Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE A év (2020.)2020-11-22 00:00:00A MINDENSÉG KIRÁLYA

Olv.: Ez 34,11-12.15-17 – 1Kor 15,20-26.28 –

         Mt 25,31- 46  Krisztus a Mindenség Királya

                

Szentmise bevezetése

 

Kedves Testvérek! Sajnos ebben a kis közösségben is egyre többen vannak, akik érintettek e miatt a járvány miatt. Az igazi nagy veszteség nem ez. Az igazi nagy veszteség az, hogy Krisztus Király alattvalói vannak egyre kevesebben! Amikor ennek a világnak a jelenéről és a jövőjéről gondolkodunk, akkor Krisztus Király az egyetlen utat mutatja meg nekünk, amely az életre vezet! Ezt az utat egyszerűen így fogalmazhatom meg:

 

A keresztény örökség:  a közösségi gondolkodás!

 

A mai vasárnapon, Krisztus Király ünnepén, ehhez a Királyhoz fűződő kapcsolatunkról elmélkedünk, az örökségünkről, amely 2000 esztendőn át megtartott bennünket, sőt segített abban, hogy teljesebb emberhez méltó életet élhessünk. Választás előtt állunk. Európa választott: Krisztus Királyra nincs szüksége. Azért imádkozunk, hogy a keresztények ezt az örökséget értékeljék és éltessen bennünket a jövőben is! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

 

Szentbeszéd

 

Kedves Testvérek! Isten nem a mi emberi ízlésünk, elvárásaink szerint gondolkodik a világról és rólunk, emberekről. Istent egyetlen gondolat vezérli, a világ sorsa és az ember üdvössége! Következésképpen Istennek királyi programja van azért, hogy ez a Föld megmaradjon! Mi emberek úgy birtokoljuk ezt a Földet, mint akik tudjuk azt, hogy csak egy időre a miénk és úgy tartozzunk össze egymással, hogy ne feledkezzünk meg arról: a lehetőségeink nagyon szűkösek! Évekkel mérik ezeket a lehetőségeket!

 

Az embernek addig kell munkálkodni, amíg ideje van! Mindezt az Isten királyi programként adja elénk! Ez se véletlen, hogy királyi programról beszélünk a Bibliára hivatkozva, mert ez a program azt a nagyon nagy igazságot jeleníti meg, hogy a világért, egymásért, ezt megelőzően egyéni életünkért Isten előtt vagyunk felelősek!

Ennek a programnak a kivitelezője ezen a Földön minden ember számára Krisztus Király!

 

A világban voltak rossz tapasztalatok, nem tudom, kinek az uszítására, vagy milyen tapasztalatok, voltak nagyon rossz tapasztalatok a királyokkal kapcsolatosan is. Ez fiatal ünnep, a rossz tapasztalatok miatt az Egyház üzeneteképpen meghirdeti Krisztus Király ünnepét, - az ember azt gondolhatja - nem törődve azzal, hogy a világ hogyan gondolkodik.

 

Vagy talán pontosan azért hirdeti meg az Egyház Krisztus Király ünnepét, hogy formálja és alakítsa az ember ízlését, az ember gondolkodását, egyáltalán az ember magatartását, hogy az ember az üdvösségét szolgálja! A kérdés az, hogy velünk kapcsolatosan, külön-külön akármelyikünkkel is, mindegyikünkkel kapcsolatosan csak jó tapasztalatok vannak?

A zsidók ezzel álltak elő, amikor a Király, bár rejtetten megjelent a Földön: Uram, most állítod helyre Izrael országát? A keresztényeket is megkísértette ez, hiszen olyan igazságok, olyan értékek birtokába jutottak a kereszténység révén. Ezt mondtam a szentmise bevezetőjében: a keresztény örökség a közösségi gondolkodás, a közjó szolgálata! Az ember nem magányos lény, individuum, egyéniség, de nem magányos, egy közösség tagja.

 

Az embernek el kell oda jutni - ez az örökség - hogy mikor lehet ennek a közösségnek a tagja, olyan tagja, amely valóban a közösség javát szolgálja. Valójában ezt egyetlen fogalommal is meg lehet határozni: erkölcsös! Minő érdekes, a XX. században annyit beszéltek az erkölcstelenségről, mint még soha. Mi az erkölcs? Az erkölcs a lélek egészsége! Erkölcsi válság azt jelenti, hogy beteg lelkek alkotják az emberi közösséget. A beteg lélek pedig magának él, erkölcstelen, kiszakad a közösségből, a maga javát, a maga érdekét keresi.

 

Múltkor elmélkedtünk erről, hogyan lehet elvárni az önző embertől azt, hogy a másik ember javát tekintse mindenek előtt, a másik ember javát szolgálja mindenek előtt? Ha nem történik meg a másik ember életének a szolgálata, akkor az az ember erkölcstelen, beteg a lelke és rontja a közösség légkörét. Ha most mindezt számlálgatjuk, akkor érthetetlen az, amikor Krisztus Királyt ünnepelünk, mert - minő érdekes - kritikusak vagyunk.

