Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP B év 2018-09-30 00:00:00Olv.: Szám 11,25-29 – Jak 5,1-6. – Mk 9,38-43.45.47-48

         A bűnrecsábítás      

        

KOZMA IMRE OH ATYA SZENTMISÉJÉRŐL (internetről: http://www.kozmaimre.hu/)

 

Szentmise bevezetése

 

Ez a Könyv a könyvek-könyve,

szegény ember drága gyöngye!

 

Kedves Testvérek! Gárdonyi Géza írta ezeket a sorokat a Szentírással kapcsolatosan! Ma Szentírás vasárnapja van. Ez a Könyv – ahogy Gárdonyi Géza írja - a könyvek-könyve! Az ember egyesek szerint kincskereső, ha igazán értékes kincsre, – mondhatom így – igazságra talál, akkor ez meghatározza egész életét. Az ember mindent e szerint rendez az életében.

 

A Szentírás Isten ajándéka,

segíteni akar nekünk,

 hogy az ember eligazodjon ebben a világban!

 

Aki Isten ajándékaként veszi kezébe a Szentírást, az drága gyöngyre talál, olyan igazságra, amely megtartja az emberhez méltó úton! Ma, Szentírás vasárnapján ezt az ajándékot állítjuk a középpontba, lelki értelemben mindenkinek a kezébe adjuk. Különösképpen figyeljünk az üzenetre, minden vasárnap a szentmise tanító részében a Szentírásból hallunk részleteket eligazításunkra, segítségünkre. Tartsunk önvizsgálatot és bűnbánatot!

 

Szentbeszéd

 

Kedves Testvérek! Minden vasárnap Isten szól hozzánk, a pap, aki az igét hirdeti, az Isten szavát kell, hogy megszólaltassa, nem a maga igazságait hirdeti. Ma, Szentírás vasárnapján – ha szabad ezt így mondani – az Isten saját szava szólaljon meg! A II. Vatikáni Zsinat középpontba állította a Bibliát, mint a modern ember számára is nagyon fontos üzenethordozót, amely már 1500 éve a keresztény liturgiához tartozik. 431-ben, az Efezusi Zsinaton a Biblia ott volt a tárgyaló terem közepén, a zsinat befejezése után elvitték Bizáncba azt a Bibliát, hogy a császár megcsókolhassa. Nekünk ez kicsit idegen, de emberi világunkban is az összetartozásunkat, elkötelezettségünket csókkal igazoljuk.

 

Szent Jeromos

Gondoljunk arra, hogy a Bibliát, mint zsebbe tehető kis Könyvet hordozzuk magunkkal, utazásainkon elővehetjük, nemcsak az okos telefonokat. Fölnyitnánk ezt a Könyvet és biztosan javunkra válna. A Bibliát, a könyvek-könyvét, Isten üzenetét ma ünnepélyesen központi helyre tesszük. A szentmise könyörgésében Szent Jeromoshoz imádkoztam.

 

Szent Jeromosnak köszönhetjük,

hogy Európában ezt a Könyvet érthetjük!

 

Szent Jeromos Dalmáciában született, Sztridóban. Zseniális képességű ember volt. Rómába küldték tanulni. Aztán vágyakozott a Szentföldre. Szent Jeromos rendkívüli módon, három akkori nyelvet sajátított el, ezeket használni tudta, beszélte: a latint, a görögöt és a hébert. Különösen a hébert tette magáévá. A héber Szentírást lefordította latinra. Ez a latin nyelvű Szentírás lett az egész világban alapja a különböző nyelvekre lefordított Szentírásoknak. Betlehemben dolgozott a héber Szentírás latinra fordításán nagyon mostoha körülmények között, mécses fényénél. Sok kritikát kapott, ahogy lenni szokott ezen a Földön. Panaszosan le is írta: ha gyékényt fonnék, akkor mindenki dicsérne, de mert ez a hatalmas vállalkozás az én munkám, ezért mindenki kritikáját elszenvedem! Ilyenek vagyunk mi emberek.

 

Ma gondoljunk Szent Jeromosra is,

igen sokat köszönhetünk neki!

