Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP B év2018-07-22 00:00:00Olv.: Jer 23,1-6 – Ef 2,13-18 – Mk 6,30-34

         Az apostolok visszatérése         

        

KOZMA IMRE OH ATYA SZENTMISÉJÉRŐL (internetről: http://www.kozmaimre.hu/)

 

Szentmise bevezetése

 

Kedves Testvérek! Áldottak ezek a vasárnap reggeli utak, a templomba vezetnek bennünket, Istenhez és Istenben egymáshoz! Elég kevesen vagyunk, sajnálom, mert egy kedves vendégünk van Ausztrália Tazmánia részéből. Jó lett volna, ha kicsit jobb képet visz rólunk oda. Ezek a nyarak ilyen eredményt hoznak, de más okai is vannak. Mindent meg kell tenni, hogy akik itt vagyunk, lelkiekben töltekezzünk, gazdagodjunk!

 

Ilyen kevesen is

ki tudjuk vinni a világba az üzenetet!

 

Ezt a szentmisét meghalt Magdolna Testvérünkért ajánljuk fel ma, Mária-Magdolna ünnepén. Van itt ilyen nevű Testvérünk? Ketten, ilyen kevesen, akkor nekik sok jut az imádságból!

 

Szentbeszéd

A mi életünkben központi kérdés,

központi gond az űzöttség!

 

Kedves Testvérek! Sajátos tanítást kapunk ma ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. Márk evangélistának köszönhetjük ezt az evangéliumi részletet, mintha csak korunkat ábrázolná. Hallottuk, az apostolok - akiket Jézus elküldött tanítóútra - visszaérkeztek. Bizonyára tele voltak élményekkel, erről szerettek volna beszámolni, de Jézus azt is látta, hogy pihenésre szorulnak, ezért ajánlotta: menjenek el egy elhagyatott helyre és pihenjenek egy kicsit, ott élménybeszámolót is tarthatnak.

 

Közben hatalmas tömeg kezdett megint gyülekezni. Én így tettem volna: gondoskodni kell erről a sok-sok emberről, ki kell őket szolgálni. Jézus ezt látta, mindig gondja volt az emberre, most mégis azt mondja: menjünk el egy elhagyatott helyre pihenni!

 

Rafinált a világ

Mindent mozgósít a világ, hogy az igényét valaki kielégítse. A tömeg, ha olyan valakire talál, akit ki lehet használni, akkor mindent megmozgat igénye kielégítése érdekében. A rafináltság abban is kifejeződik: megtudták, hova is mennek és mire kikötöttek a másik oldalon a csónakjukkal, már ott volt a tömeg. Amikor Jézus kiszállt, már ott látta a nagy tömeget:

 

Megesett rajtuk a Szíve,

mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok!

 

A nép csodaváró

Jézus nagyon jól tudta, hogy miért keresték őt az emberek, mondja is nekik: ismerem szándékaitokat, nem azért kerestek, mert hallani akarjátok az életet eligazító igazságokat. Ilyen az ember, Jézus nagyon jól tudja: ettetek a kenyérből és jóllaktatok. Csodaváró a nép és szeretné, ha valaki a vágyait, az igényeit kielégítené!

Jézus meghökkentő magatartást tanúsít

Megesett rajtuk a szíve és elkezdte őket sok mindenről tanítani! Azt is mondhatta volna: Nekünk is jár a pihenés! Mi is így vagyunk: ebben a hajszoltságban, életünknek ebben az űzött voltában oly sokszor megfogalmazzuk, hogy nekünk is szükségünk lenne egy kis időre, hogy pihenjünk, legyen egy kis szabadidőnk, amikor a hobbijainkkal foglalkozhatunk és olyanokkal, amik igazán érintenek bennünket, személy szerint érdekelnek.

 

Csakhogy ez az ember arca! A világnak ez nem elég!

Jézusnak ez a magatartása rávilágít erre:

A világnak az isteni fénytől átvilágított emberarcra van szüksége!

 

Emberarc?

A világnak isteni üzenetet sugárzó emberarcra van szüksége!

Ez villan föl Jézus magatartásában!

