Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP A év (2020.)2020-02-24 00:00:00           

Olv.: Sir 15,15-20 /16-21/ – 1Kor 2,6-10 – Mt 5,17-37

         Jézus és az ószövetségi törvény

                 

Szentmise bevezetése

A mai vasárnapon

Jézus törvényértelmezésével szembesülünk!

 

Kedves Testvérek! Rendkívül fontos ennek a kérdésnek tisztázása, mert istenkapcsolatunkat nem a törvény szabályozza, hanem a szeretet. Felejthetetlen számomra pár évvel ezelőtt, amikor Nairobiban a nyomortanyán misézhettem, akkor az asszonyok kórusának egyike mondta a következőt: Mi nem azért jövünk vasárnap, mert törvény, parancs kötelez bennünket, hanem azért jövünk, hogy Istennel találkozzunk, ezáltal kibírjuk a hétköznapokat.

 

Ezért vagyunk itt vasárnapról-vasárnapra, ez az életünk építése, karbantartása!

Segítsen bennünket az Isten, hogy ezek a vasárnapi ünnepek igazi találkozások legyenek, ebben az esetben van remény, hogy egymással is találkozunk!

 

Ezt a szentmisét keresztgyerekekért ajánljuk fel!

Micsoda öröm, meg is érintette a szívemet, hány keresztszülő van és vajon gondolnak-e arra, hogy mi az ő lehetőségük, lelki kapcsolatuk a keresztgyerekekkel? Ma egy keresztszülő felelősségteljes küldetésében kap segítséget a mi imádságainkban is. Tartsunk önvizsgálatot!

 

Szentbeszéd

 

Kedves Testvérek!

Az evangélium felolvasása előtt említette Imre Atya: Ez az evangélium Szent Máté könyvéből származik. Szent Máté evangéliumát a zsidókból lett keresztényeknek írja. Jézus a zsidók törvényfelfogását tisztázza, ezért fontos különösképpen is ez az evangélium.

 

Azért említette Imre Atya ezt a felolvasás előtt, mert Jézus legtöbb gondja természetszerűen a saját népével volt és még inkább azokkal, akik a zsidók közül keresztények lettek. Az ő fejükben és szívükben is elég nagy zűr-zavar volt. Mi mindent kellett elhagyniuk az új érdekében. Mi mindennel kellett konfrontálódniuk egy nagyobb igazság érdekében. Máté evangélista mindezt saját magában hordozta, ő is zsidó volt. Segíteni is akart az övéinek.

 

Arról hallottunk, Jézusnak mennyi gondja volt a farizeusokkal és az írástudókkal. Nekik különösképpen szükségük volt Jézus tanítására, amennyiben nyitottak voltak, át tudták formálni és alakítani a gondolkodásukat. Nem véletlen, hogy Jézus ezzel kezdte tanítását:

 

Változtassátok meg gondolkodásotokat!

Ez ma is igaz, ez ma is érvényes!

 

Istennek – ha lehet ezt így mondani – a gondja velünk az, hogy nagyon nehezen igazodunk Őhozzá, különösen a mostani világunkban, amely világ megtagadta az istenhitet, hátat fordított az Istennek. A kereszténység az emberformálás tökéletes világa. A kereszténység lényege abban áll, hogy minket egymás testvéreivé tegyen, segítsen bennünket abban, hogy lelkileg felnőjünk arra a nagy igazságra, hogy az egymást szeretők világa az odaadottság!

 

Az egymást szeretők világa ezt jelenti:

az ember odaadja az életét valakinek!

 

A kereszténység alaptanítása ez: senki sem élhet önmagának! Egymásért élünk és egymásnak élünk. Ez alapvetően ezt jelenti: Elajándékozzuk az életünket egymásnak! Aki meg akarja menteni az életét, – figyelmeztet Jézus – annak el kell veszítenie az életét, oda kell adnia. Aki nem adja oda az életét, az nem tud szeretni, vagy nem jól szeret.

