Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP, C év 2019-11-13 00:00:00Olv.: 2Mak 7,1-2.9-14 - 2Tessz 2,16-17 – 3,1-5 – Lk 20,27-38

A föltámadás kérdése

Szentmise bevezetése

 

Kedves Testvérek! Ebbe a világba születünk bele, ebben a világban éljük a mindennapjainkat. Ebből a világból érkezünk vasárnapról-vasárnapra ide a templomba, de azért mi nem a világ fiai vagyunk! Ha igazán Istenhez tartozunk, akkor az ígéret szerint mi a világosság fiai vagyunk. Higgyük el mindannyian, hogy a világnak szüksége van a világosságra. Ha a világ sötétbe borul, akkor elveszíti az arculatát. A világ világosságát mi tudjuk elhozni!

 

A mi vonzó életünk

adhatja meg a világnak a világosságot!

 

Gondoljunk erre, mert nagy hivatás,

küldetés, szolgálat ez a világ, az emberiség számára!

 

Szentbeszéd

 

A feltámadás titkával szembesülünk!

 

Kedves Testvérek! Olyan igazsággal szembesülünk ezen a vasárnapon, amely az ember számára alig érthető, vagy talán nem is érthető, csak a hittel ragadható meg. Ha az életet komolyan szeretnénk venni, akkor ezzel mindegyikünknek szembesülnie kell. A világban élünk, ebben a világban kell az embernek azokat az értékeket megjeleníteni, vállalni, hirdetni, szerintük formálni, alakítani az életét, amelyek nélkül nincs emberi élet. Lehet élni, de minek?

 

A keresztény hit központi üzenete:

A feltámadásba vetett hit!

 

A kérdés az, hogy az ember ennek a hittitoknak jegyében képes-e földi életét e szerint formálni és alakítani? Az ember egyetlen lehetősége a földi élet! Vagy belefullad az ember abba a világba, amelyben eszik, iszik, alszik, keresi a maga javát és egyszer vége lesz az egésznek. A feltámadás hite igehirdetésünk központi gondolata azért fontos, mert azzal az élettel szembesít bennünket, amit Jézus Krisztus jelenített meg ebben a világban, - amit üdvösségnek mondunk - Jézus Krisztus, aki értünk meghalt és értünk feltámadt!

 

A mi emberi életünkben ez az új élet,

amit Jézus Krisztus jelenített meg,

 általunk jelen van-e, meg tud-e jelenni?

 

Ha nem, akkor egyszerűen csúszunk lefelé! Bármennyire nehezen érthető ez a titok, meg se tudjuk fejteni, de előttünk van Jézus példája, aki értünk lett Emberré, aki értünk szenvedett, akit Isten föltámasztott a halálból! Ezt követően miképpen folytatódik a jézusi mű?

 

Az Írás ezt így mondja:

Az Isten megdicsőítette Őt!

 

A kérdés az: Mi képesek vagyunk-e Krisztus példájára hagyatkozva olyan életet megjeleníteni ebben a világban, amely méltó hozzánk emberekhez? Jézus azért tette, amit értünk tett, hogy rádöbbentsen bennünket arra, hogy az ember élete több annál, hogy megszületik, aztán tesz-vesz valamit, szenved, aztán vége mindennek! Ennek a halálig tartó életnek kell olyan értékeket megjeleníteni, amelyek valamiképpen egy másik világ szférájába tartoznak!

 

Egy-két gondolattal próbáljunk elindulni

a feltámadás titka  felé!

 

Olyan kérdésről van szó, amely valójában mindegyikünket izgat. A feltámadás titka teljes egészében más minden emberi gondolatnál. Lehet beszélni bölcsességekről, lehet beszélni istenkereső népekről. Legfőképpen arra kell figyelni, amit Jézus nyilatkoztatott ki nekünk.

 

Jézus kinyilatkoztatása csak a bátrakat,

csak a kockázatot vállalókat tudja megszólítani!

 

Ha az embernek van füle, van szíve, amivel fel tudjuk fogni az üzeneteket, akkor tartalmasabb életet élhetünk, mint amit tenyész életnek, vagy e világi életnek mondunk. A görögök rengeteget foglalkoztak ezzel a kérdéssel, mint ahogy mi is azzal: mi lesz utána? A görögök azt mondták, az ember halhatatlan. A görögök sok istenhívők voltak. A görög filozófia az emberi élet halhatatlanságát, a halhatatlanság eszményét tanította.

