Hajdu Krisztina a Máltai Szeretetszolgálat munkatársa, a Felzárkózó települések program országos vezető szakértője a kerekasztal beszélgetésen részletesen szólt a felzárkózás egymásra épülő szakaszairól a Lépésről lépésre, családkísérés mint a Jelenlét eszköze című, F. Lassú Zsuzsa pszichológussal közösen írt tanulmánya kapcsán. A kistelepüléseken dolgozó családmentorok munkájáról készült tanulmánya rámutat/rávilágít a hátrányos helyzetű családokkal való együttműködés szépségeire és nehézségeire. A családmentorok a várandóság kezdetétől - (lehetőség szerint) az érettségiig végig kísérik a gyermekes családokat, „dallal, mozgással, játékkal” segítik a gyerekek fejlődését, munkájuk elengedhetetlen része a Jelenlét módszertannak – mondta a beszélgetés során Hajdu Krisztina.

Ragadics Tamás a Pécsi Tudományegyetem oktatója, húsz éve tanulmányozza a baranyai szórvány településeket, szociológusként e falvak múltja és jelene alapján próbál megoldásokat találni az őket érintő problémákra. A Máltai Tanulmányokban megjelent Örökölt hátrányok című értekezésében a sellyei járás levéltárában talált falu évkönyvek alapján vont le, társadalomtudományi szempontból fontos megfigyeléseket a periférián elhelyezkedő, hátrányos helyzetű falvak problémáinak évtizedek óta tartó újra termelődéséről.

Kurucz Ildikó, a PTE Interdiszciplináris Doktori iskolájának hallgatója, akinek Paraszti mentalitástöredékek a helyi társadalmakban című tanulmánya nem jövőbe nézve pozitív, hanem a jelenben. A Baranya vármegyei gazdagparaszti társadalmi tőke átörökítéséről és a kisfalvakban fellelhető lokálpatriotizmusról szóló tanulmányának következtetése ugyanis, hogy ha szórványosan is, de még élnek a vidéki agrárközéposztály közösség fenntartó viselkedési normái.

A teljes beszélgetésről készült videó itt nézhető meg:

Magyar Máltai Szeretetszolgálat (maltai.hu)

A Máltai Tanulmányokban megjelent tudományos írások elérhetők az alábbi oldalon:

Máltai Tanulmányok | Számok 2023/2 (maltaitanulmanyok.hu)

A Máltai Tanulmányok nyomtatott változata megrendelhető a maltaitanulmanyok@maltai.hu címen.