Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP C év 2019-09-08 00:00:00Olv.: Bölcs 9,13-19 – Filem 9b-10.12-17 – Lk 14,25-33

         Jézus követése kereszthordozás

                 

KOZMA IMRE OH ATYA SZENTMISÉJÉRŐL

Interneten: http://www.kozmaimre.hu/

 

Szentmise bevezetése

 

Szeretettel köszöntöm a Testvéreket! Nem is olyan régen elmélkedtünk arról itt a vasárnapi szentmisén, hogy minden helyzet döntési helyzet! Minden helyzet döntést kíván tőlünk. A vasárnap reggel is erről szól, lehetne otthon maradni, tovább aludni, pihengetni, vagy wellness-be menni, akármilyen más szórakozást választani. A döntés kérdése:

 

Miért hozom meg azt a döntést, hogy ide jövök?

 

Az embernek azt kell mérlegelnie, többet ér-e az, hogy itt van, mint az, hogy otthon alszik? Jó aludni, jó pihenni, jó szórakozni, csak se a pihenésnek, se a szórakozásnak sem lehet olyan gyümölcse, olyan hozadéka, mint amit Isten közelében ajándékképpen kaphat az ember!

 

A miniszterelnök úr tegnap beszélt arról,

hogy komolyabban kell venni a keresztény ünnepeket!

 

Teljes egészében igaza van, meghirdette Magyarországnak a keresztény értékek szerinti megmaradását, de ez csak akkor lehetséges, ha komolyan gondolják a magyarok, hogy a keresztény értékekre szükségük van! Ha ezt nem gondolják így az emberek, akkor a miniszterelnök úrnak lehetnek csodálatos döntései, de mégis elpusztulunk!

 

Az Istennel közös ünnepeinkből születik meg az a lelki ajándék,

amely képessé tesz bennünket arra,

hogy - Isten segítségével - fennmaradjunk!

 

Úgy tűnik, Isten segítsége nélkül ez lehetetlen, a mindennapok ezt bizonyítják! Összegyűltünk itt a templomban, ez a szemlélet segítsen bennünket helyes döntésekhez!

 

Szentbeszéd

Bölcsesség kell ahhoz, hogy az ember fölmérje:

melyek azok az értékek, amelyek szerint élni érdemes!

 

Kedves Testvérek! Ez nagyon fontos, hallottuk a ami olvasmányban: Vajon mennyi bölcs ember van, sokan, vagy kevesen vannak, akik föl tudják mérni, mely értékek szerint érdemes élni? Sajnos kevesen vannak, ide jutott az európai világ, ide jutottunk mi magyarok, ez a bölcsesség hiánya! Elhagytuk azokat az értékeket, amelyek szerint élni érdemes és más értékek felé fordultunk. Eljutottunk oda, hogy csak panaszkodni, elégedetlenkedni tudunk, már az életnek se tudunk igazából örülni. Valami gond van az értékrendünkkel!

 

Keresztény = krisztuskövető

Mi keresztények vagyunk! Aki keresztény, az krisztusi, ami a Krisztussal való kapcsolatáról szól! Ez a név a Krisztussal való kapcsolatából származik, nem a kereszt elnevezése határozza meg, de krisztuskövetésünk szempontjából a kereszt nagyon fontos! A mai vasárnap üzenete a keresztről szól!

 

A kereszten születettünk

Az Egyház - amelynek tagjai vagyunk – a kereszten született!

A Katolikus Anyaszentegyház és minden keresztény ember a kereszten született!

Krisztus érdemesnek tartott bennünket arra, hogy értünk szenvedjen,

értünk meghaljon, értünk föltámadjon, hogy nekünk új életünk legyen!

Krisztus azért szenvedett és halt meg értünk, mert az Atya akaratát teljesítette!

 

Jézus élni tanít minket

 

Krisztus titka, személyének titka a kereszt által érthető!

Akiért kész szenvedni valaki, akiért kész az életét kockáztatni valaki,

az nagyon boldog ember lehet! Nem ezt várjuk egymástól?

Erre tanít Jézus, hogy legyünk készek egymásért áldozatot hozni!

Ezzel igazoljuk azt, hogy összetartozunk!

 

Legyünk készek egymásért kockázatot vállalni, kitartani egymás mellett,

ezzel igazoljuk azt, hogy az a másik ember nagyon fontos nekünk, nekem.