 

A keresztény tanítás azt mondja,

hogy az ember halhatatlan!

 

Az ember, ha csak a testi valóját nézzük, törékeny, halálra válik, de a lelke halhatatlan. Amikor az ember meghal, akkor a lelke elválik a halandó testétől az Isten halhatatlanságába. Kettős ajándék határoz meg mindent. Isten egyik ajándéka az, hogy egy világot kaptunk! Ha tetszik, ha nem, tudomásul kell venni, hogy semmit nem tettünk ezért a világért, legfeljebb tönkre tudjuk tenni, vagy nagyon vigyázhatunk is rá! Ma egyre jobban jajong az emberiség, kezdi sejteni, hogy ez a gyönyörű, szép világ mivé lehet a kezünkben. Isten a kezünkbe adta!

 

Isten másik, legnagyobb ajándéka a mi emberi életünk! A kérdés, hogy az életünkkel mit teszünk? Jézus olyan tanításokat adott, amik kiemelnek a Föld szorításából bennünket, testi világunk megkötöttségéből, kiszolgáltatottságából, olyan értékek felé fordítja figyelmünket, amelyek többek annál, mint amit az ember meg tud ragadni, meg tud szerezni.

 

Ez a legfontosabb kérdésben jelenik meg:

Mi emberek mit jelentünk egymásnak?

Egymás számára eszközök vagyunk,

vagy az élet forrása?

 

Életet kaptunk, de nem kérdezték meg, hogy akarunk-e megszületni. Ma olyan világban élünk, az ember eljutott oda, hogy a héthónapos magzatot úgy lehet tekinteni, mint aki darabolható. Micsoda ármány és hamisság! Ezen a területen, ahol - Istenre hivatkozva – olyan szigorú az emberi törvénykezés! Minő döbbenet, az Istentől elszakadt ember idáig jutott!

 

A keleti misztériumvallások

Az élő és a feltámadott Istenről, istenekről filozofálnak. Istenről, vagy istenekről, akik meghalnak és föltámadnak. A keleti misztériumvallás a világ megújulására és a világ erőinek visszafogottságára gondol.

 

A zsidó gondolkodás

A zsidók azt mondják, hogy Isten az élet és halál ura! Isten, aki teremt, életet oszt és életet vesz el, élet és halál fölötti Úr! A zsidóság ebből a fölismerésből arra a következtetésre jutott, hogy Isten az ő életük ura és a népüknek is az ura, ők ezt így értelmezték, nekik hagyjuk meg ezt. Mi ezt a fölismerést már másképpen értelmezzük és értékeljük. A zsidóság kiválasztottságának a gondolata ebből a fölismerésükből származik, hogy Isten kiválasztotta a zsidóságot és őket az élet oldalára állította, de Isten el is tudja venni az életet.

 

A zsidó gondolkodásban megjelent valamiképpen az élet folytatásának a gondolata és ezt az ő jövőjükben látták. A mai napig hivatkoznak erre a zsidók, mint a kiválasztottak, amiben valamiképpen az a titok rejtőzködik, hogy ők választott népként megmaradnak. Hallottunk a mai első olvasmányban a Makkabeusok idejéről, amikor nagy harcok voltak a szabadságukért, az életükért. Akkor fölmerült a gondolat, hogy Isten, aki az egész nép gondját-baját viseli, hogy értékeli a hősök megnyilatkozását. Hallottuk, hogy hét testvér a hitéért inkább az életét is odaadta, minthogy megtagadta volna! Micsoda mély üzenete van ennek!

 

A Makkabeusok korában ezek a hősök inkább a halált választották, minthogy árulók legyenek. Ők ezt úgy értelmezték, hogy az Isten nem hagyja őket veszni! Nem hagyja őket - a zsidók így mondták - a seolban, nem hagyja őket a pusztulásban. Ha semmi másra nem gondolunk, a példájuk az életet jelenti millióknak. Mennyi történelmi nagysággal szembesülhetünk, ha ezt a kérdést kinyitjuk a magunk számára. Később az üldözött keresztények erre is gondolva azt mondták: a vértanú keresztények vére vetőmag, mert aki komolyan kezd gondolkodni az életről, annak értékelni kell ezt a hősiességet. Ez már ki is emel bennünket a világ szorításából.

