Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Nyírségi Támogató Szolgálat – Nyíregyháza

Nyírségi Támogató Szolgálat – Nyíregyháza

Bemutatkozás

Támogató szolgálatunk Nyíregyháza közigazgatási területén élő valamennyi fogyatékkal élő személy igénybe veheti. Célunk, hogy elpsegítsük a fogyatékkal élők integrációját, a saját lakókörnyezetükben segítsük a mindennapjaikat, életvitelüket megkönnyítsük, alapvető szükségleteiket kielégíthessük, azaz abban támogatjuk őket, hogy teljes értékű életet éljenek.

Személyi segítés szolgáltatásunkban a segítségnyújtás mindig személyre szabottan, tervszerűen és a fejleszteni kívánt területre fókuszálva történik. Segítséget nyújtunk abban, hogy az ellátást igénybevevő fizikai, mentális és szociális szükségleteik biztosítva legyenek. A személyi segítés holisztikus ellátás, amely segíti az egyén testi, lelki, szellemi fejlődését, ellátja a személy körüli teendőket, de a művelődési, a sportolási, szórakozási igények kielégítésében is segít.

Elsődleges feladatunk:
- Személyi higiénés szükségletek biztosítása (fürdetés, pelenkázás, testápolás)
- Gyógyszeradagolás, az ellátott egészségügyi állapotának figyelemmel kisérése,
- Veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése, annak elhárítása
- Gyógyszerek felíratása, kiváltása
- Otthoni felügyelet ellátása
- Segítségnyújtás a házimunkában, bevásárlásban, postai küldemények intézésében
- Önálló életvitel gyakorlásának segítése
- Az önellátás segítése
- Mentális felkészítés az új élethelyzetre
- Háziorvoshoz, szakrendelésekre kísérés
- Szociális segélyek intézése
- Közgyógyellátási igazolvány készítése, meghosszabbítása
- Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványának igénylésében, cseréjében,
- Közlekedési támogatás igénylésében
- Valamint egyéb hivatalos ügyek intézése.

A szállító szolgálat a fogyatékos személyek számára nyújtott „taxisszolgáltatás”.
A közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi, szociális, kulturális és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférést segítjük a szállítással és személyi kíséréssel.

A szolgáltatások térítési díj kötelesek.
A lakáson belüli speciális segítségnyújtás személyi térítési díja 300 Ft /óra.
A személyi segítés befejezésével a személyi segítőnek bevételi pénztárbizonylat ellenében.
A személyszállítás személyi térítési díja 50 Ft/ km.
A szállítás befejezésével a gépjárművezetőnek készpénzfizetési számla, illetve bevételi pénztárbizonylat ellenében.

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik. Az igénybejelentés történhet személyen a Támogató Szolgálat irodájában (Nyíregyháza, Ungvár Sétány 35./a), vagy telefonon (06/30 517 – 03 – 90), munkanapokon 8:00 - 16:00 – ig.
 

Máltai Szeretetszolgálat

Intézményi adatlap

IRSZ: 4400
Település: Nyíregyháza
Cím: Ungvár Sétány 35/a
Telefonszám:: 06/30-517-03-90
Vezető: Réthegyi Beáta
E-mail: rethegyi.beata@maltai.hu