Az együttérzés jelképévé vált Hajléktalan Jézus szobor április 11-én érkezett meg a magyar fővárosba, ahol olyan közösségek és segítő szervezetek képviselői fogadták, melyek a hajléktalan és rászoruló emberekért végzik szolgálatukat. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Szent Egyed Közösség, a Katolikus Karitász, a Baptista Szeretetszolgálat, a Szeretet Misszionáriusi szerzetesrend és a ferences rend képviselői mellett részt vettek az ünnepi alkalmon azok a hajléktalan emberek, akik 2016 novemberében Ferenc pápa hívására Vatikánba zarándokoltak. Jelen volt az alkotás megáldásán Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke, Sólyom László volt köztársasági elnök, Sántha Péterné, a VIII. kerület alpolgármestere, Szőke Péter, a Szent Egyed közösség magyarországi vezetője és Madarász Éva, valamint Epres Attila színművész a szobor Magyarországra hozatalát kezdeményező baráti társaság tagjai.

Az együttérzés szobrát Erdő Péter bíboros áldotta meg, aki azt mondta: „Jézus egyszerre élte át a hajléktalanság súlyát és a küldetés nagyszerűségét. Látnunk kell hajléktalan testvéreinkben is életkörülményeik súlyát, és mindegyikükben az emberi hivatás nagyszerűségét. Adja Isten, hogy Krisztust tudjuk látni minden emberben. Erre emlékeztessen minket a szobor.”

A szoborral a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai Vatikánban találkoztak, ahova harminc hajléktalan embert kísértek el az Irgalmasság Szent Évének zárásakor Ferenc pápához. Vecsei Miklós a Szeretetszolgálat alelnöke felidézte, hogy miután Rómából hazatértek, felkereste őt egy baráti társaság, akik szintén megismerték a szobrot, és eltökélték, hogy elhozzák Magyarországra. Madarász Éva, Kőműves Anita és Bruckner Zoltán karácsony előtt fordult a máltai szervezethez, és az együttműködésük eredményeképp a szobor Húsvétra megérkezett Budapestre. „Nagyon sokan biztos azt gondoljuk, hogy talán fölösleges egy ilyen szobor, hisz annyi ilyet látunk élőben, hogy padon fekszik egy ember. És sokan azt is gondolják, hogy a templomban a koldus Lázárt is annyiszor halljuk példabeszédben.” – mondta Vecsei Miklós alelnök, és hangsúlyozta, még a gyakorlott szociális munkásnak is időnként, amikor lemegy az aluljáróba és látja a valóságot, nagyon nehéz felidézni az evangélium tanítását. „Ökölbe szorul a kezünk a tehetetlenségtől, és néha ökölbe szorul a szívünk is a tehetetlenségtől.” A máltai szervezetnél huszonöt éve is keresték a választ arra, hogyan lehet a „jóléti erkélyről” imádkozni a szegényekkel? Az akkor somogysámsoni plébánost, ma kaposvári püspök Varga László atyát kérték meg, hogy erről tartson számukra lelkigyakorlatot. Ő annak átgondolására kérte őket, hogy felismerik-e a legszegényebbekben Jézust, és tudnak-e rájuk úgy tekinteni, ahogy Jézus tekintett rájuk. Ezt a két Jézus-arcot kell összekapcsolni, akkor születik meg a csoda – mutatott rá a későbbi püspök. „Tanácsát megszívleltük és mindig magunkkal hordozzuk. Ez a szobor alkalmat ad arra itt a nagyhéten, hogy megkérdezzük, akarjuk-e az emberarcú Jézust felfedezni, teszünk-e arra kísérletet, hogy magunkban a Jézus-arcú embert megtaláljuk” – mondta Vecsei Miklós.

A vatikáni zarándoklaton részt vett a máltai szervezet egyik munkatársa, aki öt évig élt hajléktalan emberként. Papp László tanúságtételében elmondta, nagy élmény volt számára a római zarándoklaton, de ennél többet is jelentett. „2010. november 23-án lettem hajléktalan, majd 2015. november 23-án jelenthettem be a hajléktalan szállón, hogy albérletbe költözöm, és rá egy évre volt a zarándoklat. Hajléktalanságom első évében ismertem meg egy lelkészt a Rimaszombati úti melegedőben, aki összeismertetett egy szociális munkással, akinek a segítségével munkát kaptam.” Papp László összegezve az elmúlt évek fordulatait azt mondta: „Olyan sok véletlen történt, hogy az már nem lehet véletlen. Mindennek a megkoronázása volt a zarándoklat, aminek a csúcspontja az volt, hogy kezet fogtam a pápával. Úgy érzem, a pápa gratulált nekem.”

Lackfi János József Attila-díjas költő Hajléktalan Jézus szobor ihlette versét olvasta fel a köztéri alkotás megáldásakor. 

A hajlékkészítés zsoltára (részlet)

...odadőlsz amellé az árva fickó
mellé, és mindenféléket duruzsolsz
a fülébe, szédíted, hitegeted, mennyei
királysággal kábítod, ezerszer újrapörgeted
vele veszteségeit, és megsiratod mindet,
házat, hazát, asszonyt, állást, megbecsülést,
mi mindent lehet elveszteni, te jó ég,
mi mindent lehet megszerezni, te jó ég,
közben igazából csak szétpergő homok
marad kezünkben, és úgy vágyjuk közeledet,
Uram, te pedig megcsalsz minket,
ott heverészel úri kedvedben
a hidegben azzal az emberrel ott a padon,
és bennünk nincs elég bátorság,
hogy odaheveredjünk mellé,
hogy odaheveredjünk melléd.

A teljes vers elolvasható itt. 

 

A szobor megáldásakor Lackfi János költő felolvasta erre az alkalomra írt, a Hajlékkészítés Zsoltára című versét. Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke a Hajléktalan Jézus szobor lábánál gyertyát gyújtott, majd a résztvevők közösen imádkoztak az elhunyt hajléktalan emberekért.

A szobrot a végleges elhelyezése előtt országjárásra viszi a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Beer Miklós váci megyéspüspök meghívására Vácra, majd Kecskemétre, Pécsre, Veszprémbe és Miskolcra érkezik, ahol a máltai szervezet meghatározó szerepet vállal a hajléktalan emberek intézményi ellátásában.

A szobor megáldása: