„A Magyar Máltai Szeretetszolgálat tevékenységének jelentőségét már a civil szervezet több mint három évtizedes működése is megkérdőjelezhetetlenné teszi. De vajon mérhető-e, skálázható-e a segítő tett súlya?” – Freund Tamás, az MTA elnöke ezekkel a szavakkal kezdi levelét, amelyet a Máltai Szeretetszolgálat tudományos folyóiratának címzett. 

A Szeretetszolgálat fennállásának 30. évfordulójára alapított Máltai Tanulmányok immár ötödik éve működik, tizennyolc szám jelent meg ez idő alatt. A lap küldetése, hogy elméleti szinten is reflektáljon a karitatív szolgálatra, a segítőszakma meghatározó eredményeire, az egyes kutatásokra és más szociális témákra; hogy a mentálhigiéné, a pszichológia, a szociológia, a szociális munka, a társadalomföldrajz, a pedagógia, a történettudomány valamint a nemzetközi kapcsolatok és a nemzetközi segélyezés területéről publikálja elismert szakértők írásait, modern megközelítéseket mutasson fel, és újabb felületet nyisson a szociális, segítő terület iránt érdeklődőknek. 

A segítő szolgálatot végzők tevékenységéről szólva az MTA elnöke levelében kiemelte: „Annak a minden szociális területet lefedő, a határokon belül és az ország, sőt a kontinens határain túlnyúló karitatív munkának az értéke, amit a Magyar Máltai Szeretetszolgálat több ezer főállású dolgozója, valamint a tízezres létszámot megközelítő önkéntese végez, egész bizonyosan felmérhetetlen.” A Széchenyi-díjas neurobiológus úgy látja: „a szeretetszolgálat gyakorlati működése a 2019-ben alapított Máltai Tanulmányok tudományos folyóirat karitatív gondoskodást és szociális segítségnyújtást támogató, az eredményeket szakmailag értékelő és feldolgozó elméleti munkájával is kiegészül.”„A tudományos igényességű és alaposságú szaklektorált, társadalomtudományi folyóirat tanulmányai interdiszciplináris megközelítésben elemzik a legkülönbözőbb szociális és karitatív területen zajló munka megvalósítását, eredményeit, kihívásait és kijelölik a főbb kutatási irányokat” – hangsúlyozza Freund Tamás. Ennek szellemében a Máltai Tanulmányok az elmúlt években teret adott a szegénység, felzárkózás, cigányság problémáinak, a fogyatékkal, demenciával élő vagy addikcióval küzdő embertársaink gondjainak csakúgy, mint a migráció, a környezetvédelem, a béketeremtés, a pedagógia és a teológia aktuális kérdéseinek.

A lap szerzői közé számos nemzetközi hírű szaktekintély sorolható: Anselm Grün világhírű bencés szerzetes, író, Bagdy Emőke, a magyar klinikai szakpszichológia kiemelkedő alakja, Ürge-Vorsatz Diána, Nobel-békedíjas klímakutató vagy Robert Vitillo atya, a Nemzetközi Katolikus Migrációs Bizottság főtitkára is közölt értekezést a máltai tudományos folyóiratban.

Freund Tamás, a tudományos akadémia elnöke ezért is emelte ki: „A karitatív munka tudományos feldolgozása és a tudósok karitatív munkája tehát szoros kapocs a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Tudományos Akadémia között. Segítő gondolatok és kezek kapcsolódása, amely rászorulókat emel fel.” A Máltai Tanulmányok, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia több osztálya is indexált, a továbbiakban is missziójának tekinti a karitatív munkához kapcsolódó tudás elmélyítését, magáénak tudva a Máltai Szeretetszolgálat jelszavát: „Segíteni csak jól szabad!” - megköszönve az akadémia támogatását, üzenetét, amelyet a tudományos testület vezetője így fogalmazott meg:  „Felkaroló, támogató munkájukhoz hálával kívánok erős kezeket, világító gondolatokat!”