 

Olyan kevésszer gondolunk arra, hogy a bűn, amikor rosszat teszünk, az nem csupán törvényszegés, hanem arról szól, hogy nem jól szeretünk, mert mindenki szeretetre vágyik és mindenki szeretni akar. Jól szeretni csak az tud, aki elajándékozza az életét. Csak azt tudjuk szeretni, akinek odaadjuk az életünket más-más mértékben. Nincs szeretet odaadottság nélkül!

 

Ma sajátos építményt szeretnék négy lépésben bemutatni!

Az üzenetben miről van szó?

Ha igazságotok nem múlja felül

 a farizeusok és írástudók igazságát,

akkor nem mentek be a mennyek országába!

 

Tehát a mai vasárnap üzenete:

felülmúlni, valamit jobban megérteni,

valamit annyira megérteni, hogy az meghatározza

gondolkodásunkat, cselekedeteinket, az egész életünket!

 

Ez a döntő: felülmúlni valamit!

 

Jézus pontosan megmondja Máté tolmácsolásában:

Ha az igazságotok nem múlja felül az írástudók igazságát,

ha megrekedtek ott, akkor nincs mentség!

 

Akkor megrekedtetek mondjuk 5000 évvel ezelőtti időben. Ez az istennélküli, hitnélküli, a kereszténységet leromboló mai világ 5000 évet lépegetett vissza. Lehet, hogy civilizációban nem, a tudományok világában nem, ott vannak előrejutások, de nem ez a legfontosabb.

 

A legfontosabb az,

hogy az én életépítésemben hol tartok?

Elsősorban az emberről van szó!

 

A világ olyan, amilyenek mi vagyunk. Az életépítés mű, nem arról szól, ki fiatal, ki idős. Az életépítés életünk végéig történik. A keresztény üzenet erre a felülmúlásra hív bennünket – így is mondhatnám – önmagunk fölé kell emelkedni. Jézusnak a farizeusokkal, írástudókkal az volt a gondja, hogy ők nem voltak hajlandók a maguk önző, kicsinyes világából kilépni.

 

Ma más a világ? Ez az istennélküli világ a legönzőbb világ. Ez a hitetlen világ – múlt vasárnap volt erről szó - brutális és ijesztően sötét. Brutális és sötét az a világ, ahol az ember nem tud belépni a másik ember életébe. Ahol az ember nem engedi be a másikat az életébe! Ez a sötét világ, önző világ – durván fogalmaztam – ez ember alatti világ.

Az emberi világ bizonyos értelemben ember fölötti. Önmagunk fölé emelkedünk, amikor oda ajándékozzuk az életünket egymásnak. Mindenki magának akar élni, így születtünk. Ezt a velünk született természetünket kell nyesegetni, kialakítani azt az embert, aki képes erre az odaadottságra, a befogadásra, a nyitottságra a másik ember felé, a másik ember számára. Az ember egyetlen lehetősége a másik emberrel való kapcsolata. Önmagunk fölé emelkedni, hogy kapcsolatunk legyen. Az Isten országa a Földön kezdődik. Isten országa bennetek van, - mondja Jézus. Ti vagytok a só, ti vagytok a világosság. Igen? Ha igen, akkor Isten országa bennünk van, sőt üzenetet hordoz másoknak.

 

Mi a törvénytudók, a farizeusok, írástudók igazsága?

A törvény.

Mi Jézus igazsága?

A szeretet!

 

Jézusi program: miképpen lehet az írástudók törvényét megváltoztatni? Jézus nem azért jött, hogy megszüntesse a törvényt, hanem, hogy beteljesítse. Hogyan lehet azoknak a világában valamit elérni saját érdekükben, akiknek istene a törvény? Jézus törvénye a szeretet!

 

Lépések következnek, négy lépést szeretnék bemutatni

 

A törvény Jézus tanításában nem szabálygyűjtemény, nem korlát, ami behatárol, megkötöz. Akinek csak törvénye van, az rabszolga, az a törvény áldozata. Jézus törvénye az életre akar segíteni, vezetni. A szeretet, az egymással való kapcsolat, ez a lényege Jézus törvényének.

 

Az első lépés

Jézus törvénye felülmúlja az írástudók, farizeusok törvényét. Jézus a törvényt az Istennel való szövetségből vezeti le. Istennel tartozunk össze és egymással.

 

Istennel és egymással szövetségben vagyunk

a szeretet kapcsolatában!

