Az EFOP és RSZTOP 2014-2020 zárókonferenciát dr. Ágostházy Szabolcs európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár nyitotta meg, a nyitóelőadást pedig az Európai Bizottság megbízott főigazgatója, Andriana Sukova tartotta. Elhangzott többek között, hogy a 2014-2020 közötti időszakban az EFOP keretében mintegy 8700 milliárd forint forrást használtak fel és mintegy 52 ezer projektet valósítottak meg az egészségügy, az oktatás és a társadalmi felzárkóztatás területén.

A konferencia különböző előadásai között a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál zajlott EFOP és RSZTOP fejlesztésekről Győri-Dani Lajos ügyvezető alelnök számolt be. A karitatív szervezet kötelékében mintegy 70 projekt zajlott, a háromszáz Felzárkózó település, az egészségügy, illetve a gyermekprogramok területén.

Előadása elején így fogalmazott: „Nekünk, máltaiaknak a feladatunk beavatkozni a szegények és a mélyszegénységben élők helyzetébe úgy, hogy az előremutat és jövőt ad az embereknek. Mert jövő nélkül értelmetlen a lét, és a nyomor, amiben mi nagyon sokszor dolgozunk, az értelmetlen lét, merthogy nincs jövője, csak jelene.

Elmondása szerint számára az „EFOP-időszak” egy olyan fejlődésről szólt, amikor az uniós és a magyar hatóságok és a karitatív szervezet között egy nyelvtanfolyam zajlott. „Megtanultunk egymás nyelvén beszélni. (…) Merem állítani, hogy a hatóságok és a magyar partnereink megtanultak olyan kifejezéseket, mint irgalom, szeretet, jelenlét és az a fajta szociális gondoskodás, amivel mi közelítünk azokhoz az emberekhez, akiket az élet ránk bízott.”

A Máltai Szeretetszolgálat a támogatásoknak köszönhetően 440 településen tudott valamilyen programot vagy programelemet megvalósítani. „Ezek a számok a felelősségünket erősítik és azt, hogy akinek megfogtuk a kezét, azt utána nincs jogunk elengedni.” Hozzátette: mindegyik programnak volt valamilyen fontos pillanata, jelentősége, leginkább azért, mert „mi emberekkel találkozhatunk”.

A Máltai Szeretetszolgálat ezen támogatásokhoz kötődő szerepe kapcsán többek között úgy fogalmazott, hogy az a feladatuk, hogy az adóforintokon és -eurókon keresztül az emberek szolidaritásvállalását és támogatását felelősen eljuttassák a címzettekhez úgy, hogy az hatékony legyen, értelme legyen és eredménye legyen. „Ez nem kis felelősség, de ezekben a találkozásokban mi legalább akkora ajándékokat kapunk, mint amekkorákat lehetőségünk van adni.”

Győri-Dani Lajos hangsúlyozta: a Máltai Szeretetszolgálat nemcsak szociális, hanem egészségügyi programokkal is segít. Egy hasonlattal élve elmondta, hogy egy Forma-1-es autóverseny során sokszor lehetetlennek tűnik a felzárkózás és az élen haladó versenyző beérése a hátul lévők számára, ami hasonló a társadalmi felzárkózás problémájához. És mivel az élen haladó nem hajlandó lassulni, a lemaradottaknak a gyorsabb haladásra kell megadni a lehetőséget.

Állítása szerint a Naszlady Attila Egészségfejlesztési Programmal tudják legjobban demonstrálni, mit jelent előzni, ugyanis a telemedicinális egészségügyi ellátás lehetőségei gyakran meghaladják a kevésbé szegény településeken jelen lévő lehetőségeket.  „Ahol nincs háziorvos és alapellátás, oda elvisszük az orvosi rendelőt, a legmodernebb eszközökkel, és egy időben ugyanakkor, de térben máshol ülő orvos az ellátást elvégzi. Merthogy orvos az van, csak nem pont ott, ahol a hiányokat ma megéljük.” Hozzátette: a betegek 80 százaléka az első alkalommal elfogadja, hogy az ellátást ilyen formában kapja meg.

Zárásként így fogalmazott: „Az, hogy mindez megtörténhetett velünk, máltaiakkal és a ránk bízott emberekkel, ahhoz mi kevesek vagyunk. Ehhez kell a társadalom támogatása.” Hozzátette: a Máltai Szeretetszolgálat sokkal erősebb, hatékonyabb, fókuszáltabb, felkészülteb szervezet lehetett az elmúlt tíz évben kapott támogatások által.

A konferencia kiállítóterében több más szervezethez hasonlóan a Máltai Szeretetszolgálat is bemutatta programjait és eredményeit, köztük egészségügyi fejlesztéseket és társadalmi integrációt célzó gyakorlatokat. Ezeket az egyik szünetben Andriana Sukova, az Európai Bizottság megbízott főigazgatója is megtekintette, akinek a Naszlady Attila Egészségfejlesztési Program működését Nagy Ferenc szakmai vezető tolmácsolta.