A Bácsalmási Csoport megalakulása alkalmából mutatott be szentmisét a Dél-Alföldi Régióvezetője, Dr. Jeney Gábor atya és Huszák Zsolt, az új csoport lelkivezője. A szentmise olvasmányában Szent Pál apostol levelét olvasták fel, melyben szó esett az eredendő bűnről, ami egy embertől ered, viszont a kegyelem és megváltás is, és mi vagyunk azok, akik megszakíthatjuk a bűn folyamatát. A máltaiakat is jellemzi ez a Krisztusi szeretet, jó cselekedet és elfogadás. Feladatuk az, hogy ott is szeressenek, ahol a bűn hatalmasodott el, hisz minden emberben ott van a jó, csak meg kell találni. Dr. Jeney Gábor atya kiemelte: Krisztus eljövetelére mindig készen kell állni, tegyük a jót, ne törődjünk bele a bűn által szétzilált világba, készítsük embertársainkat a nagy találkozásra, hisz ez is egy küldetése a Máltai Szeretetszolgálatnak.
A szentmisét követően a plébánián folytatódott az alakuló ülés. Dr. Jeney Gábor régióvezető köszöntötte a megjelenteket, majd beszélt a Szeretetszolgálat felépítéséről, közgyűléséről, a máltai jelmondatról: A hit védelme és a szegények szolgálatáról.

Említést tett a régióvezető a világunkat érintő negatív hatásokról, mely mindent megkérdőjelez és viszonylagossá teszi az értékeket, holott a hit tettek nélkül halott dolog. A hit maga egy életforma, mely körülöleli mindennapjainkat. A máltai nyolcágú keresztről is szó esett, mely a nyolc boldogság tanítására utal. A boldogsághoz vezető út nem függ a világ körülményeitől, miénk lehet a boldogság, ha Krisztusi úton járunk. A mai világot a tanításokból való gyors kiábrándulás jellemzi, viszont a Máltai Szeretetszolgálat ennek ellenkezőjét mutatja, védi és terjeszti a hitet. A hitből Krisztusi cselekedet fakad, s minden egyes megalakult csoport a szeretet csodáiban vesz részt. „Nem egyén, hanem sokaság tesz nagy dolgokat.” – az atya ezzel is a Máltai Csoportokra utalt: együttérzés a másikkal, elesettek észrevétele, akár lelki segítség nyújtása, példamutatás.

A régióvezetőt követően Rémán Csongor beszélt a Máltai Szeretetszolgálat felépítéséről, a tagfelvétel kérelmezéséről, a négy évente sorra kerülő tisztújítás és közgyűlés menetéről.
Az önkéntes csoport egyhangúlag Sinka Józsefet választotta meg csoportvezetőnek, Laknerné Molnár Ágnest helyettesnek és Huszák Zsolt atyát lelki vezetőnek.

Ezt követően átadásra kerültek a régió ajándékai, így kitűzők, asztali zászló és máltai pólók. Maros Beáta a Bajai Csoport vezetője gratulált az újonnan megválasztott vezetőségnek és jó kívánságait fejezte ki és felajánlotta csoportjuk segítségét, támogatását. Meglepetésként az önkénteseik által készített máltai kötényt ajándékozták az új csoport tagjainak.

Fekete Szabolcs esperes, a Bajai Csoport lelki vezetője szerint egy csoport lelkülete a legfontosabb, valamint a dinamikus haladás és fejlődés. Amikor a csoport tagjai, önkéntesei magukra öltik a máltai kötényt-egyenruhát, akkor azzal jelzik, hogy egy közösséghez tartoznak. Azonosságtudat - ez az, amit kifejez, mikor szolgálatban vannak a máltaiak. Felkent képviselőknek nevezte az esperes ezeket a szolgálatteljesítő embereket, nekik ez egy követelmény, avagy ösztönzés, hogy ehhez a feladathoz és szellemiséghez fel kell nőniük és ezt a szerepet kell képviselniük, feladatot ellátniuk. Amennyiben ez megtörténik az olyan, mintha eggyel feljebb lépne az ember, úgy érzi méltó a közösséghez és szolgálatához. Az esperes tett egy frappáns összehasonlítást: Krisztus emberi ruhát öltött, tehát mi, mikor felöltözünk, Krisztus nyomdokain járunk, őt magát öltjük magunkra, hiszen a máltai jelképek közé tartozik a nyolcágú kereszt, és a kereszt bizonyos módon Krisztust jelképezi. A máltai munkásságot így övezi a szent alázat, szent öröm és a szent küldetés.

Ezt követően kötetlen beszélgetésre került sor a csoporttagok, a régióvezetés és meghívott vendégek között, melyet egy szerény agapé zárt.

Mint minden jó ez is véget ért és mindenki élményekkel gazdagon tért haza.