 

Felülmúlás, nem valami tiltás, hanem egy szeretetkapcsolat valakivel. Ennek meg kell felelni. Aki felülmúlja a törvényt, az azt jelenti, hogy szeretetkapcsolatban van, az egymást szeretők odaadottságában.. Vagyis, ha Istennel vagyunk kapcsolatban, akkor Istenhez tartozunk. Ennek következménye, egymással kapcsolatban vagyunk, egymásnak ajándékozzuk az életünket.

 

A második lépés

Túlmutat a törvényen Jézus törvényértelmezése. Túlmutat azon, hogy egy kapcsolat kötöttséget jelent. Micsoda ajándék az, ha örömére vagyunk egymásnak. Dehogy kötöttség! Túlmutat azon, hogy egymáshoz kötjük az életünket. Dehogy!

 

Örömszerzés!

Túlmutat a törvény értelmezésén!

 

Harmadik lépés

Jézus megújítja a törvényt. Mit jelent a törvény megújítása? Szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket! Nem szeretem ezt, hogy szeresd felebarátodat, mint önmagadat.  Abban a világban azt jelentette, hogy önmagadnál jobban. Jézus ez által mutat túl a törvényen:

 

Szeresd a másikat jobban önmagadnál!

Önmagunkat szeretni azt jelenti, hogy ösztönös emberek vagyunk, a természetünk önző. Önfenntartás, fajfenntartás az ösztönös világunk meghatározója. Magadnál jobban, vagyis az ember olyanra törekszik, amit magának is szeretne, azokat adni annak a másiknak.

 

A negyedik lépés

Ezen az építkezésen Jézus beteljesíti a törvényt. A törvény lényege az, hogy az Isten minket szeret. Ez az Isten kinyilatkoztatása, előbb szeretett minket. Isten szeretete soha se fogy el, belekerülök az Istennel való kapcsolatba, ebbe a csodába, hogy Isten engem szeret, bármit teszek, mindig szeret! Egymásnak adjuk át ezt a szeretetet!

 

Ha engem az Isten így szeret,

akkor én ugyanígy kell, hogy szeressem a másikat!

 

A Miatyánkban imádkozzuk: bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is, stb. Felülmúlja a törvényt, mert Isten szeretete soha se fogy el. Jézus törvényértelmezése: ha igazságotok nem múlja felül az írástudókét… Az írástudók igazsága a törvény. Azt be kell tartani mindegy, hogy milyen lélekkel. Megtettem, mert félek, vagy bármi más motívumom van. Jézus azt mondja, az ő igazsága a szeretet! A törvényt csak a jézusi szeretet felől lehet nézni!

 

Jézus törvényértelmezésével kapcsolatosan két praktikus megfogalmazás

 

Egyik praktikum

A rossz, a bűn sodródás kérdése! Az ember általában nem azért tesz rosszat, meg rosszakat, mert rossz. Az ember sodródik a világ szellemével. A jó - szemben az árral! Szemben önmagammal, szemben adott esetben a másik emberrel.

 

A másik praktikum

A rossz törvénye a lejtő törvénye! A golyót rátesszük, egyre gyorsabb! A jó - szemben a világgal, az ember másképpen nem tud jó lenni! Bizonyos értelemben szemben önmagunkkal, szemben akár anyámmal, apámmal is bizonyos értelemben, ha Istenről, a hitemről van szó! Szemben a világgal, amely világ nem az Isten!

 

Nagyon fontos felülmúlni a törvények világát!

Jézus törvénye a szeretet!

Jézus négy lépésben bontja ki ezt az igazságot!

Ne felejtsük el!

 

A jézusi törvény, a jézusi szeretet

az egymást szeretők odaadottsága!

Itt van a lehetőség a felülmúlásra,

 az önmagam föléemelkedésre!

 

Egy más világba kerülni emberi kapcsolatainkban,

mint az a világ,  ahol gyilkolják, ölik egymást az emberek,

- egy darab kenyérért, egy lépéssel előbbre jutásért.

 

Ez az ajándék a szeretet ajándéka!

Jézus ezt készíti nekünk!

 

+  A M E N  +