A Pécsi Tudományegyetem Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék részeként működik az egyetem Afrika Kutatóközpontja, melynek célja egy olyan kutatási potenciál kialakítása és szakemberképzés, amely képes kinevelni olyan személyeket, akik értik és ismerik Afrika problémáit, egyben lehetőségeit. A kutatóközpont elősegíti a legfrissebb kutatási eredmények elterjesztését a tágabb értelemben vett közép-európai régió vonatkozó kül-, gazdaság- és biztonságpolitikáinak, fejlesztési politikáinak megalkotási folyamatában. Összekapcsolja a felsőoktatást a munka világával, szem előtt tartva az eredmények hasznosíthatóságát.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat hitvallásának megfelelően hosszú évek óta karitatív és szakmai kapacitásfejlesztési feladatokat lát el az afrikai térség több országában, elsősorban a szubszaharai Afrikában, melyek során olyan ismereteket szerzett, melyek a Pécsi Tudományegyetemmel való megosztása hozzájárulhat a kutatóközpont kitűzött céljainak eléréséhez. Ugyanakkor a PTE kutatóközpontja maga is olyan információk birtokába kerül kutatásai során, melyek megismerhetővé tétele segítheti a Szeretetszolgálat térségben kifejtett tevékenységét, a térségre jellemző társadalmi, gazdasági és geopolitikai problémák feltérképezését, és ezek alapján újabb, hatékonyabb programok kidolgozását.

Az együttműködés ezért kiterjed többek között a közös kutatási tevékenységre, terepkutatásokra, új afrikai programok kidolgozására és indítására, gyakorlati és elméleti tapasztalatok megosztására, hazai és külföldi tematikus konferenciák szervezésére, valamint a kutatási eredmények közös publikálására, ismertetésére is. 

Az együttműködési megállapodás aláírásáról a Pécsi Tudományegyetem televíziója készített riportot: Ide kattintva megtekinthető az összefoglaló.

„Egyetemmel ez az első szerződésünk.“ – fogalmazta meg Győri-Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke, aki elmondta: több mint két évtizede foglalkozik Afrika égető kérdéseivel a máltai szervezet, mely során elsősorban a szubszaharai térség humanitárius katasztrófáit és elhúzódó válságait igyekeznek mérsékelni. „A Pécsi Tudományegyetem az egyetlen olyan magyar felsőoktatási intézmény, amely külön Afrika Kutatóközponttal a rendelkezik. 12 éve Pécsett indult az Afrika Tanulmányok folyóirat, 2010 óta tartunk afrikanisztikai konferenciákat, sok terepkutatásban nyert tapasztalatokat a PTE“ – mondta dr. Tarrósy István a pécsi Afrika Kutatóközpont vezetője, a honi afrikanisztika egyik legjelesebb kutatója. 

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenléte a szubszaharai Afrikában

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat vízügyi, szanitációs és higiénés (WASH) fejlesztési projekteket valósított meg helyi partnereivel együttműködésben Kelet-Afrika számos országában, Kenya fővárosában, Nairobiban és a tengerparti Mombasában, Uganda fővárosában, Kampalában és Tanzániában, Dar es Salaamban. Mindegyik nagyvárosban a térség leginkább rászoruló nyomortelepein járul hozzá a lakosság emberi élethez méltóbb körülményeinek megteremtéséhez. Programjaiban az országok nehézségekkel súlyosan terhelt városi részein hozott létre komplex higiénés, úgynevezett szantiációs központokat. A szervezet által épített központok toalettel, zuhanyzóval és legális és tiszta vízvételi lehetőséggel szolgálják a hátrányos helyzetű, elszigetelt nyomortelepeken élő sérülékeny, rászoruló emberek szükségleteit.

A Szeretetszolgálat projektjeinek kedvezményezettjei közel 70 százalékban nők és gyermekek. WASH program megvalósítása mellett, a szervezet hosszú távú célja a létesítmények működtetésének fenntarthatósága, ennek érdekében azok vezetését a helyi közösségre bízta a Szeretetszolgálat. A rövid- és hosszútávú célok megvalósítása mellett a hatékonyság vizsgálatának szükségessége továbbra is fennáll, különösen a humanitárius diplomácia területén.

A Máltai Szeretetszolgálat négy WASH létesítményt hozott létre a szubszaharai Afrikában, amelyek tiszta, legális és egészséges ivóvizet, valamint adekvát higiénés szolgáltatást biztosítanak a szegregált telepeken, Kelet-Afrika világvárosainak általános és középiskoláiban. A szanitációs központok a minimum szükséges tisztálkodási feltételeket nyújtják a helyiek számára. Ez különösen fontos, hisz az ivóvizet kartelekbe tömörült szervezetektől kénytelnek beszerezni, gyakran magasan a piaci ár felett. A családok többsége azonban nem képes megfizetni ezeket az árakat, így a központi vízművek rendszerére illegálisan csatlakozott, sérülékeny, házilag gyártott csöveken keresztül igyekeznek ivóvízhez jutni, ami a felhasználókhoz kerülve gyakran erősen fertőzött. Az illegális vízhálózat eredménye, hogy az állati és emberi ürülékkel szennyezett szennyvíz szabadon áramlik a sűrűn lakott, kunyhókkal zsúfolt informális lakóövezet utcáin.