E nélkül a fölismerés nélkül nem lehet emberi életet élni. E nélkül lehet számítgatni, mi éri meg, mi nem. Itt sokkal többről, itt az élet értelméről van szó!

 

Csak akkor van értelme az életünknek, ha így tartozunk össze!

Különben egymást becsapjuk, különben arra megy ki a játék,

hogy kihasználjuk egymást. és játék lesz az összes emberi kapcsolat is.

Azt keressük, mi hasznom lehet a másikból, a másikkal való kapcsolatomból?

Nem véletlen, hogy ezért mondta Jézus:

 

Ha valaki követni akar Engem

 

Csak azoknak szól, akik krisztusi életet akarnak élni!

A pogány ember nem akar krisztusi életet élni! Elszaporodtak a pogányok!

Nagyon megterheli a világ mindennapjait a hatalmas pogányság tömege,

mert a pogányságnak nincs fogalma az élet krisztusi értelméről!

Ha valaki követni akar, - mondja Jézus - akkor mérlegeljen!

 

Állítsa föl a fontossági sorrendet

 

Ha jobban szereti apját, anyját – hallottuk a felsorolást –

akkor nem tud Engem követni! Jézus nem arról beszél, hogy ne szeressük

apánkat, anyánkat, gyerekünket, testvérünket, férjünket, feleségünket, a másik embert. Nem erről beszél Jézus, hanem azt akarja ezzel kifejezni, ezt kell értenie mindenkinek: Jézus követése abban az esetben lehetséges: ha azt a másik embert Jézusban szereti!

Azt jelenti, hogy azt a másik embert a Jézustól tanult szeretettel szereti,

vagyis érte áldozatra kész, érte kész odaadni az életét is!

 

Ha jobban szereti azt a másikat, mint Engem - mondja Jézus – akkor ez azt jelenti, hogy nem jézusi szeretettel, hanem emberi okoskodással szeret.

Én jobban tudom Jézus, hogy én hogyan kell szeressem a másik embert.

Hogyan kell szeretni a másik embert, azt csak Jézustól tanulhatjuk meg!

Ezért igaz az, hogy a kereszténység húsvéti kereszténység!

 

A kereszténység Jézus szeretetéből, életáldozatából született!

Ez azt jelenti, hogy annyira fontosak vagyunk az Istennek, Jézusnak,

hogy az életét is odaadja értünk. Ezt kell megtanulni Jézustól!

Föl kell állítani a fontossági sorrendet!

Valójában ez a kereszttel kapcsolatos emberi kapcsolataink eljegyzett világa!

 

A mai világban azzal szembesülünk itt Magyarországon és Európában,

hogy ezt a gondolkodást elhagytuk, mert elhagytuk Istent, elhagytuk Jézust,

elhagytuk hitünket, elhagytuk a keresztény értékeket,

mert azt hisszük, hogy mi a nélkül is nagyon jól tudunk élni.

 

Ezen a mai vasárnapon nagyon komolyan kell elgondolkodni Krisztus titkán,

a Keresztény Anyaszentegyház titkán, amelynek tagjai vagyunk.

Gondolkodásunkat ez a krisztusi tanítás kell, hogy meghatározza!

Lehet, hogy megijedünk első pillanatban a kereszttől,

de ha tetszik, ha nem, erről szól az élet, mindegyikünk élete! Ez a hivatásunk!

 

Ez minden ember hivatása

 

Az az igazság, hogy ez nemcsak a keresztények hivatása,

hanem minden ember hivatása. Ezért olyan felemás az élet,

mert a nem hívő embernek is ez a hivatása, hogy együtt éljen a másik emberrel.

Nem tudunk elszakadni egymástól. Tegnap tele volt a híradás, hogy valaki

az autópályán szembe ment a forgalommal. Mi lett belőle, összeütköztek, halál!

 

Nem lehet szembemenni az élettel! Ez kötelező a pogányra is, mert ö is belehal!

A pogányok keresztény életünket megnehezítették, mi meg olyan kevesen lettünk,

hogy nem tudunk elegendő hatást gyakorolni a pogány tömegre.

Legalább mi magunk tegyük szorosabbá az összetartozásunkat,

ezáltal mentsük meg keresztény életünket. Nem csupán azért,

mert akkor megmenekülünk, hanem azért, mert ez a küldetésünk!

 

Jézus erre azt mondta: ti vagytok a kovász!

Mi lesz a világgal, ha a keresztények kovászvolta, példája is eltűnik a világból?

A héten volt az üldözött keresztények helyzetével kapcsolatos konferencia.

