A Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványa fenntartásában működő Galló József Általános Iskola felső tagozatos tanulói januártól intenzíven készültek az ünnepi alkalomra. Közülük nyolcan egy héttel korábban a keresztség beavató szentségében is részesültek. A gyerekeket Sándor Bertalan Brúnó, a Szeretetszolgálat lelkivezető munkatársa készítette fel az elsőáldozásra. A hetente négy órás csoportfoglalkozásokon a fiatalok evangéliumi történeteken, játékos témafeldolgozásokon keresztül ismerkedtek nemcsak a legfontosabb jézusi tanításokkal, de saját életük lelki vonatkozásaival is. Egy liturgikus szövegeket, alapimádságokat tartalmazó könyv is segítségére volt a hit kérdéseivel egyre lelkesebben foglalkozó gyerekeknek.

A készület személyességét például az adta, hogy az egyirányú ismeretátadás helyett a gyerekek elmélyülhettek az őket foglalkoztató témákban is, amelyek nem egyszer egészen felnőttpróbáló, súlyos lét-kérdések voltak. Egy kisdiák, aki a bátyját balesetben veszítette el a közelmúltban, a keresztelés napján ezt kérdezte: „Most akkor a testvérem a mennyben, ő is látta, hogy engem megkereszteltek?”

A gyerekek sokat énekeltek, és folyamatos lehetőségük volt a kapcsolódásra. Ez a bensőségesség az elsőáldozási szertartáson, a szentáldozás utáni imádságban is megmutatkozott: a gyerekek egy Túrmezei Erzsébet-verset imádkoztak el.

Az elsőáldozási misét a helyi plébános, dr. Hegedűs János celebrálta. "Ahogy az egy héttel korábbi keresztelési szertartáson, ezen az ünnepségen is érződött, hogy a gyerekek valóban értik, hogy itt most valami fontos dolog történt" – mondja Sándor Bertalan Brúnó, akit örömmel és megilletődöttséggel töltött el, hogy a gyerekek a maguk módján milyen komolyan készültek az elsőáldozásra, az azt megelőző szentgyónásukra, vagy milyen szeretettel énekelték kedvenc éneküket, a Ne félj, mert megváltottalak! címűt.

 

 

 

 

 

"Most nem sietek, most nem rohanok,
most nem tervezek, most nem akarok,
most nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten."

(Részlet Túrmezei Erzsébet Ha nem teszek semmit sem című verséből)