Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE B év 2018-06-24 00:00:00Olv.:  Iz 49,1-6 – ApCsel 13,22-26 – Lk 1,57-66,80

          János születése         

        

KOZMA IMRE OH ATYA SZENTMISÉJÉRŐL (internetről: http://www.kozmaimre.hu/)

 

Szentmise bevezetése

 

Isten hozta a Testvéreket a mai vasárnapon, amely főünnep. Keresztelő Szent János születésnapjára emlékezünk. Az egyházi liturgiában az emberek fiai közül senkinek sem ünnepli az Egyház a születése napját, egyedül Keresztelő Jánosnak. Jézus igazságtétele: – ha lehet ezt így mondani vele kapcsolatosan –

 

Nem született nagyobb

az asszonyok fiai közül Keresztelő Jánosnál!

 

Ez is elegendő ok arra, hogy külön ünnepeljük a születése napját. Minden születésnap az élet ígérete. Keresztelő János születésnapja az Isten akarata szerint megújult életről szól! A mai napnak ez az üzenete az Anyaszentegyház minden templomában. Kápolnánkban van még egy szempont, ami miatt ünnepelünk.

 

A házunkban van az Isteni Irgalmasság Kollégiuma is, ahol az ország legkülönbözőbb részeiről jött fiatalemberek laknak, akik a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanulnak. A mai vasárnapon ők hálaadásra érkeztek erre a szentmisére. Társaik nevében is minden okuk meg van a hálaadásra, mert nagy lehetőség birtokában vannak, tanulhatnak  A kommunista évtizedekben, azok tanulhattak, akiket engedtek tanulni, sokan szenvedtek e miatt, én magam is.  A tanulás nemcsak kihívás, nagy felelősség is! A hálaadás mélyíti bennetek a felelősséget is! Segítünk imádkozni, hogy el ne vétsétek az utat, a küldetést!

 

Szentbeszéd

Azt hallottuk ma,

hogy az üdvösség üzenete nektek szól!

 

Isten hozta a Testvéreket! Sajátos hangzása lehet ennek a mondatnak, mert olyan világban élünk, amely világ kijelentette, hogy nincs szüksége Isten üzenetére. Nem kell neki isteni szó, nem kell isteni eligazítás, isteni példa, ismeri ő az utat, azon jár. Hova vezet ez az út, azt tudjuk, mert az ember ennyire nem volt elégedetlen, amióta a Földön él, mint a mi időnkben. Furcsa ez a hallatlan emberi magabiztosság az utat, az életet illetően.

 

Az üdvösség üzenete nektek szól! Mi mondjuk az üzenetet és akinek füle van, akinek ráadásul szíve is van, az meghallja! A szívünk arra való, hogy kinyissuk! Zárt szívű emberek ijesztőek, a zárt szívű emberek magányosak, maguknak valók, maguknak élők! Nagyon fontos Keresztelő Szent János születésnapjának ünneplése! Valaki így fogalmazta meg az emberi élettel kapcsolatos saját üzenetét:

 

Az emberi élet: veszélyes üzemmód!

Az!

Ha az ember önmagának él!

Félelmetes és ijesztő számunkra, ha az emberek önmaguknak élnek! A mai ünnep arról szól: Keresztelő János az Úr útjának előkészítője, Isten útját készíti elő, aki értünk Isten!

 

Keresztelő János az útkészítő, az előhírnök,

az a valaki,

aki nem önmagának él!

 

Üzenet a hálaadásra jött fiataloknak

Kedves Fiúk! Az iskolaév végéhez érkeztetek. Hálaadásra jöttetek. Hallatlan nagy lehetőség, hogy az ember tanulhat, odafigyelhet az adottságaira! Fölismerhetitek Istentől kapott adományaitokat, értékeiteket. Ezeket a Szentírás karizmának, talentumnak mondja. Az adottságaink nem arra valók, hogy a magunk egyéni életét önző módon a magunk javára éljük, hanem ezeket az ajándékokat - amiket Isten elrejtett mindegyikünkben - kötelességünk kibontakoztatni! Ezek arra valók, - ha nem vagyunk lusták, haszonlesők - hogy az emberi közösség élhető legyen, hogy használjunk velük!

 

Adottságainkat

állítsuk az emberi élet szolgálatába!

A hálaadás erről szól!

