Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

A SZENT CSALÁD C ÉV2018-12-30 00:00:00JÉZUS, MÁRIA, JÓZSEF

 

Olv.: Sír 3,2-6.12-14 – Kol 3,12-21 – Lk 2,22-40

         Jézus bemutatása a templomban

   KOZMA IMRE OH ATYA SZENTMISÉJÉRŐL

Interneten: http://www.kozmaimre.hu/

Szentmise bevezetése

Karácsony ünnepkörében vagyunk.

Ünnepeltük Istennek ezt a nagy elhatározását:

Nem hagyja vesztébe rohanni az emberiséget!

 

Kedves Testvérek! Ezzel az isteni ajánlattal bárki élhet. Isten azért lett Emberré, hogy megváltsa a világot! A mai ünnep, Szent Család vasárnapja arról szól, hogy Isten a megváltó művét a család megszentelésével kezdte! Ma ezt a kezdetet ünnepeljük!

A családban – ha igazán család – virul az élet!

Köszönjük meg a Szent Család példáját!

Lehet élni belőle!

A mai szentmisén köszönjük meg egy kedves Testvérünk életét, aki ma 80 esztendős. Hihetetlen, hogy már annyi, mert kb. 60 évesnek látszik. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

 

Szentbeszéd

Kedves Testvérek! A mai szentmisét azzal kezdtük, hogy Isten meg akarja menteni az embert, meg akarja menteni a világot, rajta nem múlik! Minden rajtunk, embereken múlik! Isten azt is hangsúlyozta, hogy a Megtestesült Ige, az Embertestet öltött Jézus azzal kezdi a világ megmentését, megváltását, hogy megszenteli a családot!

Jézus Családban született!

Gondolkodjunk el ezen: Engedjük-e,

hogy Isten megszentelje a családjainkat?

Az idei Szent Család vasárnap életemben az első, amikor béke tölti el szívemet. Papi szolgálatom több mint 50 esztendeje alatt minden évben ezzel az ünneppel kapcsolatosan megszólalt a világ hangja mindig más-más hangsúllyal, de az összes megszólalás ebben az egyetlen mondatban foglalható össze: Válságban a család! Idejét múlt életforma!

A romlást hirdető hangok közepette mégis ma először

valamilyen bizalom és remény támadt a szívemben,

elsősorban a magyar családok okán!

Ma is hallatszik a világban: Válságban a család! Ki valósítja meg a családi életet? Nem az ember? Hogy lehet válságban egy életorma, ha az ember tökéletes, eszményi, fölemeltetik, talán még trónra is ültetik. Válságban van az ember! Válságban van a család! Be kell vallanunk, válságban vagyunk! A válság okát is megfogalmazták: a válság egyetemes fogalommal: erkölcsi válság. Ilyen-olyan válságokat mondtak, mondanak és mondani fognak.

Az ember válsága erkölcsi válság,

 ez kihat az egész életre: a társadalmakra, a világra!

Mi az erkölcsi válság

Ha valamikor, akkor ezt ma különösképpen is értenünk kell! Az erkölcsi válság a lélek szegénysége! Az erkölcsi válság oka: beteg a lelkünk! Ezt újra és újra mondanom kell:

Az egészséges lélek értékekhez igazodik

és felelősségtudattal bír!

Minden azon múlik, hogy az egyes ember külön-külön milyen értékek mentén építi föl az életét és mekkora felelősségtudatot tud kialakítani életszemléletében! Az embernek van egyéni felelőssége és van közösségi felelőssége. Aki egyéni életét felelőséggel formálta és alakította a közösség tagjaként, az a közösség mindennapjaiban jeleníti meg az értékeket.

Őrt állni a bölcsőnél

Azt mondtam, lelkipásztori életem során ez az első karácsony, amikor bizonyos öröm - talán inkább lelkesedés, lehet bizalomnak is mondani – tölti el a lelkemet. Jézus a világ megváltását a család megszentelésével kezdte. Az emberiség jövője azon dől el, hogy mennyire értékeli, mennyire vigyázza az élet forrását! Ez nagy felelősség, mert az élet forrásvidékét is el lehet szennyezni! Ezt a forrást is lehetetlenné lehet tenni.

Az egyes nemzetek sorsa azon áll, vagy dől,

amiképpen őrt állnak a bölcsőnél!

A globális gondolkodás

Sajátos helyzetben van a világ, világuralmi rendszer kialakításán dolgoznak, globalizációnak mondják. Ennek a globális gondolkodásnak egyetlen akadálya a keresztény gondolkodás! Azon el kell gondolkodnunk, hogy miért olyan gyűlöletes az ellenállás? A keresztények világellenesek, életellenesek, családellenesek, nemzetellenesek?

Nagyon sarkaltos kérdéssel kell szembenéznünk, ezzel kapcsolatos gondolatot már említettem. Szinte belénk sulykolták, - sajnos ebbe belejátszik a mi felelősségtudatunk is – mi mindannyian ennek a gondolkodásnak vagyunk az örökösei: az államot és az Egyházat el kell egymástól választani. Még ezt el is fogadjuk. Ennek új hangsúlya támadt a XX. században:

Az állam és a vallás elválasztása,

amit egyszerűen így értelmeznek:

a vallás magánügy.

 

Azt mondják, a XX. század Európa történelmének legsötétebb korszaka, pedig mi minden volt itt két évezred alatt. Aki vallásos ember, annak semmi köze nincs a világ dolgaihoz! Értjük, kihalljuk ebből a kijelentésből a társadalmi felelősségtől való elzárást! Azért, mert az ember egyén, nem menti föl a társadalmi felelősség alól!

