A kiválasztott fiatalok a Szeretetszolgálat német és francia partnerszervezetei hálózatában különböző településeken lévő intézményekben végezhetik önkéntes szolgálatukat. Ezeket elsősorban katolikus és református civil szervezetek működtetik. Franciaországban többnyire a Bárka közösség. Az önkéntesek szállást, ellátást és zsebpénzt kapnak.

Egy szolgálati helyen általában több külföldi önkéntest foglalkoztatnak. A fiataloknak lehetőségük van különböző országból érkezettekkel baráti kapcsolatot építeni, szabad idejüket közösen eltölteni. A jelentkezéshez nincs szükség nyelvtudásra, mert a szolgálat nyelvi felkészítéssel kezdődik. A nyelvtudás a kiválasztásnál előnyt jelent, akkor is, ha a fiatal a kiválasztott ország nyelvét nem ismeri, de angolul tud kommunikálni.

Pályázati feltételek:
• 18-29 év közötti életkor Németországra vonatkozóan
• 18-24 év közötti életkor Franciaországra vonatkozóan
• középfokú végzettség (kitétel: a jelentkező megszerezte a középfokú végzettséget a program elindulásáig)
• a pályázati dokumentáció határidőben történő megküldése
• önkéntes szolgálatra való alkalmasság

Résztvevők kiválasztása:
Az egyéves önkéntes szolgálatra alkalmas fiatalokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársaiból, a  korábban külföldi önkéntes szolgálatot teljesített fiatalokból álló bizottság választja ki. A kiválasztásnál előnyt jelent:
• nyelvtudás
• korábban szerzett önkéntes tapasztalat.

Felkészítés:
A felvételt nyert önkéntesek intenzív szakmai és nyelvi felkészítésen vesznek részt, majd kiutaznak külföldi szolgálati helyükre. Önkéntes szolgálatuk alatt szállást, zsebpénzt kapnak, gondoskodnak betegbiztosításukról. Az önkéntesek külföldön helyi partnerszervezetektől kapnak folyamatos támogatást, de a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is folyamatosan tartja velük a kapcsolatot.

Beadási határidő:
2018. február 26. hétfő
A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kérjük csatolni:
• fényképes önéletrajz egy A/4 oldal terjedelemben magyarul és a választott ország nyelvén
• motivációs levél magyarul és a választott ország nyelvén
• a pályázó pontos elérhetősége (lakcíme, mobil telefonszáma, e-mail címe, skype vagy egyéb e-kommunikációs elérhetősége)
• ajánlólevél (magyar nyelven, máltai vezetőtől, iskolától, egyetemtől, lelkésztől, egyházközösségtől)

A pályázatot papíron és elektronikus formában is el kell küldeni.

Papíron:
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Külföldi önkéntesség koordináció
1255 Budapest postafiók 20

Elektronikus formában e-mailen:
jelentkezem.onkentesnek.kulfoldre@maltai.hu címre
Bővebb információ kizárólag ezen az e-mail címen kérhető.

Minden egyes pályázatra válaszolunk.