 

Ma Isten saját szava szól

Ma nem én óhajtok prédikálni, hanem figyeljünk arra az üzenetre, ami ehhez az ünnephez köthető. Egy-két lényeges vonásra hívom fel a figyelmet, amit különösen Kerényi Károlynak köszönhetünk, aki nagy orientalista – keletkutató – volt, a múlt század elején élt és halt meg. Neki köszönhetjük azokat a keleti megközelítéseket a Szentírással kapcsolatosan, amelyekből nyugati kereszténységünk igen sokat merített. Kutatásai nyomán a Szentírás alapvető istenképével kapcsolatos az isteni sajátosság fogalma:

 

A keresztények istenképének

legfontosabb sajátossága:

A beszélő Isten!

Isten az, aki beszél!

Isten beszél az emberhez!

 

A Bibliából halljuk:

Sokféle módon szólt hozzánk egykor az Isten, a próféták által!

A végső időkben Isten az Ő Fia, Jézus Krisztus által szól!

 

A beszélő Isten üzenete

Isten beszél hozzánk, ő a legfontosabbat akarja nekünk mondani!

Mi az a legfontosabb, amit a beszélő Isten a tudomásunkra hoz?

 

Isten a szeretet Istene!

 

Egyszerűnek tűnő kijelentés! Abban az időben, amikor a Bibliát írták, akkor az emberiség sokisten hívő volt. A keresztények Istene ebben a sokisten hitű világban teremtett rendet! Megszabadított bennünket az istenektől, akik uralkodtak rajtunk, akik egyszerűen rátelepedtek az életünkre. Az emberek legfontosabb törekvései közé tartozott, hogy jóban legyenek ezzel a sokistennel. Néha engesztelni őket, máskor köszönetet mondani nekik. Az ember soha sem lehetett biztos abban, hogy eleget tett. Ezáltal állandó stressz-helyzetben volt az ember, állandó feszültségben élt az istenek uralma miatt.

 

Megjelenik a Bibliának ez a központi üzenete:

A keresztények Istene: a beszélő Isten!

Aki beszél, azért beszél, hogy megmutassa magát!

Kifejezze azt, ami benne azok felé

a legfontosabb üzenet, akikhez beszél!

Mi ez a legfontosabb üzenet?

Az, hogy az Isten szeret bennünket!

Ezzel az üzenettel megszűnt az ember minden feszültsége!

 

 Erre vágyik minden ember, hogy valaki szeresse! Erre vágyik minden ember, hogy valakitől ezt hallja! Isten a beszélő Isten! Isten a belső világát – talán mondhatom ezt így – fejezi ki! Az a legfontosabb számunkra, hogy ő a szeretet Istene! Isten szeret bennünket!

 

Aki beszél, aki kifejezi önmagát,

aki megtisztel bennünket azzal,

hogy a szíve rejtekét megmutatja,

az választ is vár!

 

Ez magától értetődő, minden beszéd dialógus kell, hogy legyen! Nem elegendő, hogy valaki beszél hozzánk, válaszolni is kell rá! A Biblia központi üzenete ebben a fogalomban összefoglalható, kifejezhető!

 

A Biblia vasárnapján

két alapvető isteni magatartást szeretnék még hangsúlyozni,

ami a szeretet Istenének sajátossága:

 

Az Ószövetség Istene

és az Újszövetség Istene

hogyan van jelen a világunkban, emberi életünkben?

 

Az Ószövetség Istene

Az Ószövetség Istene felszabadítja az embert! A Biblia ezt az egyiptomi fogsággal írja le. Isten megszabadítja népét az egyiptomiak fogságából. Szabaddá teszi népet, mert össze akar tartozni népével. Összetartozni csak szabad lélekkel lehet. Kényszeríteni senkit sem lehet, hogy ehhez, vagy ahhoz tartozzon, ezzel, vagy azzal szövetkezzen. Valójában ez az egyiptomi kép a mi életünk képe! Isten szabaddá akar tenni mindegyikünket önmagunktól!

