Muskovszky Judit nemesi családba született 1933-ban. A szocializmusban sok megaláztatásban volt része, ezért 1956-ban Németországba költözött. Aschaffenburgban egy logisztikai cégnél volt felelős vezető, a 90-es évek elején vonult nyugdíjba. Utána hazaköltözött, és a Máltai Szeretetszolgálatnál vállalt szolgálatot. Önkéntesként napi nyolc órában dolgozott minden ellenszolgáltatás nélkül.

Kapcsolatai révén lehetőséget teremtett arra, hogy a magyar fiatalok külföldi önkéntes szolgálatra mehessenek, ez az első időszakban németországi csereprogramokat jelentett.

Nem csak szervezői munkát végzett, maga is vezetett felkészítő szemináriumokat, és kísérte az önkéntességre vállalkozó fiatalokat. Közreműködésével számtalan segélyszállítmány érkezett Németországból.

Figyelme a határon túli magyarságra is kiterjedt. Rendszeresen utazott Kárpátaljára, ahová gyakran az ő munkájának eredményeképpen érkezett segítség. Az utóbbi években visszavonultan élt egy vidéki idősek otthonában.

Emlékét őrzik egykori kollégái, a munkáját folytató munkatársak, és a közvetítésével külföldre utazott önkéntesek, akik közül sokaknak egész további pályafutásukra kiható tapasztalatot jelentett, hogy Muskovszky Judit közvetítésével egy évig külföldön szolgálhattak.