Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

EFOP-1.3.6-17-2017-00002 azonosítószámú projekt Ifjúsági kisközösségi együttműködések támogatása

Bemutatkozás

A kedvezményezett neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
A projekt címe: Ifjúsági Önkéntes Közösségek Hálózata
A szerződött támogatás összege: 867.035.376 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma: 2020. 08. 31.
A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.6-17-2017-00002

Európai uniós forrásból, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat „Ifjúsági Önkéntes Közösségek Hálózata” című projektje. A rendelkezésre álló forrás 867,03 millió Ft vissza nem térítendő támogatás.

A projekt alapvetően egy négy pillérre épülő modell - Ifjúsági önkénteseket fogadó helyek akkreditációja, Középiskolák diákjainak ifjúsági segítő képzése, Országos és Regionális Ifjúsági Önkéntes Központok létrehozása, Megvalósuló ifjúsági önkéntesség modell kialakítása -, melynek fő célja egy olyan ifjúsági önkéntes rendszer kialakítása és fenntartása, amely egészen a gimnáziumi évektől fogva helyes irányba tereli a fiatalokat, és biztosítja számukra a folyamatos rendszerben maradást, az önkénteskedés által kialakult közösségi élményt és annak állandóságát, hálózatba történő szervezését. Átfogó cél a fiatalok önkéntes segítőként való tevékenykedési lehetőségeinek elősegítése, vonzóvá és könnyen elérhetővé tétele, ennek érdekében és ezt fenntartandó, országos és regionális ifjúsági önkéntes központok létrehozása és működtetése.
Jelen konstrukcióval összhangban a program célja az ifjúságban rejlő erőforrások kibontása, a korosztályok és a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációjának elősegítése, a fiatalok helyben maradásának, aktív és tudatos szerepvállalásának, a gyermekek és fiatalok önmaguk és mások jövőjét pozitívan formálni képes felnőttekké nevelése és fejlesztése.
A projekt a fiatalok nem formális oktatásán keresztül hozzájárul a tanulás minőségi fejlesztéséhez, a kulturális értékteremtéshez, az önkéntesség elterjedéséhez, és a tudatos önfejlesztésen, értékeken alapuló közösségi társadalom kialakulásához.

A Máltai Szeretetszolgálat egyik fő irányelve a rászorulóknak nyújtott segítség, nyitottság és érzékenység mások problémáira. Alapvető küldetésnek tekinti a szolgálatot, amelynek egyik eszköze az önkéntesség.
Az EFOP-1.3.6-17 -2017-00002 azonosító számú „Ifjúsági Önkéntes Közösségek Hálózata” című projekt a szervezet céljaival és tevékenységeivel összhangban kifejezetten az önkéntesség és a karitatív munka ösztönzését célozza.

A projekt webcíme: http://efop136.maltai.hu/