Általánosan kialakult kép, hogy Ferenc pápa és a migráció kérdése összefonódott egymással. Beszédeiből, megnyilatkozásaiból kitűnik, hogy a pápa különös érzékenységet mutat a menekültek felé. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítása óta jelentős szerepet vállalt a menekült emberek meg megsegítésében itthon és külföldön egyaránt. A Szeretetszolgálat munkatársai ezért e kérdést tudományosan is vizsgálva készültek Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatására. Ez alkalomból jelenik meg a Vigilia Kiadó gondozásában Solymári Dániel, a Szeretetszolgálat nemzetközi kapcsolataiért felelős vezetőjének új könyve, Úton egy jobb világ felé, Ferenc pápa menekültpolitikája címmel. A könyvben úgynevezett diskurzuselemzéssel, Ferenc pápa beszédeinek és az Apostoli Szentszék szakpolitikai lépéseinek közeli olvasásával elemezték, hogy egészen pontosan miben is rejlik Ferenc pápa menekültpolitikája. A könyv Ferenc pápa látogatása utáni napoktól beszerezhető lesz a Vigilia Kiadó honlapján.

Nem ez az első Ferenc pápával foglalkozó könyve a Szeretetszolgálat szakemberének. 2016-ban, a Szentatya 80. születésnapjára jelent meg Solymári Dániel és Pallos Tamás közös írása Ferenc pápa útján - 21. századi beszélgetések címmel. A könyvben a pápa megszólalásait gyűjtik össze, melyekre tizenkét egyházi és világi személy reagál a velük készített interjúkban.

Néhány héttel magyarországi látogatása előtt Ferenc pápa az Apostoli Szentszék legrégebbi, világi személyeknek adható kitüntetését adományozta Solymári Dánielnek, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetőjének. A Szent Szilveszter Rend, mint pápai rendjel, a legritkábban adományozott kitüntetések közé tartozik, melynek odaítéléséről közvetlenül a pápa dönt. A kitüntetéssel a Szentatya és a Szentszék nemzetközi kapcsolatainak érdekében végzett kiemelkedő munkáját, elsősorban a nemzetközi segélyezés és a humanitárius diplomácia terén elért eredményeit ismerte el Ferenc pápa.