 

Nagy lehetőségetek, hogy tanulhattok, fölismerhetitek, hogy mindaz mire való! Ezek az évek alkalmasak arra, hogy elgondolkodjatok, mit akartok az életetekkel! Több a lehetőségetek, magas szintű tanulmányokat folytathattok, ilyen szinten szolgálhatjátok embertársaitokat!

 

Vannak olyan fogalmak, amiket a mai öntudatos, sajátos gondolkodású ember szinte már nem is hall, nem is ismer: nemzet, haza, társadalom. Mintha csak egyéni érdekei lennének, adományait azért kapta, hogy jól éljen általa. Vigyázat, az adományok ajándékok, az ajándékokat nem sajátíthatja ki magának! Az életről van szó, a legnagyobb ajándékról, amiért semmit sem adtunk, csak kibontakoztathatjuk!

 

A mai ünnep üzenete: jót tenni

Keresztelő János az Úr útjának előkészítője! Vannak történelmi fordulatok, amikor az Isten - aki minden ember Istene - nem hagyja magára az embert! Isten segíteni akar a tévelygő embernek! Isten segíteni akar az embernek abban, hogy kibontakozzon önmagából, a benne lévő ajándékokat a többi ember szolgálatára tudja rendelni! Ez ad értelmet az életének! Aki ezt nem ismeri föl, az örökké elégedetlen, boldogtalan! Érdemes ezen is néha-néha elidőzni!

 

Az ember boldogságának egyetlen forrása az az élmény,

amely akkor születik meg a lelkünkben, amikor jót teszünk!

Ez az, ami boldoggá teszi az embert!

Az az öröm, ami akkor születik meg bennünk,

amikor nem önző, számító, önérdekű cselekedetek hálózatában vergődünk,

hanem egymásnak örömet szerzünk, egymás életét boldoggá tesszük!

Ez csak akkor lehetséges, ha az ember kilép önmaga zárt életéből,

ezáltal kinyílik a világ felé, az emberek felé!

 

Keresztelő Szent János küldetése

Keresztelő János az emberiség történetébe beavatkozó Isten előfutára! Van egy ragyogó tudományos mű, a címe: Isten a történelemben. Zseniális tudós Isten különböző közbelépéseit sorolja fel. Miképpen változtatták meg ezek az isteni beavatkozások az emberek életét, jelentettek az emberek számára kibontakozást, jövőt! Ilyen esemény Keresztelő János születése. Isten beavatkozik a zsidó nép életébe Keresztelő János által. A neve János, János legyen a neve, mondják a szülei, mert a név kifejezi a küldetését.

 

János magyarul azt jelenti:

Isten megkegyelmezett!

 

A zsidóság akkor ijesztő állapotban volt. Jön a küldött, az Isten küldötte, aki megforgatja a történelmet! Isten megkegyelmezett! Keresztelő János prédikál a pusztában és tömegek hallgatják. Miről beszél? Egyszerűen arról szól, hogy ne egymás ellenére akarjatok élni!

 

Keresztelő János üzenete:

Ne egymás ellenére akarjatok élni!

Tartsatok bűnbánatot!

A bűnbánat keresztségét prédikálta!

Ez az Ószövetség csúcsélménye!

 

Mindenki gondolkodjon el azon, hogy ne egymás ellenére éljetek! Jézus maga mondja, hogy Keresztelő János az utolsó próféta az Ószövetségben. Előre tekint és az újat hirdeti, nem elég annyi, hogy ne éljetek egymás ellenére! Ez is valami! Ó, ha 2000 évvel később itt tartanánk!

 

Jézus mondja: éljetek egymásért

Éljetek egymásért! Micsoda minőségi ugrás! Isten akkor beavatkozott az emberi történelembe Keresztelő Jánoson keresztül. János ezzel készíti elő Jézus útját! Emberek gondolkodjatok el, úgy nem lehet élni, ahogy eddig éltetek! Egymás ellenére nem tudtok élni és nem szabad élni! Éljetek egymásért, ezt majd Jézus mondja! Ez a vadonatúj – mai fogalmak szerint – ideológia.

 

A vadonatúj életvezető elv: éljetek egymásért!

Ez a keresztény üzenet: éljetek egymásért

és megújultok és megújul a Föld színe,

új világ támad belőle. Támad belőle!

 

Az Egyház 2000 évvel később ezért mondja,

hallgassatok az Úr üzenetére, mert ez már arról szól,

hogy Isten és ember története közös történet!

