Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP A év (2020.)2020-02-27 00:00:00Olv.: Lev 19,1-2.17-18 – 1Kor 3,16-23 – Mt 5,38-48

         A rossz visszafizetése

 

Szentmise bevezetése

Ezt a szentmisét

egy hálát adó lélek kérését teljesítve ajánljuk fel!

 

Kedves Testvérek! Talán kérhetem azt, tanuljunk tőle: a hálaadó lelkület Isten elé vezet bennünket. Prohászka püspök úr jelmondata volt: Hiszek a szeretet végső győzelmében! Ha valamikor, akkor most jó lenne magunkévá tenni ezt a gondolatot, hiszen állandó háborúskodás van a világban. A keresztények üldöztetést szenvednek el és mások is!

 

Jó lenne megtörni a gyűlölet körét!

 

A mai vasárnap segít nekünk ebben! Nézzünk önmagunkba, szabadítsuk fel lelkünket a jóra! A rosszat úgy győzzük le, ha nem rosszal viszonozzuk! Próbáljuk meg, ez a tökéletesség!

 

Szentbeszéd

 

Kedves Testvérek! Igen nagy a kihívás! Itt nem is arra gondolok, amit  nap mint nap elszenvedünk. Nem arra gondolok, hogy milyen sokan vannak, akik egyszerűen a mi keresztény értékeinket, a keresztény életszemléletünket nemcsak, hogy nem tudják elfogadni, hanem pontosan azok nem fogadják el mindezt, akik fennhangon hirdetik, hogy szabad véleménynyilvánítás, gondolatszabadság van, a szókimondás szabadsága van.

 

Az embernek el kell gondolkodnia azon a kihíváson,

amit az Isten vár el tőlünk!

 

Az elmúlt alkalommal ez volt az üzenet lényege: Felülmúlni! Valami ilyent vár el tőlünk az Isten! Az Írás megfogalmazza: Ha a ti igazságotok nem múlja fölül az írástudók, a farizeusok igazságát, akkor mit érdemeltek? Erre az igazságra, - amiről az előző vasárnap elmélkedtünk - erre az isteni igazságra, a hívő ember igazságára jutottunk el elméletileg mindenképpen.

 

Gyakorlatban nagyon nehéz megvalósítani, de nem adhatjuk alább tudatilag, gondolatainkban sem. Minden erőnket össze kell szedni, hogy meg tudjuk valósítani! Amikor ezekkel szembesülünk, rádöbbenünk, hogy a keresztény ember hittörténete Istennel közös történet! Amit Isten vár el tőlünk, azt nem tudjuk megvalósítani a magunk emberi erejével!

 

Ne csodálkozzunk, hogy szembeszegülnek a hitetlenek, a pogányok, az embertársaink, akik nem hívők. Isten mégse mondja azt nekünk: ha nem megy, akkor hagyjátok! Nem így van! Jézus, amikor a tanítványoknak beszélt a keresztény kihívásról, akkor az apostolok is olyanokat mondtak, hogy ez lehetetlen, így nem lehet élni, erre nem képes az ember!

 

Akkor Jézus azt mondta: Teljesen igazatok van,

embernek ez lehetetlen, de Istennel együtt lehetséges!

Ne csodálkozzunk, ha Istent kihagyjuk az életünkből, ha a hitet megtagadjuk, ha a keresztény közösség életadó erejéről lemondunk és más közösségekhez csapódunk. Tessék megnézni a politikai szédelgéseket, ma itt van valaki, holnap másutt, ma ezt mondja igazságnak, holnap amazt. Ezek az emberi igazságok, ezeket az ember tudja, szembesüljön ezekkel. Csakhogy nekünk másfajta igazságunk van. Ma azt is halljuk:

 

Ha megütik a jobb arcodat, tartsd oda a másikat is!

Sőt az Írás ezt még fokozza, még az se elég,

hogy az ember odatartsa a másik arcát,

hanem az ellenségeddel tégy jót és ne várj tőle viszonzást!

Nincs ezek nélkül az igazságok nélkül emberi együttélés!

 

Mindaz a probléma, amivel ma a mindennapjainkban szembesülünk azért van, mert ezt a fajta értékrendet mi keresztények is lehetetlennek tartjuk. Még egyszer hadd hangsúlyozzam: nem egyszerű ezeket megtartani! Igen sokszor vereséget is szenvedünk, mert az ember gyenge, az Isten segítségét is sutba dobta, akkor sokkal több a vereség! Az ember egyszer csak a rosszra rosszal válaszol és itt a háború. De ettől az igazság, igazság marad!

 

Amikor a hívő ember öröméről szól az Írás, azt mondja, a hívő ember úgy örül, mint azok örülnek, akik szétosztják a zsákmányt. Ezeket az ószövetségi fordulatokat legalább az Egyház ne olvastassa velünk. Ma, mindezek után rugaszkodjunk neki ennek a mai felhívásnak:

 

Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes!