 

Isten meg akar menteni mindegyikünket a maga börtönéből, az önzése világából! Isten fel akarja szabadítani az embert, hogy tudjon szeretni! Tudjon összetartozni emberekkel! Ember az emberrel! Ezt csak szabad lélekkel teheti! Különben egyik a másiknak árnyéka, egyik a másiknak visszhangja! Ez nem emberi kapcsolat! Ezt az ószövetségi Szentírás így fejezi ki: Értünk Isten! Mózes Istentől kérdezi: Ki vagy te? Az égő csipkebokor képe: Aki Van! A héberben ez a megnevezés azt jelenti:

 

Aki Van értetek! Aki Van érted!

 

Arra szabadít fel Isten, aki értünk Isten, hogy mi egymásért tudjunk élni! Felszabadít arra – így is mondhatnám - az élet dinamikáját jelentő cselekedetre: a másikért élni nagylelkűen, önzetlenül, áldozatkészséggel! A szeretet Istenének már az ószövetségben ez az üzenete!

 

Az Újszövetség Istene

Az Újszövetségben Emmánuel az Isten Fiának a neve, ez azt jelenti: Velünk az Isten! Az Újszövetség Istene az emberi összetartozást akarja kifejezni! Az Újszövetség emberénél nem az önmagától való megszabadulást hangsúlyozza, aki keresztény, azzal fejezi ki kereszténységét, hogy nem önző, nem magának él, hanem felszabadult a szeretetre! Kész és képes a szeretetre! Velünk az Isten! Ahogy Jézus velünk volt! Ahogy Jézus értünk volt! Ahogy Jézus velünk kapcsolatban volt! Ebben a jézusi magatartásban fölismerhetjük, mit jelent egymással lenni!

Mit jelent, fölismerni azt a csodálatos ajándékot,

hogy az ember tud a másikkal igazán élni!

Ez csak annak sikerülhet, aki nem önmaga rabja!

Ez csak annak sikerülhet, aki már megszabadult önmagától!

Ez a keresztény világ felszabadító üzenete!

 

Európa ezt az isteni ajándékot veszítette el! Könnyebb e nélkül élni, de ez rövidtávú gondolkodás. Időszaki kapcsolatok világát teremti meg egy időre, aztán jöhet a másik, a harmadik, akárki. Meginog a talaj lábunk alatt! Félő, elnyel bennünket a Föld!

 

A szeretet Istene, a újszövetség Istene:

Velünk az Isten! Ez a mai ünnep ezt üzeni nekünk!

 

Nagy ajándék a Biblia

Valóban legyen a zsebünkben! Otthon le kell venni a könyvespolcról, ki kell nyitni, mert életet lehel a mi emberi világunkba, lelki életet! A lelki élet azt jelenti, hogy egészséges kapcsolataink vannak!

 

Isten a beszélő! Isten, aki a legfontosabbat mondja nekünk

és várja a választ, az újszövetségi ember válaszát!

 

A zsidók úgy válaszoltak, ahogy. Az újszövetségi emberek hosszú időn keresztül nagyon jól válaszoltak. Mára mintha eltérítette volna őket az Isten nélküli világ! Nem lettek jobbak, nem lett jobb az életük sajnos! Gondolkodjunk el ennek a nagyon fontos Könyvnek a jelentőségéről!

Mondjunk köszönetet Szent Jeromosnak,

akinek révén kezünkbe vehetjük

és olvasáskor érthetjük ennek a Könyvnek az üzenetét!

 

Radnóti Miklóst 1944. novemberében lőtték agyon Győr mellett Abda környékén és egy tömegsírba dobták. Amikor exhumálták, akkor a viharkabátja zsebében megtalálták legfrissebb verseit és az újszövetségi Szentírást. Életében többször megírta, mit jelent neki az Írás vigasztalása!

Ennek a Könyvnek igazságai nélkül

 nem lehet emberi életet élni!

Ennek a Könyvnek igazságai nélkül

nem lehet emberi módon szenvedni!

Ennek a Könyvnek igazságai nélkül

 nem lehet emberi módon meghalni!

 

Én most mégis azt ajánlom a Testvéreknek,

ennek a Könyvnek igazságai az életünket gazdagítsák!

Gazdagítsák!

 

+  A M E N  +