Az ázsiai püspökök szerint, a muszlimok miatt maradjanak keresztény is ott,

mert a keresztények nem a szerint tesznek jót, hogy ki a keresztény és ki a muszlim.

 

A kórházba valaki nem a szerint szeretne jönni, hogy ő hisz, vagy nem hisz.

Még mindig úgy gondolja, hogy jobb egyházi intézménybe jönni,

mint nem egyházi intézménybe. Szép lassan innen meg elmaradoznak azok is,

akik eddig úgy gondolták, hogy keresztények Istenben. Áldás az útjukra, menjenek!

 

Minden ember elhivatott a szolgálatra, ha tetszik, ha nem,

mert együtt élni embereknek csak a szolgálat szellemében lehet!

Ha úgy akarunk együtt élni, hogy mindegyikünk a maga pecsenyéjét sütögeti,

akkor egyszer csak fölborul a világ rendje. Szolgálatra hivattunk el mindahányan!

Isten kezünkbe adta a Földet: Hajtsátok uralmatok alá, szaporodjatok!

Felelősek vagyunk a Földért, amit az Istentől kaptunk, hogy vigyázzunk rá!

Most jajong az egész világ, hogy mi lesz a Földdel, a ma élők tönkreteszik.

Mi lesz a jövővel, nem születnek meg a gyerekek. Isten férfinek és nőnek

teremtette az embert, hogy az emberi faj ki ne pusztuljon. Férfiakat és nőket

teremtett az Isten, hogy megszülessenek a gyerekek, mert ez a Föld jövője! Baj van!

 

            Egymás szolgálatára rendeltetünk! Egymásra bízott bennünket az Isten!

Nem lehet egymással együtt élni szolgálatkész lelkület nélkül.

Ha erre nem vagyunk képesek és készek, akkor egyszer csak idegenként élünk,

nem együtt, hanem egymás mellett. Európa kérdése, hogy befogadja-e azokat

a másgondolkodású embereket, akik nem akarnak együtt élni velünk,

csak egymás mellett akarnak élni velünk jó esetben, rossz esetben ellenünk!

 

Térjünk észhez! Mi a hivatásunk?

Elhivatottunk egymás szolgálatára,

hogy egymással összetartozzunk,

egymásért éljünk, egymás életét gazdagítsuk!

Jobban szeressük egymást – Jézustól tanulva –

mint önmagunkat!

Aki követni akar! Gondolkodjon el ezen!

 

+  A M E N  +

 

Könyörögjünk

Istenünk, te Igéddel élteted és szentséged mennyei Kenyerével  táplálod híveidet! Add, hogy szeretett Fiadnak ezek az ajándékai erősítsenek minket és így életének mindig részeseivé legyünk, Krisztus, a mi urunk által.                                                                       +  A M E N  +

 

Szentmise befejezése

 

Kedves Testvérek! Nagy felelősség kilépni az utcára, mert emberekkel találkozunk és nekünk küldetésünk van! Önök nem találkozhatnak úgy a másik emberrel, mint két pogány egymással! Nekünk, hívőembereknek valamiképpen Krisztus szeretetét kell hordoznunk! Másképp szólunk, másképp szólítjuk meg egymást, másképp viselkedünk egymással! Építkezésre van szükség, ha közösségben akarunk élni egymással!

 

Nagyon sok mindent elrontottunk, most végórákról van szó! A kérdés az, hogy meg akarunk-e maradni? Ez áldozathozatal nélkül nem megy! Ezért izgulni kevés! Többről van szó, az életünkről van szó és mindegyikünk a saját életéért felelős! Felelősségteljes éltünkkel éljük a mindennapjainkat minden emberrel közösségben valamilyen szinten!

 

Ezen a héten, 13-án lesz X. Ince pápa ünnepe. Egyedül neki köszönhetjük, hogy Buda felszabadult 1686-ban. Gondoljunk erre, nem minden magától értetődő! Ez ajándék! A szentmise előtt István felesége hozott ide több Új Ember újságot. Ők a „bolondok” közé tartoznak velem együtt, ők elkötelezett életüket a börtönökben lévők szolgálatában töltik többek között. A börtönparancsnok nem engedte kiosztani ezeket az újságokat, szennylapot szabad, azt lehet terjeszteni. Majd megtesszük azt, amit meg kell tenni, mert ez az ember szembe megy a közlekedéssel!                                                                         

+  Á L D Á S  +