A legfontosabb cél a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (elsősorban romák) felzárkózásának elősegítése. A projekt jó gyakorlatok megosztásával, a együttműködések megerősítésével, továbbá konkrét társadalmi-gazdasági problémák megoldásával járul hozzá a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásához a Kárpát-medencében.

Az egyik közvetlen cél a már kipróbált, és a különböző helyszíneken eredményesnek bizonyult tudások megosztása, azok elterjesztése, minél szélesebb körű kipróbálása a gyakorlatban. A leghátrányosabb helyzetű területeken, telepi környezetben élők számára az adott szükségletekhez igazodó speciális szolgáltatások állnak majd rendelkezésre, hogy hosszú távon esélyt kaphassanak egy magasabb életminőség elérésére.
A program területén, a térség magyarlakta településein a Máltai Szeretetszolgálat sok helyen alkalmazott – és Magyar Örökség Díjjal elismert – ’Jelenlét’ programjának szemléletmódja alapján végzett szakmai munka adaptálása valósul meg. A szolgáltatási elemek reprodukálhatók, átadhatók és hosszú távon fenntarthatók lesznek a partner országok szociális ellátórendszerében is.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a határ menti területekre fókuszáló kutatásokon alapuló tudásbázist készít, multidiszciplináris módszerekkel vizsgálva a Kárpát-medencében élő, hátrányos helyzetű személyek, kiemelten a romák munkaerő-piaci helyzetét, illetve társadalom- és szociálpolitikai szempontrendszerek alapján feltérképezi a társadalmi felzárkózás és integráció lehetőségeit. A felmérések alapján szakmapolitikai ajánlásokat fogalmaznak meg, ami segíti a roma vezetők közötti együttműködések kialakulását, a tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztását.

A Máltai Szeretetszolgálat alapvető küldetésnek tekinti a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportokfelzárkózásának elősegítését. Az EFOP-1.12.1-17-2017-00008 azonosító számú projektben a konzorcium komplex problémákat céloz meg, és ezekre kínál megoldást.

A projektről bővebb információt a https://maltai.hu/tamogatott_programok oldalon olvashatnak.
 

A projekttel kapcsolatos további információkért keressék bizalommal Mészáros Eszter projektmenedzser munkatársunkat (MMSZ), vagy Kovács-Pifka Pétert (EMET).
Elérhetőségek: meszaros.eszter@maltai.hu, +36 1 391 4700; peter.kovacs@emet.gov.hu, +36 70 938 2856