Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA B év 2018-02-25 00:00:00Olv.: Ter 22,1-2.9a.10-13.15-18 – Róm 8,31b-34 – Mk 9,2-10                

         Urunk színeváltozása

 

KOZMA IMRE OH ATYA SZENTMISÉJÉRŐL (internetről: http://www.kozmaimre.hu/)

 

Szentmise bevezetése

 

Kedves Testvérek! Nagyböjt van, elkezdtük hamvazószerdán ezt a nagyon fontos időszakot, a megújulásunk idejét. A megújulás elsősorban lelki kérdés! A gondolkodásunknak kell formálódni, alakulni ahhoz, hogy az ember valamit meg tudjon változtatni önmagát illetően, a kapcsolataiban és a világban. A túlzottan földhözragadt gondolkodásunkat kellene picit megemelni! Túlságosan fontos nekünk a világ, fontosak a szükségleteink. Ezek szinte mindent meghatároznak és tönkreteszik az életünket, mert az értékek világából figyelmünket a nem annyira fontos valóság felé viszik!

 

Minden lehet fontos,

de a legfontosabb az ember kapcsolata az Istennel

és a másik emberrel!

 

Úgy tűnik, hogy emberi kapcsolataink csak az Istennel való kapcsolatunk alapján változtathatók meg. Ha nincs kapcsolatunk az Istennel, akkor nincs fogalmunk arról, hogy mit jelent a szeretet! Ha a szeretetről nincs fogalmuk, akkor nincs emberi kapcsolatunk, mert akkor az érdekkapcsolatok világába sodródunk. A mai vasárnapon újuljon meg az életünk!

 

A jézusi magatartás felől

értelmezzük a gondolkodásunkat, életünket!

Ha ez sikerül, akkor elindulunk a lelki megújulás útján!

 

Ezt a szentmisét hálaadásképpen ajánljuk fel. Az is fontos, hogy az ember kialakítsa magában azt a lelkületet, hogy tudjon köszönetet mondani, hálát adni. Ne gondoljon semmire úgy, hogy az magától értetődő. Semmi sem magától értetődő, minden ajándék!

 

Szentbeszéd

 

Kedves Testvérek! Ha egy kicsit jobban odahallgatnánk Jézusra, kicsit többet gondolkodnánk azon, hogy Jézus mit mond nekünk, akkor sokkal kevésbé lennénk kísérthetőek és sokkal egyértelműbb lenne a gondolkodásunk, a magatartásunk. A világ is, amelyben élünk sokkal inkább lenne örömünkre, megnyugvásunkra, boldogságunkra. Annyi mindent hallunk és szinte minden, amit hallunk, amit közölnek velünk, – igen sokszor úgy, mint a kísértő, aki el akarja téríteni a gondolatainkat – abban azt akarják, hogy arra figyeljünk, amit a világ a középpontba állít és felejtsük el az Istent! Foglalkozzunk kicsit többet a problémáinkkal.

 

Múlt vasárnap azzal kezdtük a gondolatainkat, hogy tele vagyunk aggodalmakkal, félelmekkel ebben a világban és mintha nem találnánk megoldást. Minden problémának gyökerét – Jézusra figyelve – abban láttuk és abban kell látnunk, hogy az ember kísérthető! A kísértés mindig az emberi hivatásunktól akar bennünket eltéríteni. Arról is elmélkedtünk még nagyböjtöt megelőzően, – kicsit már mintegy készülve erre a szent időre – hogy mi is az ember hivatása? Az ember hivatása maga az élet! Ez hivatásunkat tekintve azt jelenti, hogy az életünk értelme abban áll, hogy egymás életét szolgáljuk. Senki sem élhet önmagának! Vagy egymásnak élünk és egymásért élünk, vagy nincs értelme az életünknek!

 

A mai evangéliumot meghallgatva érdemes azon elgondolkodnunk,

hogy az odaadás csúcsán ellentétes események történnek!

Amikor egymást szolgáljuk, akkor ellentétes eseményeket kell végiggondolnunk, azt, hogy mit jelent az odaadás? Mit jelent az ebből támadt élet, mert mindennek oka van!

