„A gyuljai iskola és óvoda cigány nemzetiségi oktatásban végzett eredményes tevékenységét is elismeri ez a pályázat.” – mondta az iskola igazgatója, Lacza Zoltánné, aki az óvoda vezetőjével együtt április 20-án vette át a minősítő plakettet. Az intézmények a jövőben a jó gyakorlataik megosztásával, a nemzetiségi versenyeken szerzett tapasztalataikkal is segíteni fogják más hasonló iskolák és óvodák fejlődését, emellett tanmenetek összeállításában, tankönyvválasztásban és tananyagfejlesztésben is segítséget tudnak nyújtani. „Intézményeink hároméves kortól tizenöt-tizenhat éves korig tudnak jó példákkal szolgálni a gyerekek oktatásával, nevelésével kapcsolatban, amibe beletartozik például az óvoda és iskola közti átmenet időszaka is, valamint az általános és középiskola közötti váltás is.”

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat gyulaji általános iskolájának tanulói az elmúlt években az országos roma nemzetiségi tanulmányi versenyeken kiemelkedő helyezéseket értek el. Az óvodában és iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a cigány történelem, nyelv és népszokások oktatására, megismerésére és ápolására.