Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP A év 2020-01-26 00:00:00Olv.: Iz 8,23b-9,3 – 1Kor 10-13.17-18 – Mt 4,12-23

         Jézus működésének színtere

                

 

Szentmise bevezetése


Azért jövünk ide a templomba vasárnapról-vasárnapra,

mert szeretnénk megkapni a kegyelmes Isten ajándékát!

 

Kedves Testvérek!

Balassi Bálint csodálatos versében - ami imádság is – a kegyelmes Istenhez könyörög, aki a kegyelmet adja! Kegyelem: gracia latinul, ebből a szóból származik a gratis, az ingyenesség is. Szerencsénk van, mert Isten ajándékoz, ingyenes ajándék Isten jóindulata, szeretete!

Igen nagy szükségünk van Isten jóindulatára, szeretetére,

mert ijesztően nagy a sötétség!

 

Ebben a sötétségben világosságra van szükségünk és a kegyelem hordozója, a világ világossága Jézus! Ezen a szentmisén egy családért imádkozunk! Kérték számukra az Isten ajándékát. Nem tudom, felfogjuk-e mekkora bátorság kell ahhoz, hogy ebben a sötét világban mi a világosságot kérjük, mert ez azt jelenti, hogy a világosság fiaként akarunk élni!

 

Nézzünk önmagunkba és szerezzünk kicsit több bátorságot,

hogy tudjunk igent mondani a világosság Fiának!

Szentbeszéd


Elkezdődött az a világ,

amit az Isten gondolt el az ember megmentésére!

Kedves Testvérek!

Ahogy hallottuk, amikor Jézus tudomást szerzett arról, hogy Keresztelő Jánost börtönbe vetették, akkor – mondhatnám – ütött az óra! Jézus elindult, tanította a népet és hirdette:

Elérkezett a mennyek országa! Mi másképpen halljuk ezt és nekünk másképpen fogalmazzák: Elérkezett az Isten országa! Máté evangéliumából hallottunk, aki a zsidókból megtért keresztényeknek írt. Tudjuk, a zsidók Isten nevét nem ejtették ki, ezért a nekik szóló üzenet:

A mennyek országa érkezett el Jézussal, aki a világosság, a világ világossága!

 

Azt hallottuk az evangéliumban, Jézus a pogányok földjén kezdte el a tanítást,

Palesztina olyan szegletében, ahol az isteni törvényeknek nem volt helye. Adódik a párhuzam: Van-e helye Isten törvényeinek a világban, amelyben élünk? A tudásunk elgondolkodtat minket, Európa lemondott az isteni igazságokról, hátat fordított az Istennek, a maga útját óhajtja járni, az emberi utat. Ha azt halljuk, hogy emberi, akkor legyünk óvatosak, emberi az, aki távol tartja magát az Istentől. Hallunk ilyent, hogy az emberi nincs távol tőle, de jó lenne, ha távol lenne tőle, hiszen az emberi az Isten nélküli világ.

Jézus Krisztus éppen abban a pogány világban hirdeti az ember megmentését!

Úgy tűnik, hiába telt el 2000 esztendő, ma is láthatjuk azt, hogy ha csupán emberi ez a világ, akkor ránk szakad a sötétség. Csak be kell kapcsolni a rádiót, a televíziót, ki kell nyitni az újságokat és csak sötétségről lehet hallani. Mintha a jónak nem is lenne létjogosultsága. Mintha a világban senki nem tenne jót. Ez az emberi világ, Isten nélküli világ mintha nem is akarna tudomást venni arról, ami az életünk legfontosabbja, hogy egymáshoz jók legyünk! Mindegyikünknek arra van szüksége, hogy úgy tartozzunk egymással össze, hogy egymásnak jót teszünk, egymás életét szolgáljuk! Végül is ez a hivatásunk!

Amikor Jézus elkezdi tanítását, akkor erre hív bennünket!

Jézus azért jött, hogy rádöbbentsen bennünket arra, hogy egymásnak adósai vagyunk, egymásnak tartozunk azzal, hogy jót tegyünk, még pedig grátis. Nem azért, mert az a másik ember annyira jó, hanem azért, mert ha a világban az emberi jóindulat,

az emberi jóakarat nincs jelen, akkor a világ alásüllyed, a sötétségben elmerül!

Múlt vasárnap találkoztunk Keresztelő Jánossal, ő arról beszélt a népnek, hogy oly sok rosszat tesznek és ezért Isten mérlegre teszi mindenkinek az életét, - bíró, ítélkező. Sajátos szemlélet, kicsit olyan, mint a mi szemléletünk, siratjuk a jót, azzal foglalkozunk, hogy elmerülünk a rosszban. Mi lesz? Hogyan tovább? Keresztelő János találkozik Jézussal és a gondolatai, a szemlélete teljesen átalakult. Arról kezd beszélni, az Isten elveszi a világ bűneit! Jézus elhozza az Isten megértését, az Isten jóindulatát, a megbocsátását, az irgalmát!

