Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

Évközi 31. vasárnap2016-10-30 00:00:00Szentmise bevezetése

 

Kedves Testvérek!

Ünnepek következnek, mindenszentek ünnepe, halottak napja. Egészen sajátosan mozdul ilyenkor a lelkünk! Ezek az ünnepek arról szólnak, hogy mi egymással összetartozunk, közös a sorsunk, közösek a gondjaink, közösek az örömeink! Készüljünk lélekben ezekre a napokra, hiszen a szentek az Isten barátai!

Jó lenne a szentek példája nyomán nekünk is közelebb kerülni az Istenhez! Az Isten szent! A szentség azt jelenti, hogy jó vele lenni! Gondoljunk erre, amikor a mindenszentek ünnepére készülünk! Legyünk olyan emberek, akikkel jó együtt lenni! Gondoljunk a halottainkra, akikkel közös élményeinkre emlékezünk, köszönetet mondunk, hálát adunk!

Ezt a szentmisét egy új családért ajánljuk fel. Múlt vasárnap imádkoztunk egy kicsi gyermekért, aki egy héttel ezelőtt született meg. Akkor még nem tudták, hogy mikor lesz ez a születésnap, ezért a mai vasárnapra kérték Isten segítségét és a mi imádságunkat! Gondoljunk rájuk és örüljünk, hogy új család született azzal, hogy megérkezett ez a kicsi gyermek!

Szentbeszéd

Az üdvösség a legfontosabb fogalom Isten és ember közös történetében! Kedves Testvérek! Az üdvösség az ember földi életében a megelégedett életét jelenti! A krisztusi tanítás szerint ez akkor lehetséges, ha az ember fölfogja: Minden érte történik!

Van még egy fogalom ezen túl, ami kell, hogy egyértelmű legyen számunkra! Isten és ember közös történetében a legfontosabb mindig a kegyelem! A kegyelem nem más, mint Isten irántunk való szeretete! A mai vasárnapon azt szeretnénk elérni, hogy az üdvösség gondolata meghatározó legyen az életünkben! Az Isten közelébe jussunk és ez boldogító legyen számunkra!

Jó az Istennel lennem – olvassuk a Szentírásban. Biztosan igaz, hogy jó, de nehéz!Isten igényes társ! Ezt a két igazságot kell tudatosítani magunkban: minden értünk történik és mindent Isten szeretete mozgat!

A teremtés
Jézus Krisztus azért lett Emberré, hogy keresse és megmentse azt, ami elveszett! Közös történetünknek ez a kulcsa! Ezt előkészítette az Isten teremtő gondolata! Isten nem azért teremt, hogy alkotó kedvét kifejezze, ahogy egy kicsi gyerek, aki a vízparton homokvárat épít, vagy ahogy egy művész, aki kőből szobrot farag! A teremtés nem azért történik, mert az Isten tervez valamilyen hasznot, a mai ember így mondaná: befektetést. Minden értetek történik, szeretetből!

A megváltás
Isten úgy szerette a világot, hogy Egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz el ne vesszen, hanem örök élete legyen! A teremtés, a megváltás történetének középpontjában mindig a kegyelem van, nem az ember! A lelki írók újabban sokszor használják az Isten szeretete helyett az Isten aktív szeretetét! Igen! Isten az, aki jön! Isten az, aki felénk fordul! Isten az, aki megszólít! Ez Isten aktív szeretete! Miért jön Isten erre a világra? Isten azért jön, hogy megmentse a világot! Elhagyja isteni trónusát, ahogy olvassuk a Szentírásban! Nem elfoglalni akar valamit, hiszen a föld az Istené! Isten segíteni akar nekünk embereknek, hogy felfogjuk, mi is az életünk értelme! Aki az élete értelméből valamit is megsejt, az elkezd növekedni! A növekedés az üdvösség útja!

Zakeus példája
Ma legalább egy lépést kellene tenni ebben a növekedésben, ahogy Zakeus is tette! Hallottuk az evangéliumot, Jerikó Júdea és Arábia határán fekszik, mint határváros. Jerikó a vámosok nagy lehetősége és Zakeus a vámosok fejedelme volt, akinek a neve azt jelenti, hogy igaz. Elég korrupt volt ahhoz, hogy igaznak lehessen mondani. Ez nem jelenti azt, hogy ez az ember nem kerülhet közel Jézushoz!

Zakeus példája mekkora vigasztalás számunkra, akik nagyon sokat hibázunk, nagyon sokszor tévedünk és nagyon sok bűnt követünk el, de a lehetőségünk meg van, hogy az üdvösség útjára lépjünk! Az üdvösség útjára lépésnek egyetlen feltétele van, hogy találkozzunk Jézussal, ami nem egy cselekvő találkozás! Ez a találkozás Jézussal akkor történik meg, amikor az emberben föltámad az a vágy,
hogy szeretne úgy élni, ahogy azt Jézus várja tőlünk! Zakeus erre ad példát!