 

Az elmúlt vasárnap a sátán szerepét tudatosítottuk. A sátán, aki az ellenfél, görög fogalom szerint a diabolos, a rágalmazó. Kegyetlenek lehetnek az ellenfelek és még kegyetlenebbek a rágalmazók. A Szentírás az Isten ellenlábasát, a sátánt, a diabolost állítja elénk, hogy legyünk óvatosabbak! A sátán arra akarja az embert rávenni, hogy felejtse el az Istent, felejtse el az Istennel való kapcsolatot! A sátán arra akar bennünket rávenni, hogy a múlandó dolgokkal foglalkozzunk. Annyi probléma van ebben a világban, szociális problémák, az egészségünkkel, a gazdasági élettel kapcsolatos problémák. Foglalkozzunk ezekkel többet, oldjuk meg már ezeket a kérdéseket, – figyelmeztet bennünket a sátán.

 

A Biblia naprakész üzenetét halljuk

Különböző választásokra készülnek a nemzetek, Magyarország is, a szomszédos országokban is egyre több választásról, szervezkedésekről hallunk. Mindenki azt ígéri, hogy megoldjuk a problémákat jobban majd, mint akik éppen hatalmon vannak.

 

A probléma az, hogy egész Európa pogány, istentelen!

Hogy gondolja az ember,

hogy Isten nélkül tökéletes világot tud létrehozni?

 

A kísérlet nem sikerül! A csak emberi világ emberi világ marad! Ez az emberi világ jobb világot akar, de ez a csak emberi világ kimondta, hogy Istenre nincs szüksége!

 

Ha valaki komolyan gondolja,

hogy úgy lehet egy jobb világot teremteni,

hogy a mindig érvényes isteni értékekre nincs szükség,

 

akkor a Biblia üzenetére hagyatkozva azt kell mondani,

hogy akik ezt állítják, azok sátániak, azok ördögiek

és átjátsszák a világot a sátán kezére! Mindegy, hogy kiről van szó!

 

A sátán kísértései

A sátán a paradicsomi embernek azt mondja, hogy fordítsatok hátat az Istennek! Az ember azt mondja, hogy Isten jó hozzánk, Isten szeret bennünket és Isten azt mondja nekünk, hogy mi is szeressük egymást úgy, ahogy Ő szeret bennünket! Akkor miért fordítsunk hátat Istennek? Mit mond a kísértő? Olyan kevésszer figyelünk a nüanszokra, árnyalati, csekély különbségekre. A kísértő nem azt mondja, hogy jók lesztek, hanem Istenek lesztek! Hogy értelmezi ezt? Tudtok jót és rosszat! Istent támadja a sátán, aki csak jó tud lenni az emberrel, mert Isten! Nem azt mondja a sátán, hogy hagyjátok el az Istent, legyetek csak jók Isten nélkül! Nem megy! Nem ezt mondja!

 

A sátán azt mondja: Istenek lesztek!

Tudtok jót és rosszat!

Ezzel elindult az emberiség történetében:

az ember tud jót is, de tud rosszat is!

Ha az ember rosszat tesz,

akkor istenkedik! Jaj, az emberistenektől!

Mentsen meg bennünket nem tudom ki - ha nincs Isten –

az emberistenektől, mert ők tudnak rosszat is tenni!

Isten csak jót tud tenni!

 

A kísértés azért nagy problémája az embernek, a világnak, mert a kísértő Istent háttérbe helyezi! Legyen életünk homlokterében a sok-sok megoldandó e világi kérdés, amiket jó lenne megoldani, de Istennel sem könnyű! Az isteni elvárásokkal sem könnyű a világ problémáit megoldani: Isten azt mondja, hogy szeressétek egymást, legyetek jók egymáshoz, amit nem akarsz, hogy neked tegyenek, te se tedd a másiknak! Ezek nem kellenek!

 

A sátán azt mondja az embernek:

Mindennél, Istennél is fontosabb legyen neked a kenyér!

Mennyi árulás történt egy kicsit nagyobb darab kenyérért!

A sátán azt mondja az embernek: vedd kezedbe a hatalmat!

Mennyi visszaélés történt a hatalommal történelmünkben, életünkben!

