottuk Jézustól - azokat is ide kell vezetni! Az Eucharisztikus kongresszus erről szól:

Krisztus Király bor színében

Úr és Király a Föld felett!

 

Ez inkább prófécia a harmadik évezred elején. Jézus ajándéka kell-e a világnak? A világ akarja-e megismerni az Istent, Istennek ezt az éltető szeretetét, vagy sem?

 

Ma, Jó Pásztor vasárnapján a Pásztorkirályt köszöntjük! Jézus Krisztus, Isten adjon nekünk fogékonyságot, hogy megértsük, mit jelent az, hogy életemet adom oda értük! Mit jelent az, hogy összetartozunk Jézus Krisztussal, Istennel? Mit jelent az, hogy Isten azt akarja, hogy életük legyen és bőségben legyen? Ezekben a kérdésekben bizonytalanodtunk el, amikor az emberek bezárkóznak önmagukba és önmaguknak élnek. Amikor az emberek önző módon birtokolni akarják a másik embert. Amikor szinte mindenki csak a maga javát, a maga érdekét keresi, nézi, akkor ez az üzenet az élet üzenete!

 

Jézus a Jó Pásztor! A pásztori szolgálat beletartozik az Isten megváltó programjába. Ezen a napon köszöntjük azokat, akik a pásztori szolgálatot vállalták. Akik az életüket adják oda az emberek szolgálatára, az emberek életének gazdagítására. A Jóisten segítsen bennünket abban, hogy a mi magyar népünk, de az egész emberiség ebből a titokból merítsen!

 

+  A M E N  +

 

 

Könyörögjünk

Jó Pásztor, tekints kegyesen nyájadra és juhaidat, akiket Fiad drága Vérén megváltottál, vezesd az örök élet országába Krisztus, a mi Urunk által.                                                  Amen

 

Imre Atyát, a Jó Pásztort

köszönti Tihanyi  Gazsi a közösség nevében

 

Kedves Imre Atya! Egy énekkel fordulunk a gondviselő Istenhez, amelyben szeretnénk megköszönni pásztori szolgálatodat és ezt a nyájat, amit irányítasz és vezetsz! Gondolunk arra a közel harminc lelkipásztorra is, akik fülét Te nyitogattad, hogy meghallják a pásztori szolgáltra hívó szót. Erősítgetted hivatástudatukat, bátorítottad őket erre a szolgálatra!

 

A Jóisten áldjon és halmozzon el kegyelmével!

Isten éltessen sokáig!

 

Imre Atya megköszöni a köszöntőt!

 

Köszönöm szépen, Kedves Gazsi! Azt hiszem Drága Jó Testvérek, nem véletlen, hogy Jézus ezt a pásztori szolgálatot a hívek javára rendelte! Életünket meghatározzák az emberi kapcsolatok. Ezeket az emberi kapcsolatokat szervezni, embereket egymás felé vezetni a pásztori szolgálat része. Ennek gyümölcse, hogy az emberek valóban a pásztori szolgálat egyik-másik elemét nagy odaadással végzik és mindig nagy lelkesedéssel teszik magukévá.

 

Hiszen az ember nem magányos lény. Az ember közösségi lény és mindegyikünknek szüksége van az igazolásra, az Isten igazolására, amit én szívem szerint így szeretek kifejezni:

 

Istenben szeretni egymást!

 

Ami azt jelenti, hogy nem kihasználni akarjuk egymást, nem valamit akarunk egymástól, hanem egymás életét akarjuk igazolni azzal, hogy egymásra figyelünk, egymásért áldozatot hozunk. Egymást értékeljük ezekkel a megnyilatkozásainkkal. Ez éltet bennünket, embereket.

 

Most még egy nagy mélységi lépést teszünk! Isten emberi kapcsolatokban gondolta el életünket. Felfoghatatlan csoda, hogy Ő, aki értünk adta oda az életét, ezáltal a mi személyes életünket gazdagítja. Nagypénteken említettem, a javunkat akarja, mindaz, ami a javunkra szolgál, az működjön. Jézus tárgyat vesz a Kezébe, az Ő velünk való kapcsolatának átélésére és ez az Oltáriszentség:

 

Krisztus jelenléte ebben a picinyke Kenyérben!

 

Titkokkal találkozunk, amikor azt mondjuk, hogy amen, igen. Titkokkal találkozunk, amikor azt mondjuk egymásnak, hogy amen, hogy igen. Ez az igen egy odaadás, egy szolgálat, ami boldoggá is tesz bennünket, mert boldog csak az az ember lehet, aki jót tesz! Aki – nagyon egyszerűen így lehetne mondani - a szeretetet ajándékképpen adja Istenben!

 

Köszönöm szépen Kedves Gazsi a megemlékezést! Azt hiszem, hogy minden papnak az életét meghatározza ez. Elhatározásokat talán könnyebben lehet tenni. A mai fiatalságra jellemző, hogy oly nehezen dönt. Hinni kell abban, hogy egy jó döntéshez az ember, ha fönn akarja azt tartani, mindig megkapja az isteni segítséget is! Ez bátorítson bennünket az egymással való kapcsolatunkban! Köszönöm szépen!