Jézus az egész küldetése során mindig az ember felé lép! Jézus fölnéz, ha arról van szó, hogy az ember Jézust szeretné látni! Itt többről van szó, mint kíváncsiságról, mert a kegyelem mindennek a középpontja! Jézus lehajol, ha föl kell emelni valakit! Jézus hátranéz, ha valaki a közelébe akar kerülni! Isten aktív szeretete Jézus Krisztusban és Jézus Krisztus által!

Szeretnénk növekedni
Mindannyian szeretnénk növekedni! Mindannyian szeretnénk többek lenni! Ez a mai evangéliumi történet arról szól, hogy ha az ember igazán találkozik Jézussal, akkor ez az ember növekedését jelenti! Mi történt? Amikor Zakeus házába fogadja Jézust, akkor ez a találkozás mindent megváltoztatott Zakeus életében, hallottuk, hogy mi mindent tett ennek a találkozásnak nyomán! Jézus akkor nem Zakeushoz beszél, hanem a többiekhez, akik ott vannak és bizonyos ételemben méltatlankodnak, hogy Jézus bűnös emberhez tér be!

Betegeknek kell az orvos
Az akkori világ is mindig méltatlankodott Jézus találkozásai miatt, mert Jézus mindenkivel találkozott! Jézus nem a szerint találkozott az emberekkel, hogy ki milyen felfogású, ki mennyire jó, mennyire tökéletes, vagy mennyire bűnös! Sőt kifejezte, hogy nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek! Nem a jóknak kell megtérni, nekik legfeljebb jobbnak kell lenni! Megtérni azoknak kell, akik rossz úton járnak!

A jézusi válasz
A jézusi válasz a többieknek szól, mert a történet, ami Jézus és Zakeus között történik az kettőjük ügye! Az ember első lépése a jó úton egészen bensőséges és személyes ügy, ember és Isten ügye! Legfeljebb aztán majd a többiek gazdagodnak ezáltal a találkozás által! Az emberek is többek lesznek ezek által a növekedő emberek által, ahogy Zakeus is vagyonát megosztotta, amit méltatlan módon, korrupt módon szerzett, csalással és különböző módon. Akkor Jézus válasza pontosan a többieknek szól: Ő is Ábrahám fia!

Talán, ha ma szólna Jézus
Az egyes emberek bensőséges története titok! Isten és ember találkozása titok! Ha Jézus a többieknek szólna, talán ma ezt mondaná: Te is keresztény vagy, te is keresztény vagy! Ez a lehetőség azt jelenti, hogy az ember Krisztussal igazán találkozzon és ember és Isten története közös történet legyen! Oly sokszor beszéltem erről az utóbbi időben! Ez azért fontos, mert az emberiség története itt tört meg!

Az ember a maga útját akarja járni
Isten nélkül és igen sokszor Isten ellenére! Ez az út sehova sem vezet! Ez az út sötétségbe vezet! Ez az út olyan helyzetet teremt, amitől mindenki szenved! Zakeus története azt a lehetőséget akarja nekünk újra visszaadni: Isten és ember összetartozik! Segítsen bennünket az Úr, hogy legyen elegendő bátorságunk ehhez a közös úthoz, az Istennel közös utunkhoz!

+  A M E N  +

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

Kedves Testvérek!
Most, amikor az Úr imádságát imádkozzuk, akkor gondoljunk arra, hogy Jézus nem menekült a mennyországból! Jézus közöttünk akart élni, mert az ember rászorul az Isten szeretetére! Jézus övéi közé jött! Jézus haza jött! Amikor ezt az imádságot imádkozzuk, akkor gondoljunk erre! Jézus azt várja tőlünk, hogy a közelében új életünk legyen és aktív szeretettel legyünk egymás iránt! Forduljunk egymás felé! Lépjünk egymás felé! Nyújtsuk a kezünket egymásnak és megújul az életünk!

Mi Atyánk…

Uram! Az élet útját mutatod nekem! Örömmel töltesz el színed előtt!

Szentmise befejezése

Kedves Testvérek! Négy munkaszüneti nap van egymás után. Rengeteg lehetőség, lehetőség arra, hogy átgondoljuk az Istennel való kapcsolatunkat, mert az Egyház gondolata szerint a pihenőnapokon az ember az Istennel való kapcsolatát és az egymással való kapcsolatát építse, gazdagítsa! Két ünnepünk lesz, mindenszentek és halottak napja. Fellelkesít bennünket a szentek példája és a szeretteinkkel való kapcsolataink gondolata, hogy elveszítjük egymást, egyéb adósságaink egymás iránt és örömeink! Éljünk ezekkel a lehetőségekkel, ne csak e világi módon tervezzük ezeket a napokat!

Mindenszentek ünnepén, kedden parancsolt ünnep lesz, így mondja ezt az egyházi kódex. Szeretnénk biztosítani mindenkinek, aki el akar jönni szentmisére, az eljöhessen! Reggel 9 és 11 órakor, este 1/2 6 órakor lesz szentmise. Halottak napján, szerdán - ami már munkanap - este ½ 6 órakor lesz a szentmise, amikor a szeretteinkre gondolunk, akiket Isten elszólított ebből a világból!

Ünnepeljünk méltóképpen! Találkozzunk Istennel és egymással!

+  Á L D Á S  +