Vidákovics Szláven, a Pécsi Nemzeti Színház művésze Babits Mihály: Cigány a siralomházban című versével nyitotta meg pénteken délután a háromnapos programsorozatot. A színművész után dr. Udvardy György megyéspüspök mondott beszédet, melyben kifejtette, Jézus minden ember nyomorúságát magára vette. „Jézus azokhoz fordul, azokkal foglalkozik, akik ahogy ma mondanánk, egy sorként jelennek meg a költségvetésben. Jézus nemcsak a cselekedeteiben áll a szegények, a kitaszítottak mellé, hanem egész lénye ezt fejezi ki.” – mondta a főpásztor és hozzátette, hogy Jézus születése, a menekülése vagy az őt körülvevő értetlenség, mind az embernek a nyomorúsága, amelyet magára vesz. „A hajléktalanság kifejezi mindannyiunk nyomorúságát. A reménytelenséget, a kapcsolatok hiányát, amikor már mindenki lemond róla és lemond ő is önmagáról. Amikor hajléktalan emberrel találkozunk, ez a reménytelen állapot emelkedik ki és ezért is fogadjuk most városunkba a Hajléktalan Jézus szobrát. Mert számunkra az Istennek a szegénységét és az ember szegénységét, és a kettő egymásra találását fejezi ki.”

A szobor befogadása Udvardy György szerint prófétai tett, mert meghökkentő és választ vár, ugyanakkor nem elégszik meg kicsinyes válaszokkal, új gondolatokat indíthat el az emberekben. Beszédében a megyéspüspök leszögezte, hogy a hajléktalanság ilyen formájú megjelenítése Pécsett nem akar botrányt okozni.  A püspök megköszönte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a városban működő szervezetek hajléktalan emberekért végzett szolgálatát, és hogy szívükön viselik a kiszolgáltatott emberek sorsát. „Kívánom, hogy egyre többen legyenek azok, akik önzetlenül óvják a másik ember méltóságát még akkor is, ha ő maga ezt már nem tudja megtenni.” – zárta köszöntőjét dr. Udvardy György megyéspüspök.

A Hajléktalan Jézus szobrát a Magyar Máltai Szeretetszolgálat országjáró körútra indította, melynek ötödik állomása volt Pécs. Ifjabb Csonka Pál a Dél-Dunántúli régió régióvezetője a háromnapos rendezvény megnyitóján felelevenítette a szobor Magyarországra érkezésének történetét, és hangsúlyozta, a szobor az együttérzés jelképe. „Az együttérzés nem egy társadalmi dolog, hanem egy nagyon személyes kérdés, amit akkor tudunk csak értelmezni, ha mindenki személyesen elgondolkodik rajta, átérzi és az érzéseket tettekre váltja.”
A Mátyás Kamarakórus műsora után a Csilla Gondviselés Házának gondozottja, a súlyos értelmi fogyatékossággal élő Faub Tamás szavalta el József Attila Hetedik című versét. Szintén verssel köszöntötte az együttérzés szobrát a Vers -és Prózamondó Pedagógusok Műhelyének tagja Varga Adrienne és dr. Hernádi László Mihály. A Szeretetszolgálat Pécsi Csoportjának önkéntese Elblinger Mária pedig A próféta című könyvből olvasott fel részletet.

Nagy János a Sant' Egidio Közösség nevében kiemelte, hogy ha Jézus a hajléktalan emberben van, akkor mindaz, amit elviselt Jézus, azt elviseli egy hajléktalan ember is. „Elviseli a kitaszítottságot, a betegségeket, a megaláztatást. A Sant' Egidio Közösség minden tagja őszintén köszönetet mond a hajléktalan barátainknak, mert valóban hordozzák a krisztusi jelenlétet és minden egyes alkalommal meg is mutatják azt.” 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyike a Pécsett működő hajléktalanellátó szervezeteknek. A máltai Szolgáló Szeretet Házának egyik alapítója, Dr. Vörös Györgyné mesélt az intézmény életéről, a hajléktalan embereket ellátó szolgálat szépségéről, nehézségeiről és örömeiről.

Az ünnepség szentmisével zárult, melyet Pavlekovics Ferenc pasztorális helynök mutatott be a hajléktalan emberekért.
A hétvégi programot az ökumené jegyében szervezték meg a Hajléktalan Jézus szobra körül. Május 27-én, szombaton a pécsi Támasz Alapítvány szervezésében hajléktalan emberek és segítőik adtak közös műsort, majd a Remény Háza - Domus Spei Nappali Melegedő és a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász lépett fel közösen a Bazilika előtti téren.

A Keret Alkotócsoport Történetek életeinkből címmel szervezett interaktív előadást hajléktalan és nem hajléktalan sorsokról. 18.00 órakor Máger Róbert atya szentmisét mutatott be a Bazilikában, a zenei szolgálatot a Palestrina Kórus látta el. A szentmisét követően jeleneteket elevenített meg Jézus életéből a Pécsi Kat+Ifi csapata. Vasárnap délután zenés dicsőítést vezetett a Pécsi Metodista Ifik csoportja, 18.00 órakor Kajtár Edvárd, a Pécsi Székesegyház plébánosa celebrált szentmisét a Bazilikában, azt követően pedig mécses gyújtással és zenés áhítattal búcsúztak az együttérzés szobrától a Pécsi Betánia Közösség vezetésével, melyet szeretetvacsora követett.