 

Döntenünk kell a választásokon

Minden esetben, amikor döntenünk kell, ez az igazság akar a felszínre jutni: hogyan döntünk, miért döntünk! Döntéseink életről és halálról szólnak! Itt is voltak választások. Semmi keresnivalója nincs az emberi társadalomban azoknak, akik elrejtőzködnek, akik a véleményüket sem merik kimondani! Arról nem beszélve, hogy mit keresnek a társadalomban a manipulálók? Az életről van szó, nem egyesek, pártok, közösségek e világi ügyeskedéséről, e világi hasznáról, aki erre törekszik, annak tudnia kell, hogy mit jelent hatalomban lenni, vagy hatalommal bírni és mekkora ez a felelősség!

 

A feltámadás

Az Újszövetség üzenete, a keresztény üzenet: a feltámadás titka annak a kezében van, akinek Isten átadja az élet és halál fölötti hatalmat! Ez igen nagy gondolatkört ölel fel, erről szól januártól-decemberig az igehirdetésünk.

 

Jézus Krisztus az, aki az élet és halál Ura!

Aki értünk meghal!

 

Az Isten válasza: Jézus élete nem tűnhet el nyomtalanul!

A feltámadás titka innen kezd kibontakozni!

 

Jézus azért lett Emberré, mert Isten meg akarja menteni a világot, az embert! Elhozta Jézus az Isten szeretetét, amire úgy van szükségünk, mint a pillanatra, mert csak annak van ma, holnapja, jövője, akit szeretnek! Akit nem szeretnek, aki ezt nem ismeri meg, mert nem ismertetjük meg egymással, annak nincs jövője. Jézus ezt akarta nekünk tanítani! A halál fölé kezd emelni bennünket, ha olyan életet élünk, amelyben a szeretet kormányoz!

 

Jézus elhozta ebbe a világba az Isten szeretetét!

Ez az ember üdvössége!

 

Jézus elhozta ennek a világnak az üdvösséget!

 

A másik emberrel való kapcsolatunkban a szeretet határoz meg mindent! Jézus ezt a keresztig menően igazolta. Az ember üdvössége, a feltámadásba vetett hite itt jelenik meg. Olvassuk a Szentírásban, Krisztusra hivatkozva megkeresztelkedünk, alámerülünk. A keresztségben kiemelkedünk. Ez a kiemelkedés egy új életforma, krisztusi életforma, a mindig érvényes életforma, ami azt jelenti, hogy egymásnak a szeretetünkkel tartozunk, egymásnak az áldozatunkkal, áldozatkészségünkkel tartozunk! Mindent ez határoz meg!

 

A feltámadás hite ebben a világban ezt az életformát jelenti. Ez az igazság emel ki bennünket abból a világból, amivel annyi bajunk van. Ki is mondjuk, - csak éppen nem magunkra gondolunk - hogy azok okozzák az összes gondot-bajt, akik nem akarnak szeretni és nem akarnak áldozatosan élni a másik emberért. Mi jön utána? Ez az Isten titka!

 

A Szentírásban a szadduceusok gonoszkodását, - ha valaki nem akarja, ne olvassa fel - amit felsoroltak az asszonnyal kapcsolatosan, hogyan lesz odaát. A Szentírás arról beszél, mi nem lesz odaát. Csak erről tudunk beszélni, nem fognak házasodni, nem lesz sírás, jajgatás. Isten letöröl szemünkről minden könnyet. Mi lesz? Mindenkit ez izgat. Ez teljes egészében az Isten titka! Isten befogad a végtelen szeretetébe! Otthonra találunk Istenben!

 

Ezt írtam az édesanyám sírkövére:

Hazaérkezett!

Otthont adott neki az Isten!

 

E felé a beteljesedés felé kell törekedni, amíg az élet tart!

Egymást meg kell ajándékozni a szeretetünkkel,

az áldozatkészségünkkel!

Ebben már olyan élet kezdődik ezen a Földön,

amely a másik élethez kezd hasonlítani,

ahol nem lesz könny, nem lesz szenvedés, megpróbáltatás,

illetve mindezek megmaradnak,

 

de a mi egyéni életünkben olyan értékek jelennek meg,

amik át tudják alakítani az emberiség életét és a világot is!

 

Szembesüljünk!

 

+  A M E N  +