A vallás nem magánügy!

Az ember a mindennapokban, a közösségekben éli az életét teljes felelősségtudattal! A vallásos meggyőződésének, a keresztény értékrend szerint kialakított életének semmi köze nincs a mindennapok világához? Közben ez az új globális világrend megjeleníti a maga szólamait. Ó, dehogy szólamait! Sokkal többet! Gondoljunk a szexuális forradalomra! Gondoljunk a nemek megváltoztathatására! Gondoljunk a homoszexualitás propagálására! Gondoljunk a homoszexuálisok házasságára! Lehetne folytatni ezeket!

Isten elgondolása szerint a családban:

Az első hely az Istené!

A második hely a gyermeké!

A harmadik hely a szülőké!

 Hol az Isten

Ez különösen érinti Európát és bennünket is, mert keresztény Európáról van szó! Függetlenül attól, hogy hová juttatták! Sajnos a mi kényelmünk miatt is hova jutott! Ezek az ijesztgetések és megfélemlítések, hogy a vallás magánügy, a vallásos embernek nincs helye a világban, örüljön, hogy a templomba bemehet. Csakhogy, ha a világban nincs helye, egyszer csak a templomba se megy be. Nem választható el a kettő! Nincsenek olyan falak, olyan ajtók, amik ilyen kettőre osztják a világot és az emberiséget.

Jézus azért jött, hogy ezeket a falakat lerombolja!

A keresztény ember jelenléte viszi be a világba az istenit!

A megváltás azt jelenti:

az isteni világ beáramlik az emberi világba!

A szent megérkezik a profán világba!

Ki viszi be a profán világba az istenit, a mennyeit, a szentet?

 

Vissza kell hozni a világba

 az istenit!

Vissza kell hozni a világba

a gyereket!

Vissza kell hozni a világba

a szülőket!

Hol vannak?

 

Az érv, a tény örök, onnan forrásozik – ahogy erről karácsonykor beszéltem – Magyarországon rendeltetésszerű a gondolkodás és a magatartás. Ennek a jele: 2018 a családok éve! A rendeltetésszerinti gondolkodás a megtérés, karácsony Jézus születése és az ember újjászületése. A rendeltetésszerinti élet azt jelenti, hogy az ember magáévá tette az isteni parancsot: Hajtsátok uralmatok alá a Földet! Szaporodjatok! A rendeltetésszerinti gondolkodás és magatartás elillant Európából, sajnos Magyarországból is!

A rendeltetésszerinti gondolkodás

most mintha valamiképpen visszajönne

legalább itt Magyarországon!

Európa sorsát ez a kérdés dönti el

Az, hogy még magunkra hozzuk a muszlimokat is, az majd 100 év múlva mutatja meg, hogy mit jelent, ma ettől csak rettegünk, egyesek önző módon ebben látják a megoldást!

A rendeltetésszerű gondolkodás az:

megszületnek a gyerekek! Egyre több!

Visszanyeri méltóságát

az anyaság és a felelős apaság!

Létrejönnek a családok!

Az ember fészeklakó!

Fészekbe érkezik, amikor a világra jön!

Fészekben nevelődik, az lesz az otthona!

 

Ebben az idei esztendőben a mai ünnepet az én számomra

ez a vigasztaló helyzet hozta el!

 

A jövőről van szó!

Isten a jövőt rábízta az emberre!

A jövő a megszületett gyermek!

A jövő az anya és az apa

szeretetközösségében felnövekedett gyermek!

A jövő az összetartó család!

A jövő a nemzet!

A jövő keresztény értékeket hordozó,

egymásért élő, egymásért felelősséget vállaló közösség!

Ennek fundamentuma a család!

Ma ezt ünnepeljük!

+  A M E N  +

Szentmise befejezése

Kedves Testvérek! A kormányzatok igyekeznek segíteni, hogy az embereknek legyenek pihenőnapjaik. Ezek keresztény ünnepnapok is általában, pl. négy napos pihenőnapban egy ünnep is van, ahhoz kötődően születtek ezek a pihenőnapok. Szívem boldog, hogy egyre többen magasabb szintű ellátást nyújtó helyeken ünnepelnek. A televízió a hírekben közölte, hogy minden szálláshely megtelt és megígérték, hogy családi ünnepségeket is tartanak.

Egyik szemünk mosolyog, a másik szemünk szomorú lehet, mert félő, hogy a keresztény helytállásunkról tanúságot tevő ünnepek kiüresednek, keresztény örökségünket is vásárra visszük. Beszivárog ezekre a területekre is, hogy a vallás magánügy!

Nekem, mint papnak fájdalmas, szívemet szorongatja,

hogy a helyek ilyenkor üresen maradnak a templomokban!

Áldozat annak, aki ilyen helyzetben is eljön, de megéri az áldozat!

Holnap este 1/2 6 órakor lesz az év végi hálaadó szentmise. Megköszönjük a Jóistennek az elmúlt 2018-as év minden ajándékát! Év végi vidám együttlét után is maradjon erő bennünk, hogy másnap ünnepelni tudjunk, reggel 9 órai szentmisével kezdjük az Újévet! A ministráns kis Vilinek ma születésnapja van. Imádkozunk érted!

Köszönjük meg Istennek a mai ünnep üzenetét!

+  Á L D Á S  +