 

Boldogok, akik üldözést szenvednek a szeretetért

Jézus ismeri, mi lakik az emberben! Ennek ellenére! Nagyon jól tudja, hogy önös érdekek vezérlik oda az embereket, később el is hagyják ezek az emberek, akikért az életét adja! Mégis! Talán azt lehetne mondani, az igazságmondások közül elevenedik meg egy: Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért! Ezt most picit átváltoztatnám:

 

Boldogok, akik üldözést szenvednek a szeretetért!

Jézus ez a boldog üldözött!

 

Ebben a világban ezekre a boldog üldözöttekre van szükség, akik nagyon jól tudják, hogy milyenek az emberek. Az emberek rafináltak, erőszakosak! Mindent megmozgatnak a vágyaik, igényeik kielégítésére! Azok a boldogok, akik üldöztetnek, mert tudnak szeretni! Azok annak ellenére újra és újra odaállnak az Isten üzenetével. Minden tapasztalat ellenére újra és újra – ahogy Jézus – tanítani kezdik őket!

 

Életutunk célja az Isten

Nagyon fontos ez a mai üzenet, mert az életutunkról van szó. Komolyan el kell azon gondolkodnunk, hogy mi a célja az utunknak? Mit jelent az utunk? Kik vagyunk mi, akik ezen az úton járunk? Szent Ágoston az életutunk céljával kapcsolatosan mondja:

 

Nyugtalan a mi szívünk,

míg meg nem nyugszik benned Istenem!

 

Szent Ágoston szívünk nyugtalanságára figyelmeztet bennünket, mert vagy Isten az életünk útjának célja, vagy zsákutcába jutottunk! Amikor Szent Ágoston szívünk nyugtalanságáról beszél, akkor a csermelyeknek, patakoknak, folyóknak üzenetét hozza!

 

Valahonnan elindul egy csermely, patak lesz, aztán folyó

és hazamegy, mert hazája az óceán, a tenger.

 

Közben ez a víz minden akadályt legyőz. Hiába állítanak elé akármilyen gátakat, kikerüli azokat. Közben életet fakaszt a környezetében. Ennek az életadó víznek üzengetnek az erdők, a virágos rétek, a földet művelő emberek, köszönik az éltető erejét. Aztán megérkezik hozzánk, bejön az otthonainkba, életünket felfrissítő ivóvíz, tisztálkodásunkra frissítővíz. De nem lehet megállítani, hazája a tenger, nyugtalan, amíg haza nem ér!

Nagyon fontos kép ez! Az űzöttség jellemzi a mindennapjainkat, azonban a nyugtalanság mást is jelenthet! Nyugtalankodhat az ember, általában nap mint nap nyugtalankodunk, de élni egyik napról a másikra kevés az embernek! Az igazság az, hogy célja kell, hogy legyen az életünknek! Célunk az Isten! Ma már erről szinte nem is mernek beszélni az igehirdetők sem! Idegen üzenet! Az életet jelenti, ha az ember ezt meg tudja fogalmazni! Ez azt jelenti, hogy Istenben szeretjük a világot és Istenben szeretjük egymást!

 

Célunk az Isten!

Életünk útjának célja az Isten!

 

Istenben szeretjük a világot

Az utunk során életünk célja így konkretizálódik: Istenben szeretjük ezt a világot, amit kaptunk, ránk bízta az Isten! Odaadta, de nem azért adta oda, hogy tönkretegyük a világot. Ma különösen ettől szenvednek a gondolkodó emberek, hogy milyen világot hagyunk a gyerekekre, az unokákra? Gondolunk-e arra, hogy ez a világ nemcsak a mienk? A holnap születőké is! A világot Istenben szeretni azt jelenti, hogy vigyázunk rá, hogy nem vagyunk felelőtlenek, hogy tudjuk azt, hogy nem a tulajdonunk, bérbe kaptuk. A jövedelem a miénk, a haszon a miénk, de a tulajdon az Istené!

 

Istenben szeretni ezt a világot azt jelenti,

hogy nem vagyunk önző módon kisajátítói

ennek a csodálatosan szép Isten ajándékozta világnak!

 

Istenben szeretjük egymást

Vagy Istenben szeretjük egymást, vagy kifosztjuk egymást! Térjünk már észhez! Ez a világ attól szenved, hogy az emberek egymást becsapják, az emberek egymásnak hazudnak, szeretetet ígérnek és közben önmagukat keresik.

 

Istenben szeretni egymást azt jelenti:

egymásban meglátni az Istent!

Istennek szóló adósságunkat törlesztjük,

amikor egymással szeretetben összetartozunk!