Szemléletváltozás, Keresztelő János fölismeri, hogy az Isten jó!
Jézus Krisztus a jó Istennek, a szeretet Istenének a követe ebben a világban!


Azt olvassuk az Írásban, hogy Isten elküldte a Fiát, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot és nem fogadták be. Ma arról van szó, van-e bennünk annyi bátorság, mint volt Keresztelő Jánosban, amikor találkozott Jézussal és egészen átalakult a gondolkodása. A világ rögtön számon is kérte rajta. A kérdés ez:

Van-e bennünk annyi bátorság, hogy találkozzunk Jézussal,

aki azt mondja: változtassátok meg gondolkodásotokat!

 

2000 éve is ezt mondta, ma is ezt mondja. Amíg a világ, világ, ez hangzik felénk, mert az nem az élet szava, hogy gyűlölködünk, egymásnak rosszat akarunk, nem az élet tere a sötétség. Azt tudjuk, hogy a világ soha sem fog megérteni bennünket, mert az emberek jobban szeretik a sötétséget, mint a világosságot. Aki Jézussal találkozik, Jézushoz köti az életét, annak más a gondolkodása, mint a világ gondolkodása. A következménnyel is számolni kell:

 

Ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak! - mondja Jézus!


Azt mondják ma a világban, hogy a keresztény az egyetlen vallás, amivel a világ

nem tud kibékülni. Üldözik a keresztényeket, a világ nem tudja elviselni a jelenlétüket.

Jézusról azt hallottuk, hogy mindenütt jót tett!

Bárcsak tudnánk képviselni azt a másfajta gondolkodást, ahogyan Jézus várja tőlünk!

Bárcsak igazolni tudnánk: azért élünk a világban, hogy mindenütt jót tegyünk!
Ezáltal tartozzunk össze egymással, gratis, a kegyelem erejével!
Ezzel megajándékoznánk mindenkit, akik gyűlölnek, akik nem szeretnek bennünket!

Jézus óta tudjuk, mindenki tudja, hogy a rosszat csak jóval lehet legyőzni! Lehet, hogy az ember is az életével fizet, mint ahogy az évszázadok során a keresztények mindig fizettek. A világnak még ma is van emberi arca, mert vannak, akik a rosszat nem rosszal viszonozzák!

A szeretet ereje az egyetlen formáló és alakító erő!

Egyedül az áldozatos lelkület tudja
a világ gondolkodását megváltoztatni!


Rosszabb helyzetben vagyunk, mint Jézus hallgatói. Azok az emberek, a pogányok Galileájában élők nem tartották magukra nézve kötelezőnek a zsidók törvényeit, igazából nem is ismerték azokat. Ma mi már mindent tudunk, tudjuk, hogy a világosság fontosabb az életben, mint a sötétség. A sötétséget azok szeretik, akik gonoszat akarnak tenni, rejtegetik a szándékaikat, a terveiket, a törekvéseiket, amelyek mások ellenére fogalmazódnak meg.

Megbocsátásunk, jóindulatunk,, szeretetünk a világosság hordozója!


Ma Jézus üzenetére figyelünk: változtassátok meg a gondolkodásotokat! Ez olyan világban elhangzó felhívás, amely világ tudja, ismeri az utat, a jóra vezető utat, ismeri Jézus útját, aki az út, az igazság, az élet! Gondolkodásunknak kell megváltoznia, ez csak akkor lehetséges, ha elég bátrak vagyunk. Azt is mondhatnám, van bennünk elegendő kockázatvállalás, nem azért csupán, mert igaz, szép ez a tanítás, hanem azért, mert ez az élet útja! Nincs más út! Ez az egyetlen út, ami az emberhez méltó! Ezért kereszténynek lenni, Jézushoz tartozni, ez rátermettség, bátorság, kockázatvállalás kérdése, amikor az ember túljut önmagán, ki tud lépni a maga világából és nem a maga érdekét, a maga javát tekinti csupán.

 

Az Isten országa bennünk kezdődik el!

Önmagunkat kell legyőzni, hogy mi Jézushoz tartozzunk!
Ez a meghívás remény a világ számára!