 

Csak egy-két lépést tegyünk és világosabb lesz az egész! Más az Ószövetség igazsága. Az Ószövetség igazságát a törvény igazolja, aki teljesíti a törvényt, az ószövetségi értelemben igaz ember. Más az Újszövetség igazsága! Az újszövetségi igazság azt jelenti, hogy a ti igazságotok mércéje a mennyei Atya, aki irgalmas, aki tökéletes! Mi akkor igazulunk meg, akkor vagyunk igazak az újszövetség szerint:

 

Az újszövetségi igaz ember az, aki az Isten akaratát követi!

 

Számtalan példával szembesülünk a szentek történetében. A bibliai szereplők esetében is. Az az igaz ember, aki az Atya akaratát teljesíti. Itt most nagy határhoz érünk, mert azt még csak-csak el tudjuk fogadni, hogy szeressük egymást, ahogy az Isten is szeret bennünket. Még a krisztusi felhívást is el tudjuk fogadni, hogy szeressétek azt az embert, akivel összekötitek az életeteket – legkülönbözőbb kapcsolatok rendszerében – szeressétek jobban, mint magatokat.

 

Új világ születik, ahol emberek számára az a lelki öröm, hogy kimutassa azt, hogy önmagánál fontosabb számára a másik ember. Olyan embereket mondjunk testvérünknek, akik újra és újra az emberi kapcsolatukban megmutatják azt, hogy te annyira fontos vagy, hogy magamnál is fontosabbnak tartalak. Micsoda új világ lenne, ha ezt igazán meg tudnánk tenni, képesek lennénk rá. Most még egy nagy lépést kellene tennünk:

 

Szeressétek ellenségeiteket! Ez megigazulásotok legfelsőbb foka!

 

Az ellenségszeretet idegen még a templomokban lévő embereknek is. Nagyon nehezen ragadható meg ennek az értelme: ellenségszeretet. Ha megütik a jobb arcodat, tartsd oda a másikat is. Ha ellenségednek baja van, segíts rajta, de semmi viszonzást ne várj. Ha erre képesek lennénk, hogy a rosszat nem rosszal viszonozzuk. Ne azt várjuk, hogy az a másik megalázkodjon, hanem azzal szembesüljön, hogy nem adjuk neki vissza azt, amit ő nekünk adott, mindegy, hogy mi módon.

 

Akkor új világ kezdődne! Az istenes ember ezt miért teszi? A Biblia üzenete szerint Isten azért teszi, mert Isten mindenkit meg akar menteni! Isten nem akar senkinek rosszat, az ellenségnek sem, aki az Istennel szemben ellenséges! Az istenellenesek írhatnak az Istennel kapcsolatosan csúnyábbnál-csúnyább dolgokat és nem áll meg a nap.

 

Ha a prófétáról írnak, Mohamedről írnak, vagy valamelyik vallásalapítóról, akkor fölfordul az egész világ és elindulnak irtó hadjáratra. Amikor az Istennel kapcsolatosan viselkednek így, akkor a mindennapok mennek tovább. Jézus magatartása ismerős. Ha valaki elcsatangol, ott hagyja Jézus a 99-et és elmegy az egy után, hogy megkeresse és megmentse!

 

Isten nem akar rosszat, azért az ellenséget is szereti! Jézus nem akar rosszat ezért, utána megy a rossznak is, mert meg akarja menteni! Az egész kereszténység erről szól, embermentő szolgálat. Erről van szó: megmenteni és életet ajándékozni annak az embernek, aki rossz, aki gyűlölködik. Jézus a tökéletes, a legrosszabbat is megmentő, ezért ő a megváltó!

 

Az ellenségszeretet az Isten tökéletessége!

 

Arról van szó, hogy az ellenség is Isten számára potenciális hívő! Aki ma ellenség, holnap megtérhet. A hívek közössége ezáltal növekszik. Ez a missziónk is! Nem az a missziónk lényege, hogy akik bejönnek a templomba – egyre kevesebben, ez sem véletlen - azoknak mondjuk az igazságot. Holott a potenciális hívők nem jönnek be a templomba.

 

A hívők közössége azok által növekszik, gyarapszik, akik eddig nem tartoztak ehhez a közösséghez. Potenciális hívő az ellenség is. Aki ma ellenségünk, ha mi nem rosszal viszonozzuk az ő gonosz megnyilatkozásait, akkor van remény arra, hogy ő egy idő múlva közénk tartozik, mert megtér. Isten hisz az ember megtérésében. Jézus hisz abban, hogy az embert meg lehet váltani önmagától. Mi nem annyira hiszünk ebben.