Isten nélkül nincs olyan, hogy éljetek egymásért!

Csak Isten tud rávenni bennünket arra,

hogy éljünk egymásért!

 

A hálaadó fiúk felé fordulok

Ma hálaadásra jöttetek! Minden szentmise hálaadás, ez a neve Eucharisztia = hálaadás! Köszönjétek meg, hogy lehetőségetek van az élet titkaival foglalkozni. Fogalmazzátok meg saját életetek értelmét is magatoknak: éljetek egymásért! Akinek több adatott meg, attól többet várnak el! Ha valaki nem haszonélvezője csupán az életnek, hanem az élet számára küldetés, akkor sokakat szolgálhat arról a pontról, ahová a képzettsége, a tudása alapján kerülhet! Magasabb helyen nagyobb a felelősség! Magasabb helyről messzebbre lehet látni!

 

Magasabb helyen az embernek egy lehetősége van,

 hogy lehajol és fölemel!

Amikor ma hálát adtok, akkor sok mindent köszönjetek meg szüleiteknek, tanáraitoknak. Annak tudatában éljetek, hogy milyen lehetőségetek van! Ha ez nem kerül előtérbe, akkor félünk tőletek! A nem elkötelezett tanult ember ellenség, félünk tőlük, mert több a lehetőségük és a kicsinyeket félrevezethetik!

 

Keresztelő Szent János az Úr útjának előkészítője önvizsgálatra szólítja fel az embereket! Akik ezt vállalják, azoknak van reményük arra, hogy fölismerik az Urat! Nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mint aki életét az emberek szolgálatára adja! Ez a hatalmas kereszt itt fölöttem erről szól, ez az üzenete! Hogy juthat el idáig az ember? Járhat egyetemre, de van egy út, az emberré válás útja! Ki foglalkozik önismereti kérdésekkel? Iskolákban, egyetemeken hány órátok volt fiúk ilyenről? Az önnevelés kérdése, a kereszténység közösségi emberré alakításának, formálásának kérdése!

 

Ezek az alaplépések:

Önismeret, önnevelés és a család, az Egyház, az iskola nevelő szolgálata,

hogy az ember közösségben tudja ezt az üzenetet megvalósítani:

egymásért éljetek!

 

A mai vasárnapon Keresztelő Szent János születése napján az előhírnököt köszöntjük! Az előhírnök életpéldájára figyelünk és mindeneknél inkább arra, akiről azt mondta: köztetek van, Akit nem ismertek! Abban a hatalmas hallgatóságban ott volt Jézus is!

 

Akik készek voltak nem a másik ellenére élni,

azok fölismerték Jézus üzenetét:

éljetek egymásért!

Ez az élet üzenete!

 

+  A M E N  +

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

 

Kedves Testvérek! Szeretném, ha ezt az imádságot megkülönböztetett figyelemmel Szilviára és Istvánra tekintettel imádkoznánk, akiknek 47. házassági évfordulójuk van.  Az ő életükbe is beavatkozott az Isten. Milyen sikeres az isteni beavatkozás, itt vannak és egymásért vannak! Ez itt a nagy esemény, mert együtt lenni rövid időt könnyű. Egymásért élni egy életen keresztül, kevés az ilyen példa! Köszönjük nekik! Imádkozzunk!

 

Mi Atyánk…

Szentmise befejezése

 

Kedves Testvérek! Ha van bátorságunk, akkor kérjük azt, hogy az Isten avatkozzon be az életünkbe! Nem kis bátorság kell hozzá, mert akkor közös történetünk kezdődik Istennel! Mi meg szeretünk magánzózni, szeretjük néha Istent távol tudni magunktól, de ha bajban vagyunk, akkor közelebb jöhet! Bátorság kell ahhoz, hogy az Isten belépjen az életünkbe! Kívánom mindenkinek, hogy Isten érintse és szólítsa az életét! A fiataloknak különösképpen kívánom ezen a hálaadás napon azt, hogy ne idegenkedjetek az Istentől. Ha emberhez méltó életet akartok élni, akkor nem elég a több tudás, ahhoz több Lélekre is szükség van! Azt ne felejtsük el, hogy a Lélek határoz meg mindent, nem az agyunk, nem a tudásunk, nem az ismereteink, hanem a szívünk! A szívünk meg Isten kezében van!

 

+  Á L D Á S  +