 

Életünk célja hazatalálni Istenhez

Akkor lesz hazánk a Föld, - csak átmenetileg - ha nem kifosztjuk, hanem felelősséggel birtokoljuk! Akkor lesz az életünk célja az Isten, ha egymást gazdagítjuk, mert egymáséi vagyunk. Utunk Jézus Krisztus, Jézus maga mondta: Én vagyok az út! Csak a jézusi úton juthat előre az ember. Jézussal kapcsolatosan azt üzeni a Biblia: Jézus mindent jól tett! Jézus mindenkivel jót tett, azért jött, hogy életünk legyen! Az utak valahova vezetnek. Az utaknak céljuk kell, hogy legyen!

 

A krisztusi út célja, hogy elérkezzünk egymáshoz!

Az útnak nem önmagában van értelme, hanem abban, hogy hova vezet!

Az életünknek nem önmagában van értelme, hanem abban, hogy másokért élünk!

 

Krisztus az út

Aki ezt az utat nem ismeri föl, vagy aki ezt az utat elhagyja, az hátat fordított a világnak, hátat fordított az embereknek. Ilyen hátat fordított világban élhetnek házaspárok, élhetnek közösségek. Ez nem út, ez a halálba vezet, mert az út célja a másik ember! A krisztusi úton Ő vezet, Ő tanítja ezt nekünk!

Zarándokok vagyunk

Ha idáig eljutottunk, akkor azon is el kell gondolkodni, hogy végül is kik vagyunk mi? Gyönyörű üzenet az, hogy az ember zarándok! Nem csupán úton járó lény. Igaz, az ember úton járó lény. Lehet járni az úton születéstől a halálig, aztán kész. Lehet járni az úton úgy, hogy a másikhoz semmi közünk. És? Csakhogy ez nem az az út, amit az Isten gondolt el nekünk, embereknek. Ezen az úton sehova se lehet eljutni, csak önmagunkba. Akinek elég önmaga, az a világ szerencsétlenje!

 

Zarándokok vagyunk. A pogány világ, amelyben élünk figyelmeztet erre bennünket. A Santiago de Compostela-i út miért éppen most ebben az istentagadó, úttalan-utakon járó embereknek a világában születik meg? A Mária út Európát keresztül-kasul átszeli, mert az emberek valami hiányt éreznek és a zarándok ember az Isten felé hallgatózik és a másik ember után sóhajtozik.

Zarándokok vagyunk!

Azt kívánom a Testvéreknek,

hogy ebben a világban, amelyben élünk,

Isten segítsen bennünket abban,

hogy fölismerjük azokat az értékeket,

amelyek szegélyezik utunkat

és amely utakon együtt Isten felé menetelünk!

 

+  A M E N  +

 

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

 

Kedves Testvérek!

Sok ember útra kel és szeretne kicsit kilépni a mindennapok zaklatottságából. Azt szeretnénk, hogy ezek az emberek ne csak testileg pihenjenek, üdüljenek. A szabadság nemcsak a test kiszolgálása, mást is jelent! Ha ez a más nem jelenik meg, akkor az egész pihenés semmit sem ér, becsapjuk magunkat. Pihenünk, módunk van rá, a világ meg nem lesz jobb!

 

Ebben az imádságban gondoljunk arra,

hogy pihenéskor vegyük figyelembe az isteni szempontokat is!

 

Mi Atyánk…

 

Szentmise befejezése

 

Kedves Testvérek! A szentmisékben ez a gondolat ismétlődik: új élet, új élet, új élet! Próbáljuk azokat az igazságokat elfogadni, amelyek elhangzanak az igehirdetésekben, azok az új élet igazságai! Ha ezekkel nem tudunk mit kezdeni, akkor maradunk régi emberek és taszítjuk a világot a sötétségbe, mert ebben a pillanatban Európa iszonyatos mélyben van! Ez azért van, mert a keresztények nem vállalják az új életet! Nincs más út! Vagy így gondolkodunk a világról, így gondolkodunk egymásról, vagy a halál kultúráját jelenítjük meg. Nagyon fontos, hogy ezeket a kérdéseket komolyan átgondoljuk!

 

Nem elég hallani valamit, hanem életre is kell váltani

emberi kapcsolatainkban, világszemléletünkben!

 

+  Á L D Á S  +