 

Ezért úgy gondoljuk, hogy az ellenséget le kell győzni. Nem! A mai üzenet ez: szeresd ellenségedet és akkor tökéletes leszel! Ahogy a mennyei Atya és Jézus ezt a példát mutatja nekünk! Panaszkodunk sok minden miatt és keveset foglalkozunk a módszereinkkel. Ha mi az ellenséggel ellenségesen viselkedünk, akkor az ellenség soha nem fog hozzánk tartani, pedig ő is az embertársunk. Ő is az Isten fia, szeretné az Isten, hogy ő is kedves gyermekévé legyen.

 

A kommunisták nagyon jól tudták, be kell zárni a hívőket a templomokba. Ott is ott voltak a téglák, akik jelentettek a templomi életről is. Jó, legyetek ott bent, de a kinti világhoz semmi közötök, mert azok között kellene halászni. Azok között vannak a potenciális hívők. Ha ezekről lemondunk, gyerekeket meg nem szülünk, akkor szépen elfogyunk.

 

Van belső élete is a kereszténységnek, belülről is gyarapszik a gyermekek által. Mennyire gyarapszik egy közösség az egyes ember által? Mindenki vizsgáljon lelkiismeretet, hány embert tudott ő Isten közelébe vezetni, akik itt ülnek, mert ez a misszió? Én szenvedek a televíziós műsoroktól is, mert vannak mocskolódó műsorok. Ha mocskolódás helyett élnénk a magunk igazi keresztény életét, többre jutnánk, mert a jótettek elől nem tud kitérni senki.

 

Ezt az új fogalmat jegyezzük meg:

az ellenség potenciális hívő!

Minden ember embertársunk, felebarátunk. Testvérünk az, aki Jézusba kapcsolja az életét, aki a keresztény közösség tagja és vállalja a keresztény közösség értékeit, a keresztény közösség ünnepeit. Itt van a baj. Sokan, akik magukat hívőnek gondolják, a keresztény közösség életében nem vesznek részt. Ők nem testvéreink! Ne ijedjünk meg ezektől a fogalmaktól, mert a testvér keresztény fogalom! A civil világ nem szereti ezt a fogalmat, hogy testvér.

 

A mai vasárnap üzenete: Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes! A tökéletesség csúcsa: hogy a rosszat nem viszonozzuk rosszal, hanem van bennünk annyi alázat, akkor is elhordozzuk a bántásokat, amikor igazságtalanul bántanak bennünket. Ha mi képesek vagyunk ezekben a helyzetekben is keresztények maradni, akkor valami biztos, hogy megváltozik. Nem biztos, hogy látványosan.

 

Egy zsidó rabbi azt kérdezte a tanítványaitól: Mikor érkezik el a hajnal? Az éjszakában, a sötétségben nem lehet élni, nem csak azért, mert a napra szükségünk van egészségi szempontból is. A sötétség sok minden mást is kifejez. Sok mindent válaszoltak e világi képekkel. Tudjátok, mikor szűnik meg a sötétség bennetek?

 

Akkor szűnik meg a sötétség benned, ha egy emberrel találkozol

és az arcán felragyog számodra az Isten arca!

A testvéredet ismered föl benne! Erről van szó!

 

+  A M E N  +

 

Imaszándék a Mi Atyánkhoz! Kedves Testvérek!

Ebben az imádságban kérjük a Jóisten kegyelmét,

hogy missziós küldetésünket meg tudjuk valósítani!

 

Mi Atyánk…

Szentmise befejezése

 

Kedves Testvérek! Az áldással missziós utunkra indulunk. A héten egyetemi intézményben tartottam előadást. Ugyanazokat mondtam, mint a templomban. Az érintett meg, mintha nagyobb fogadókészséggel találkoztam volna, mint a templomban! Érdekes élmény számomra, ilyen beszédet ők soha se hallanak. Ebből látszik, hogy ez kell az embereknek!

 

Régóta nem járok futballmeccsre. Ez után az élmény után elmentem egy meccsre.

Borzasztó volt az a mocskos beszéd! Fiatal gyerekek, 12- 14 évesek,

azt a mocskosságot. Ez a közeg, amely a világunk! Elgondolkodtató!

 

Szerdán hamvazószerda lesz, szigorú böjti nap! Háromszor étkezünk, egyszer lakunk jól, húst nem eszünk! A nagyböjti időszak elkezdődik. Hamuval meghintünk mindenkit, emlékezzünk arra, hogy meghalunk és porrá leszünk mindannyian. Amíg élünk nagy a lehetőségünk, addig szerethetünk, jót tehetünk és boldogok lehetünk. Ez a kulcs, nincs más kulcs, csak amit hallunk vasárnapról-vasárnapra, mert erre van beállítva a szívünk, az agyunk. Mindennek ára van, az ember önmagával fizet! A Jóisten segítsen mindnyájunkat!

 

Ne felejtkezzünk meg arról,

hogy nagyböjt péntekjein hústilalom van előírva!

 

 +  Á L D Á s  +