A Magyarország segít! című műsor október 8-i adásában Solymári Dániel, a Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője a máltai jelmondatra - A hit védelme és az elesettek megsegítése - és a Máltai küldetésre vonatkozó riporteri kérdésre azt mondta: míg a 21. században a "szegények megsegítése" kitétel nem szorul magyarázatra, a hitvédelem értelmezése terén történtek változások a történelem folyamán, ám a két mondatrész mégis csak egyben értelmezhető. A mottóból és a Szuverén Máltai Lovagrend évezredes hagyományaiból nemcsak egyfajta attitűd, de viselkedésmód is következik, amely a segítő erények gyakorlásán, a jelenléten, a hit felmutatásának erőszakmentes módjain, a másik ember személyének és kultúrájának tiszteletén, valamint a folyamatos békés együttélésre törekvésen alapul.

A Máltai Szeretetszolgálat 1989 óta részt vesz a világ menekültjeivel kapcsolatos segítségnyújtásban, a szervezet megalakulása is egy ilyen cselekedethez, a keletnémet menekültek befogadásához kapcsolódik. Bár a köztudat a magyar Máltai szervezetet a hazai szociális ellátórendszerben végzett munkájával azonosítja, a Máltai Szeretetszolgálat működése igen sokrétű: szinte nincs olyan szelete a szociális-humán szolgáltatásoknak, amelyből ne venné ki a részét. Az egyik fontos terep a nemzetközi segítségnyújtás, amely során a máltai szervezet mindig a magyar emberek szolidaritását jeleníti meg a különböző országokban megvalósított segélyprogramok révén - hangsúlyozta Solymári Dániel.

A nemzetközi kapcsolatokért felelős vezető megjegyezte, hogy a humanitárius szolgálatot a világ kinyílása egyaránt könnyíti és nehezíti. A globalizáció hatására az emberek elfogadóbbak, nyitottabbak, közelebb kerültek egymás kultúrájához és problémáihoz is, tehát elfogadtatni is könnyebb a magyar társadalommal, hogy egy magyar segélyszervezet munkájára nemzetközi terepen (többek között a Hungary Helps programmal együttműködve a szubszaharai Afrikában és a Közel-Keleten) is szükség van. A globalizáció ugyanakkor nem csak közelebb hozta, de el is mélyítette, komplexebbé tette a problémákat, a válságok megértéséhez összetettebb ismeretekre van szükség, és a megfelelő humanitárius választ csak sokkal nagyobb erőforrásokkal lehet megtalálni. "A szemléletünkben és a programjainkban is tetten érhető, hogy folyamatosan reflektálunk, mélyfúrásokat végzünk azzal a céllal, hogy megértsük a minket körülvevő világot, minél hitelesebb tárgyi tudásra alapuló válaszokat adhassunk" - mondta Solymári Dániel, aki egyben az említett mélyelemzéseknek teret adó Máltai Tanulmányok című tudományos folyóirat főszerkesztője is.

A több mint fél éve tartó ukrajnai háború kapcsán Solymári Dániel kiemelte, hogy a Máltai Szeretetszolgálat a háború kitörésének első napjaitól részt vesz a segítségnyújtásban, szoros együttműködésben testvérszervezetével, a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálattal. A Máltai Szeretetszolgálat így folyamatosan jelen van a kárpátaljai térségben, de a Kárpátokon túlra, a belső területekre is szállítanak adományokat, támogatva a helyi és nemzetközi máltai segélyszolgálatok tevékenységét. A határmenti területeken napi 24 órában teljesítenek szolgálatot a máltai munkatársak és önkéntesek, Beregsurányban humanitárius hotspot működik az első naptól kezdve, különböző terhelés alatt, különböző személyi erőforrásokat odacsoportosítva. A határmenti településeken a Szeretetszolgálat mobil egészségügyi rendelőkkel is segíti a menekülteket. A magyar szervezet az elsők között vitt segélyszállítmányt Ivano-Frankivszkba, Belső-Ukrajnába tett útjai során többszáz tonna adományt juttatva célba. Az azonnali humanitárius segítségnyújtásról mára a hosszabb távú kísérésre tevődött a hangsúly: a Máltai Szeretetszolgálat többezer ukrajnai menekültet segít integrációs programjával, amelyben a tartós vagy ideiglenes magyarországi letelepedéshez, életük újrakezdéséhez nyújt támogatást a családoknak.

A teljes beszélgetés meghallgatható a Spirit FM Spotify-csatornáján, regisztrációt követően ide kattintva