A kérdés csak az, hogy van-e bennünk elegendő rátermettség? Kereszténynek lenni nem önkéntesség! Kereszténynek lenni kötelező! Ha az ember igent mondott, akkor ez örökre él, mert a világosság a világ reménye! Azt mondtam, hogy ma nehezebb szembesülni ezzel az igazsággal, mint Jézus korában, mert szekularizált világban élünk, Isten nélküli világban. Ez a világ fennen hirdeti, hogy nincs szüksége az Istenre, sötétségben akar élni. Emberi világ, Isten nélküli világ, - ha szigorúbban fogalmazok - a csupán emberi világ emberalatti világ. Azok világa, akik elhagyták az Istent, emberalatti világ, a sötétség világa, az önző ember világa, aki csak magára gondol. Ettől szenvedünk, az önzés elhatalmasodott a világunkban.

Mi egymástól azt várjuk el, hogy az a másik ember a javamat akarja! Így is van ez rendjén, így gondolta el az Isten az életünket, hogy egymásnak és egymásért élünk, a másik javát keressük. Ebből a törekvésből születik egy új világ, az emberalatti világból egy emberfölötti világ. Az emberfölötti világban a szeretet hatalma uralkodik! Annyit beszéltem erről:

A szeretet drámai, bele kell halni! Ne felejtsük el, csak ez által lesz élet! Halálmagból élet!

 

Csak az tud életet ajándékozni a másiknak, aki úgy szereti, hogy érte kockáztat, érte örömmel hoz áldozatot. Ez az emberfölötti világ! Jézus erre hív bennünket: változtassátok meg gondolkodásotokat! Változzon meg a világ, amely változás bennünk kezdődik el! Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy valamit elhagy az ember! Akik Jézushoz csatlakoztak, elhagyták mindenüket szinte gondolkodás nélkül!

 

Meg is döbben az ember, Jézus szól nekik és ők mindenüket otthagyták és mentek vele. Vele laktak és közben az egész gondolkodásuk olyan lett, mint Jézus gondolkodása, aki a Megváltó! Ugyanúgy fizettek, mint Keresztelő János, mindegyik apostol vértanú lett, de addig csodálatos életet éltek! Az ember valamit elhagy, a megszokottat, az emberalatti önző világot, ugyanakkor megszületik a készség az új felé, készség a szeretet világára!

Jézus ma is ugyanezt mondja: változtassátok meg gondolkodásotokat! Talán így is mondhatnám, az Egyház görög szava: Eklézia, ez az e kaleo igéből származik, ami azt jelenti: kimentettek. Az Egyház tagjai, a hívő emberek azok, akik kimentettek a sötétség hatalmából. Nem a sötétség uralkodik rajtuk, hanem a világosság, ami áldozatot kíván az embertől!

A hívő emberek a kimentettek,

akiknek áldozatában kibontakozik az életük értelme:

nagyobb boldogság adni, mint kapni!

Nagyobb boldogság ebben a szellemben élni, mint sóvárogni, hogy adják az embernek azt, ami meg sem illeti. Jézus elkezdi a tanítását. Jézus mindegyikünket külön-külön ezzel a hívással keres föl és aki egyszer találkozik ezzel az emberfölötti világgal, az mindent odaad érte! Ennek következtében az ember megszabadul ennek a világnak a csábításától, ígéreteitől. Kérdés, hogy az ember életének értelmet ad–e az, hogy több van a zsebében, többet birtokol, fölmászott a ranglétrán valameddig.

Vagy az ad értelmet az életének,

ha abban a teljességben él,

hogy valakivel összetartozik,

hogy valaki szereti és valakit ő is szerethet!

Ebben kinyílik az élet és rácsodálkozunk arra,

miért is születtünk!

 

Ma egy meghívást kaptunk Jézus Krisztustól!

Higgyük el, hogy érdemes arra az útra lépni, amelyre ő hív!

Ez az élet útja tele áldozatokkal, tele örömökkel,

mert az ember megismeri az élet ízét, az élet értelmét!

Jó szívvel kívánom mindenkinek!

 

+  A M E N  +

 

Imaszándék a Mi Atyánkhoz


Kedves Testvérek!

Mi már túl vagyunk a döntésen, nem vagyunk döntéshelyzetben. Mi az emberalatti, Isten nélküli világnak hátat fordítottunk. Mi az emberfölötti világban az Istennel közös történetet kell, hogy éljük! Ehhez kérjük most az Isten segítségét, ingyenesen megadja ajándékképpen!

 

Mi Atyánk…

Szentmise befejezése


Kedves Testvérek! Isten áldása segítsen bennünket abban, hogy valóban ebben a világban egy kicsit több világosságot sikerüljön gyújtani. Ne felejtsük el, Jézus emberhalászokká tette az apostolokat. Nem azt mondta, hogy horgásszatok. Emberhalászok, az emberhalászat nem egyszemélyes program. A halászás közös program Istennel és egymással!

 

Ne húzzuk ki magunkat ebből a csodálatos küldetésből!

Isten segítsen mindegyikünket!

+  Á L D Á S  +