Emberi világ!

 

Higgyetek

Amikor Jézus fellép, azt mondja: Elérkezett hozzátok az Isten országa! Az ember országába elérkezett az Isten országa, elhozza az isteni értékeket, hogy reparálja a világot, elsősorban az emberi gondolkodásunkat! Itt van megint egy kulcskérdés! Az ördög, a kísértő a gondolatainkat akarja megszállni, átalakítani. Fordítsátok el életeteket az Istentől. Ne foglalkozzatok Vele. Nélküle. Zavaró az Isten. Elvárásai vannak. Nem könnyű az isteni elvárásoknak megfelelni. Tegyétek hátulra. Az emberi elvárásokkal foglalkozzatok. Az emberi problémáitokkal foglalkozzatok.

 

Minő csodálatos az Isten válasza!

Ugyanezzel jön Jézus:

- akire hallgassatok, ahogy ma hallottuk –

változtassátok meg gondolkodásotokat!

 

Isten a mi emberi gondolkodásunk logikáját

akarja megváltoztatni, ami azt jelenti: higgyetek!

 

Az emberi gondolkodásunk logikájának megváltoztatása azt jelenti, hogy az ember hisz! Ez azért érdekes, mert a hit nem logikai kérdés! A hit határhelyzetekben jelenik meg, élet-halál kérdéséről van szó, amikor az ember Istenre hagyatkozik! Az ember olyan helyzetekbe kerül, hogy nem látja előre a sorsát, nem tudja kiszámítani a történéseket. A katolikus teológia azért vitatkozott a predestinációval. Hogyan lehetne kiszámítani azt, hogy én holnap mit teszek, holnap után mit teszek? Akármit tehetek, úgyis az lesz, amit az Isten eldöntött felőlem? Hol van az én szerepvállalásom?

 

Határhelyzetekben, ahol élet és halál kérdése dől el,

Jézus azt ajánlja, hogy hagyatkozzunk az Istenre!

Ha az ember ezt meg tudja tenni,

akkor visszatalál ahhoz az Istenhez, aki csak jót akar!

Ábrahám története

Ábrahám nem tudta, hogy mi várja a hegyen. Ő csak egyet tudott, Isten azt várja tőle, hogy legkedvesebb fiát áldozza fel. Ez a pogány világ beszüremkedése a zsidóság gondolkodásába. A pogányok embereket áldoztak fel az isteneiknek. Amikor Ábrahámot szólította az Isten, akkor ő csak egyet tudott, hogy fel kell menni a hegyre és ott a fiát fel kell áldoznia. Nem tudta, hogy mi vár rá. Mi várt rá? A jóságos Isten!

 

A jóságos Istennek nem az áldozatainkra van szüksége,

                                           - Ábrahám erről megbizonyosodhatott -

hanem a mi odaadásunkra van szüksége Istennek,

hozzátartozásunk a fontos!

 

Életünk odaadása

Itt van valamiképpen a kettős áldozat. Ábrahám engedelmeskedik az Istennek és kész a fiát föláldozni. Izsák engedelmeskedik az apjának, miközben nem is tudja, hogy ő az áldozat. Amikor a kapcsolat ilyen, akkor megjelenik Isten jósága, akinek nem a mi áldozatunk kell, mi kellünk az Istennek! Ezért említettem: az odaadás csúcsán ellentétes események történnek!

 

Az odaadásban az ember az életét adja oda

és amikor erre a hatalmas gesztusra képes,

akkor életet nyer!

 

Akinek odaadja így az életét, az őt akarja és csak annak van élete, aki valakinek odaadja az életét! Az, akinek odaadja az életét, az őt akarja és neki ez az élet! Az odaadásban jelenik meg a szeretet és a szenvedés misztériuma! A szeretet és szenvedés közös titok! Akit szeretek, a miatt szenvedek! Minél jobban szeret az ember valakit, annál több szenvedést hajlandó és kész érte vállalni! Különben nincs szó szeretetről!

 

A szeretet végtelen!

Ha ez igazi, akkor minden szenvedést magától értetődően fogad el az ember!

Akiért igazán kész szenvedni az ember, azt szereti igazán!