 

Ugyanakkor olyat várnánk azoktól, akik a hatalom birtokában vannak, amit régen a királyok fejeztek ki. Ma lett helyette demokrácia, amivel kapcsolatosan annyi és annyi kritikánk van. Ugyancsak a demokráciát így minősítik, nincs jobb. Van jobb, amit az Isten ajánl! Van jó! Bizony, valami olyat vár a világ is, még az istenellenes világ is, ha ez a Krisztus a Király, akkor Királyként jelenjen meg ebben a világban, tegyen rendet.

 

Krisztus Király szolgáltasson igazságot, hulljanak alá a gonoszok, dicsőítse meg az igazakat. Micsoda szerencse, hogy nem ránk hallgat az Isten! Mi lenne, ha a gonoszokat megbüntetné az Isten? Mi lenne a világgal, mi lenne velünk, emberekkel, velünk, keresztény emberekkel? Micsoda fals világ születne abból, ha a jók megdicsőülésével szembesülnénk nap mint nap.

 

Isten helyett próbálkozik ezzel az ember, csak a bírósági kihallgatótermekben és ott szolgáltatnak állítólag igazságot a gonoszokkal szemben. Jobb hallgatni! Vannak gyönyörűséges szép termek, amikor a javát kitüntetik, példaképül állítják. Egyetértünk? Valami olyat várna a világ Istentől, akár hisz Benne, akár nem hisz Benne, hiszen azért Isten, hogy tegyen rendet ebben a világban. Mi kiforgattuk ezt a világot a sarkaiból, a kérdés az, hogy helyrebillen-e, megtalálja-e újra az egyensúlyát?

 

Ha Krisztus Királyra figyelünk, akkor van remény!

Mindig van remény, mert ez az Isten ajánlata!

 

A mai evangélium csodálatos távlatokat mutat! Egészen más az, amivel szembesülünk, mint amit vártunk. Azt hallottuk, hogy elfoglalja trónusát, köré gyűlnek mind a nemzetek, nem Európa népei, a nemzetek! Nem azok, akik a kereszténységgel megismerkedtek, aztán kitartanak, vagy hátat fordítottak. Hanem minden nemzet és az Úr idillikus kép formájában jelenik meg. Nem vártuk, talán nem is tetszik, nem ilyen Királyt vártunk. Ez a Király olyan irányt mutat, ami a legegyszerűbb, de világot megrengető történések vannak ezen az úton!

 

Kiről van szó? Pásztorkirály! Szolgáló Király! Zavar van, de ha figyelünk az Írás üzenetére, akkor hallottuk ma is, hogy Ő a Jó Pásztor, aki utána megy a juhoknak és gondja van rájuk! Szolgalelkű Király: „Nem azért jöttem, hogy Nekem szolgáljanak, hanem, hogy Én szolgáljak!” Ezzel áll elénk! Amikor jobbjára és baljára állítja a nemzeteket, akkor előkerül az egyetlen mérce, Krisztus Király mércéje, amit az Atya bízott rá, a Teremtő a Megváltóra!

 

Ez a mérce a megváltás útja! Egyetlen útja van az üdvösségnek, nincs több! Végre tanuljuk meg, amikor inog lábunk alatt a talaj: Amit egynek tesztek a legkisebbek közül, azt Velem tettétek, Nekem teszitek, mert éheztem, szomjaztam, idegen voltam, mezítelen voltam, beteg voltam és börtönben voltam. Halljuk, kihalljuk az üzenetet? Jézus azonosítja magát ezekkel!

 

Milyen arca van Jézusnak? Olyan, mint amilyen az éhező ember arca, a szomjazó ember arca, a ruhátlan ember arca, az üldözött, az ártatlanul elítélt ember arca, a beteg ember arca, a börtönbe juttatott ember arca. Ismerjük ezt a Jézus-arcot? Amikor először elmentem a gödi otthonba, ott összegyűjtötték ezeket az éhező, szomjazó embereket, akikkel nem tud mit kezdeni a világ, ezért kiforgatja sarkaiból a mindennapjait! Ez az emberi világ!

 

Helyreállítható ennek a világnak a rendje? Igen, egy úton: „Amit egynek tesztek, Velem teszitek!” Erre tanít bennünket ez a Király, ez az üdvösség útja! Ez az élet útja! Nem ezt vártuk! Nem, egészen másra gondoltunk. Ez a Király a mindennapjainkra utal vissza bennünket, mert ott dől el az üdvösségünk, a kárhozatunk is és a megdicsőülésünk is. Amikor idegenkedünk egymástól, akkor a kárhozatba zuhanunk ma, holnap és életünk minden napján!

 

Ha rácsodálkozunk Jézusra, amikor ezekkel a szegény emberekkel találkozunk: ez az élet! Milyen megmosolyogtató, amikor ez az istentelen világ jólétet ígér hazug módon nekünk, embereknek. Jólétet, gondtalan anyagi helyzetet, mert ez a jólét fogalmilag. Íme a királyi program mindent erre az egyetlen mérlegre rak rá: Milyen a viszonyunk a szegényekkel? Szegény az éhező, a szomjazó, az idegen, a beteg, a börtönbe juttatott, az üldözött. Szegény, milyen a viszonyunk vele? Ez dönti el azt, hogy emberhez méltó életet élünk, vagy embertelenebb emberek vagyunk!