 

A Máltai Szeretetszolgálat helyi kormányzati szervekkel, intézményvezetőkkel, nemzetközi és helyi karitatív szervezetekkel és egyházakkal együttműködve valósította meg WASH programjait biztosítva ezzel a projekt illeszkedését a célország nemzeti-, illetve ágazati fejlesztési tervéhez. A létesítmények a Máltai Szeretetszolgálat támogatásával valósultak meg.

Nairobi, Kenya
2011-ben a máltai szervezet létrehozta az első szantációs központját, ahol alapvető és minimum higiénés szolgáltatásokat, legális és tiszta vízvételi lehetőséget, hat zuhanyzót és higiénés toalettet, illetve mosási lehetőséget biztosított a telepi lakosok számára Kibérában, Nairobi (de talán Afrika) legnépesebb szegregált nyomortelepén. Egy tízezer liter kapacitású esővíz gyűjtő tartály is épült, továbbá egy 50 négyzetméteres kőépület, amely több ezer ember szükségleteit szolgálja.

Mombasa
2012-ben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elhatározta, hogy felépíti Mombasa egyik nyomortelepének első komplex szanitációs központját, legális és tiszta ivóvizet biztosítva az ott élő embereknek. A vízhez való hozzáférés mellet hat toalettet és zuhanyzót építettek, továbbá egy 10,000 literes vízgyűjtő egység, egy vízkeringető rendszer, illetve és egy közösségi tanterem is felépült. A projekt elsődleges célja a gyermekek és nők egészségének javítása, a csecsemőhalálozás csökkentése, és a fertőző betegségek terjedésének megszüntetése. Ezzel az egyedülálló kezdeményezéssel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyedüli adományozóként van jelen Mombasa legnagyobb nyomortelepén.

Uganda
2013-ban a Magyar Máltai Szereteszolgálat komplex vízügyi, higiénés és szanitációs fejlesztési programokat valósított meg Kampala szegregált és halmozottan hátrányos helyzetű közösségei számára, melyek eredeményeképpen az ott élő emberek elengedhetetlenül szükséges legális, tiszta ivóvízhez, és alapvető higiénés szolgáltatásokhoz jutottak.
A vízhez való hozzáférést egy 2500 literes cement tározó biztosítja, mely az esővíz összgyűjtésére kialakított tetőszerkezetekről gyűjti a csapadékot. Emellett két bio latrinát is kialakítottak, vízöblítéses toalettekkel kiegészítve, továbbá egy szennyvízelvezető csatorna és anaerob lebontású biogáznyerő és feldolgozó egység épült. Ez egy modern, ökológiailag újdonságnak számító fenntartható technológia, melynek célja a helyi lakosság életkörülményeinek javítása, különös tekintettel a lakosság sérülékeny tagjaira, a nőkre, gyermekekre és az idősekre. A program oktató elemeket is tartalmaz, melyeknek köszönhetően a helyi emberek megismerhetik az új technológiát, illetve annak illeszkedését az alapvető higiénés gyakorlatokba. A központok nagymértékben csökkentik a környezetre gyakorolt terhet és a fertőző betegségek terjedésének veszélyeit.

Tanzánia
2015-ben a Szeretetszolgálat Dar es Salaam egyik súlyosan hátrányos helyzetű általános iskolájában indította el következő kapacitásbővítő projektjét. A WASH program keretében egy 500 literes vízgyűjtő tartály épült, illetve egy meglévő fúrt kutat is felújítottak. Létrehoztak egy magas kapacitású higiénés egységet, melyhez szennyvíz elvezető rendszer kapcsolódik, továbbá két korábban kialakított szanitációs egység újulhatott meg. A létesítmények úgynevezett zárt hurokrendszerű egységként üzemelnek, a környezeti terheltség csökkentése érdekében.

A Szeretetszolgálat felújította az elektromos rendszert is, és kialakított egy oktatásra és közösségi rendezvényekre alkalmas teret is. A program oktató eleme lehetőséget biztosít a közösség tagjai számára, hogy megismerjék az alapvető higiénés szabályokat, illetve képzés keretében  elsajátítsák az újonnan épült objektumok működtetési és karbantartási feladatait, biztosítva annak fenntarthatóságát. A minimum higiénés szolgáltatások és a tiszta ivóvíz elérhetőségének biztosítása nagyban hozzájárult a gyermekek egészségének javulásához, és jelentősen csökkent a fertőzésekből adódó megbetegségek száma is.