Ferenc pápa döntése lehetővé teszi a Máltai Lovagrend számára, hogy felgyorsítsa a reformfolyamatot, és hamarosan visszatérjen a rendes közigazgatáshoz, egy Nagymester vezetése alatt. A Máltai Lovagrend hálás a Szentatyának atyai gondoskodásáért. Fra’ John T. Dunlap június 14-én tette le az esküt a Santa Maria in Aventino templomban, Silvano Maria Tomasi bíboros és a Máltai Lovagrend Szuverén Tanácsa előtt, Fra’ Marco Luzzago ünnepélyes temetésének végén. Az új nagymesteri helytartó a pápa különleges küldöttével és a Szuverén Tanáccsal együtt folytatja a Szuverén Máltai Lovagrend alkotmányos reformjának folyamatát.

Fra’ John T. Dunlap 1957-ben született a kanadai Ottawában. A Nizzai Egyetemen végzett tanulmányai után az Ottawai Egyetemen szerzett diplomát, majd a Nyugat-Ontariói Egyetemen szerzett jogi doktori fokozatot. A római John Cabot Egyetem közszolgálati tanszéke díszdoktorává avatta. Fra’ John Dunlap a New York Állami Ügyvédi Kamara tagja, valamint Ontario tartomány ügyvédje. 1986-ban lépett be a New York-i Dunnington, Bartholow & Miller ügyvédi irodába, ahol 1993-ban partnerré vált. Szakterülete a társasági és bevándorlási jog. Nemzetközileg elismert jogász, 1997 óta jogi tanácsadója a Szentszék állandó megfigyelői missziójának az Egyesült Nemzetek Szervezete mellett.

1996-ban vették fel a Máltai Lovagrendbe, 2004-ben ideiglenes fogadalmat tett. 2006-ban a New York-i székhelyű Lourdes-i Asszonyunk Alperjelségének első régensévé - vallási elöljárójává - választották. 2008. június 7-én tett ünnepélyes fogadalmat, mint első amerikai tag. Fra' John Dunlapot 2009-ben öt évre a Szuverén Tanács tagjává választották. A Nagykáptalan – a Rend választótestülete – 2014-ben és 2019-ben újraválasztotta öt-öt évre. Több mint egy évtizeden át szolgálta a Máltai Lovagrendet a Név- és Jelképvédelmi Bizottság elnökeként, valamint a Máltai Rend képviselőjeként a Szent János Rendek Szövetségénél.