 

Amikor körülnézünk ebben a világban, Magyarországon, a Kárpát-medencében, Európában, amikor zuhanunk, megállíthatatlanul zuhanunk, mert idegenek lettünk egymásnak. Ismerjük az igazságokat, csak amikor meg kell valósítani, akkor azt gondoljuk, hogy ez nem ránk tartozik, rá, rá, őrá. Csodálkozunk azon, hogy kibillent egyensúlyából a világ!

 

Krisztus Király ünnepe van függetlenül mindentől, hogy ki mit gondol. Egyetlen mérce van emberi kapcsolatainkban: a keresztény örökségünk, amely a közösségi életet jelenti! Közös ügyünk a közösségünk szolgálatát jelenti. A kereszténység 2000 esztendőn át meghatározta nemcsak Európa sorsát, hanem az egész világét is. Innen, ebből a kereszténnyé lett Európából indultak el a világmegváltó üzenetek a többi földrészre!

 

Volt örökség! A görög örökség az önismeret világa. A latin örökség az önnevelés világa. Minő fájdalom, mindegyik kultúra összeomlott. A görög örökségből lett egy filozófia. A latin örökségből lett testkultúra. Szükségképpen el kellett pusztulnia mindegyiknek. Segítettek abban, hogy kialakuljon a keresztény örökség, a keresztény kultúra, a keresztény civilizáció: a közösségi gondolkodás!

 

Közösségben csak az az ember találja meg a helyét, akinek van önismerete, aki vállalta önmagával a küzdelmet! Az ilyen ember a helyére talál! Az ilyen ember Isten előtt vállal felelősséget önmagáért és egymásért! Erkölcsös ember, nem magára gondol elsősorban, hanem a világra, a másik emberre! A múlt vasárnap nem véletlenül mondtam, a legnagyobb szolgálatot a világnak az az ember teszi, aki önmagát rendben tartja!

Királyi program, keresztény örökség a közösségben való gondolkodás, a közösségben való összetartozás, egymás életének a szolgálata! Helyreállhat még a rend? Egyféleképpen, az önzetlen emberek által! A kereszténység az önző embereket önzetlen emberekké formálta, alakította. Ha visszatalálunk a Pásztorkirály nyomán, a szolgáló Király nyomán az emberi útra, akkor megmenekül Magyarország, megmenekül Európa! Konferenciázni lehet e nélkül, különböző tévé-, rádióműsorokat lehet gyártani e nélkül és vitatkozni.

 

Egy út van, a Pásztorkirály útja,

akinek gondja van minden emberre!

 

A szolgáló Király útja,

aki testvérként szereti a másik embert,

aki szolgálja a másik ember életét!

 

Ebben a szeretetben, ebben a szolgálatban boldog,

mert az üdvösség útján jár!

 

+  A M E N  +

 

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

 

Kedves Testvérek! Most az Úr imádságát imádkozzuk, aki ezt a királyi programot - amit a mennyei Atya szánt Neki - megvalósította közöttünk, emberek között. Imádkozzunk azért, hogy legyen fogékonyságunk Krisztus királyi programjának megvalósítására, mert nem akarjuk valójában. Önzők vagyunk, magunknak élünk és várjuk a csodát. Nem lesz csoda. Vagy mi tesszük meg, akkor az Isten is segít, vagy nem lesz.

 

Nekem a legkedvesebb ember volt a nagyanyám, akit Cecíliának hívtak, ezért ez a név nekem nagyon-nagyon kedves. Szeretnék érte imádkozni, amikor Cecília név ünnepe van. Szeretnék gondolni Müller Cecíliára is, aki annyi bántást kapott itt az elmúlt hónapok során, de szerencsére nem volt hajlandó letépni nyakából a keresztet! Imádkozzunk.

 

Mi Atyánk…

 

Szentmise befejezése

 

Kedves Testvérek! Jövő vasárnap advent első vasárnapja lesz! Advent: Úrjövet, az Urat várjuk! Várjuk az Urat? Várja az Urat Európa, Magyarország? Közben kiürülnek a templomok, egy pár dolgot rá lehet kenni a vírusra. Várja az Urat az üres templom? Advent készületi idő a karácsonyra. Jézus Krisztus születésére várunk, aki istállóban látta meg a napvilágot! Nem tetszik az embereknek az istállószag!

 

Ilyen Király, aki csak szolgálni akar minket? Értünk akar élni és halni? Miféle Király az ilyen? Krisztus Király az Élet Királya! Akinek hátat fordított Európa, mi magyarok is! Forduljunk vissza! Jó lehetőség az advent, hogy visszatérjünk Krisztushoz, az igazsághoz! Szombatonként reggel hét órakor lesz adventi szentmise! Jövő vasárnap még hirdetem! Akik meg akarnak újulni lelkiekben, életükben, azok jöjjenek erre az adventi szentmisére! Ma a Karitász céljaira gyűjtöttünk, ami összegyűlt, azt elvisszük és bedobjuk a közösbe!

 

+  Á L D Á S  +