 

Itt van a megváltás titka

Isten felülmúlja a mi gondolkodásunkat és az elvesztett életből teremt új életet! Ismerős: Az istenszeretőknek minden a javára válik! Amikor a mi elrontott tetteink bennünk igazából tudatosnak, akkor Isten új életet támaszt az emberben. A megváltás azt jelenti, hogy az elvesztett életből lesz új élet! Van-e értelmetlenebb dolog a halálnál?

 

A megváltás titka azt jelenti,

hogy az elvesztett életből teremt az Isten új életet

és ez a húsvét titka!

 

Az egész nagyböjti időben ezeket a titkokat elmélkedjük végig: mit jelent az, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda és az ő élete elvesztéséből származott nekünk az új életünk!

 

Új élet

A megváltott élet külön-külön a mindennapi életünkben is azt jelenti, hogy egymásért meg tudunk halni, egymásért minden áldozatot meg tudunk hozni! Ha ez sikerül, akkor ez az életét jelenti annak a valakinek, akiért mindenre készek vagyunk!

Jelek a mai történetből: Arca ragyogott

Mi az előzménye? Imádkozott! Istennel beszélgetett, a szenvedéséről volt szó! Mikor mondjuk, hogy valakinek ragyog az arca? Amikor valami belső igazi öröme van!

 

A ruhája

Azt halljuk, hogy a ruhája olyan volt, hogy ilyen hófehérre nem lehet kimosni a ruhát. Gondoljunk a Jelenések Könyvének arra az üzenetére, amikor az üdvözültek megjelennek fehér ruhában. Azt halljuk, hogy fehérre mosták ruhájukat a Bárány Vérében, vagyis az áldozatokban! Erre utal itt a hegyen ez a kép.

 

A sátor

Építsünk három sátrat - mondja Péter. A zsidók legnagyobb ünnepe a sátoros ünnep volt. Azt a világot idézi, amikor a zsidók Istenhez a legközelebb voltak, mindent a hátuk mögött tudtak, csak Istennel értekeztek! Kivonultak a világból! Ideiglenes sátrakban laktak. Az ideiglenességet csodálatos magaslatra emelte számukra az, hogy az Istennel voltak!

 

A kísértések világából, a csak emberi országból

tekintsünk legalább be az Isten országába!

Ha igazi titkokkal foglalkozunk,

életünk titkával,

 akkor ragyogni fog az arcunk,

akkor az áldozataink fehérre mossák köntösünket

és olyan közel kerülünk az Istenhez,

hogy semmi sem lesz annyira fontos a világban,

mint ez a közelség!

Ha ezek a gondolatok megérkeznek hozzánk,

akkor jól készülünk emberi életünkre!

 

+  A M E N  +

 

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

 

Kedves Testvérek! Ebben az imádságban gondoljunk a pedagógusokra. Isten adjon nekik elegendő erőt, hogy a gyerekek példaképei lehessenek! Kérjük az ő számukra azt a kegyelmet, hogy a gyerekeket segítsék a nevelkedésükben is. Neveljék őket és vegyék rá a gyerekeket, hogy ők is neveljék önmagukat. E nélkül csak neveletlen felnőttek lesznek! Imádkozzunk!

 

Mi Atyánk…

Szentmise befejezése

 

Kedves Testvérek! Kérjük az Isten áldását, hogy igazi lelki megújulást hozzon nekünk ez az idei nagyböjt, amikor Isten segítségével helyesen értelmezzük a magunk életét és egymás szolgálatával egyre szorosabb közösségbe jutunk! Vagy ez a megújulás, vagy nincs jövőnk! Jövő csak az Istentől lehet! Isten különleges áldását szeretném ma közvetíteni Mátyásnak! Tegnap volt Szent Mátyás ünnepe, külön imádkoztunk a Mátyásokért. Vannak köztük, akik szorosan a közösségünkhöz tartoznak. Egyik nagyon fontos Mátyás, aki évek óta odaadóan, kitartóan, hűségesen jelen van a szolgálatban és gazdagítja ünnepeinket! Géza neked névnapod van! Isten áldása adjon erőt mindnyájunknak!

 

+  Á L D Á S  +