A koronavírus-járvány világszerte hatalmas kihívás elé állította az egészségügyi rendszereket. A személyesen nyújtott orvosi szolgáltatás kiváltásaként az orvosok és a betegek jelentős része távgyógyászati, telemedicinális megoldások felé fordult. Ugyanakkor míg ez egy újszerű lehetőség az ellátási egyenlőtlenségek csökkentésére, azok számára, akik korlátozottan rendelkeznek a megfelelő eszközökkel, internet-hozzáféréssel és digitális készségekkel, könnyen az ellátásból való kiszorulást jelentheti. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat elkötelezett a hajléktalan személyek egészségügyhöz való hozzáférési nehézségeinek csökkentésében. Annak érdekében, hogy a szervezet egy megfelelő telemedicinális ellátási formát honosítson meg számukra, hiánypótló kutatási aktivitásba kezdett ezen a területen a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének Digitális Egészség kutatócsoportjával együttműködésben. A digitális egészségügyi lehetőségek hajléktalan populációval kapcsolatos tudományos vizsgálata nemzetközi szinten egyedülállónak számít.

A digitalizáció évek óta erősödő trend a magyar egészségügyi ellátórendszerben is, az emberek, és így a beteg emberek is új kommunikációs utakat, új technológiákat keresnek. A koronavírus-járvány pedig tovább gyorsította ezt a folyamatot, hiszen világszerte óriási kihívás elé állította az egészségügyet. Általánosságban elmondható, hogy Magyarországon is soha nem látott igény mutatkozik a távgyógyítás, a telemedicinális ellátások iránt. De a magyar társadalomról mégsem lehet általánosságban beszélni, hiszen a digitalizáció térnyerése az egészségügyben könnyen az ellátásból való kiszorulást jelentheti azok számára, akik korlátozottan, vagy egyáltalán nem rendelkeznek a megfelelő eszközökkel, internet-hozzáféréssel vagy digitális készségekkel.

Igaz ez a hajléktalan emberekre is. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egészségügyi Centruma a legkiszolgáltatottabb emberek számára nyújt orvosi ellátást, elkötelezett a hajléktalan személyek egészségügyhöz való hozzáférési nehézségeinek csökkentésében, így megkerülhetetlen kérdésnek bizonyult, hogy vajon a telemedicina járható út-e ebben a társadalmi szegmensben.

A Szeretetszolgálat hiánypótló kutatási aktivitásba kezdett ezen a területen a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének Digitális Egészség kutatócsoportjával együttműködésben. A digitális egészségügyi lehetőségek hajléktalan emberekkel kapcsolatos ezen vizsgálata nemzetközi szinten is figyelemre méltó, jhiánypótló kezdeményezésnek számít.

Első lépéseként 2020-ban egy kérdőíves felmérésre került sor, melynek keretében azt vizsgálták, hogy a hajléktalanok számára tartós elhelyezést nyújtó szociális intézményekben az ellátottak mennyire nyitottak a telemedicinális úton, online orvosi vizit formájában nyújtott egészségügyi szolgáltatások iránt. Mivel hazai adat erre vonatkozóan a nem hajléktalan lakosság vonatkozásában sem állt rendelkezésre, az eredményeket egy budapesti referenciacsoporthoz hasonlították, amelynek tagjait két átlagos háziorvosi praxis betegei adták.

Az eredmények azt mutatják, hogy a hajléktalan személyek nyitottsága, attitűdje nem különbözik a nem hajléktalan személyeknél mért értékektől, és alapvetően pozitívan állnak egy ilyen szolgáltatáshoz. Az ugyancsak kirajzolódott az adatokból, hogy azok, akiknek az egészségügyi ellátórendszerrel kapcsolatos tapasztalatai pozitívak, nyitottabbak a telemedicinális ellátás iránt is. Így tehát az általános egészségügyi ellátásba vetett bizalom erősítése pozitív hatással lehet a digitális egészségügyi megoldások meghonosítására is a hajléktalan személyek esetében.

A kutatás eredményei a PLOS ONE orvosi szaklapban jelentek meg Exploratory attitude survey of homeless persons regarding telecare services in shelters providing mid- and long-term accommodation: the importance of trust címmel. A publikáció megosztott első szerzői Dr. Győrffy Zsuzsa, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézete Digitális egészség kutatócsoportjának vezetője és dr. Békási Sándor, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egészségügyi Centrumának intézményvezető főorvosa.

Ennek a megalapozó felmérésnek a pozitív eredménye következő lépésként arra sarkallta a Szeretetszolgálatot, hogy 2021-ben négy intézményre kiterjedő telemedicinális pilotot indítson az ellátottak krónikus betegségeinek hatékonyabb kezelése érdekében. A távgyógyítást tesztelő projekt az átmeneti szállásokon már rendelkezésre álló számítógépeket, internetkapcsolatot használta, az online viziteket a szállókon dolgozó asszisztensek segítették. A pilot orvosi hátterét a Szeretetszolgálat Egészségügyi Centrumának három orvosa biztosította. A 75 fő bevonásával zajlott kutatás adatainak feldolgozása és elemzése jelenleg is folyik, de az előzetes adatok alapján az mindenképp kijelenthető, hogy a pilot kiemelkedő betegelégedettséggel és szakmai értékeléssel zárult, valamint a viziteken való 90 százalék feletti részvételi arány jócskán meghaladta az előzetes várakozásokat.

Az egészségügyi ellátás a máltai küldetésből adódó hivatás. Ez a küldetéstudat nem csak a mindennapi segítségnyújtásban, a mindennapi szolgálatban valósul meg, hanem abban is, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat immáron a tudományos kutatás eszközeivel is élve, annak teret biztosítva törekszik a hajléktalan emberek egészségügyi ellátásának javítására.

A Plos One orvosi szaklapban közzétett tanulmány teljes terjedelmében itt olvasható.

A tanulmány összeállításában közreműködött:  Döbrössy Bence, Bognár Virág Katalin, Radó Nóra, Morva Emília, Zsigri Szabolcs, Tari Péter, Girasek Edmond. A szerzők köszönetet mondanak az anyag összegyűjtéséhez nyújtott segítségért Toldi Szilviának, Andó Nikolettnek, Kovács Mónikának, Kurucz Szilárdnénak, Dénes Gábornak, Hajdú Mónikának, Benedek Henriette-nek, valamint Szekeres Lajosnénak és Osvald Ferencnek.