Köszöntő beszédében Győri-Dani Lajos, a Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke arról beszélt, hogy a szociális munka napja Szent Márton cselekedetéhez kapcsolódik, aki a koldus képében megjelenő Jézusra terítette köpenyét. „Ez a gesztus fontos jelkép, mert nem kamerák kereszttüzében történt – ahogy a segítő munka sem. Munkánk során a legnagyobb bajukban találkozunk az emberekkel, és ezekhez a nehéz helyzetekhez nem lehet reklámpillanatot társítani. Nem azért akarunk önmagunkból valamit adni a szenvedőnek, hogy vele együtt reflektorfénybe kerüljünk, hanem hogy segítsünk rajta. Szíriában egy magyar régész mondta nekem a máltai lovagokról, hogy háromszoros túlerő ellen is kivonultak a várból, de nem a hitük indíttatására, hanem felszereltségükben és harci képességeikben bízva tették: tudták, hogy az a háromszoros túlerő ellen is elegendő lesz. A lovagok úgy tartották, hogy a hit az ötszörös túlerőhöz kell. A mai díjazottak a mi ötszörös túlerőnk, szaktudásuk és szolgálatuk mellett a küldetésbe vetett hitükkel is a Máltai Szeretetszolgálat szellemiségét képviselik.”
Az 2022. évi Ambrózia-díjakat Kozma Imre atya, a Szeretetszolgálat alapítója és Vecsei Miklós, a szervezet alelnöke adta át a máltai munkatársaknak és önkénteseknek.

A díjátadó képekben:

 

2022-ben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Ambrózia-díját kapja szakmai munkakörben dolgozó munkatársként:

 

Dobszay Szilárd

A veszprémi Befogadás Háza Hajléktalanellátó Központ utcai szociális munkása

Talán nincs ma olyan hajléktalan ember Veszprémben, aki ne tudná, ki ő. Dobszay Szilárd a városban született 1958-ban, 1976-ban a helyi Lovassy László Gimnáziumban érettségizett, majd az Agrártudományi Egyetemen növényvédelmi üzemmérnöki szakot végzett. 1996-ban ő alapította meg a veszprémi utcai hajléktalansegítő szolgálatot, és azóta is a lakhatást, otthont és közösséget nélkülöző emberekért tevékenykedik. Munkásságát akkori munkáltatója, Veszprém Város Önkormányzata több alkalommal is elismerte. 2009-ben a Máltai Szeretetszolgálat vette át a városi hajléktalanellátó intézményt, Dobszay Szilárd ekkor a Befogadás Háza munkatársa lett, s továbbra is „utcás” kollégaként dolgozott. A rászoruló embereket és a kollégáit egyaránt támogatja. Mindennapi munkája végzése során mindig kiáll a rászorulók mellett: ezt még olyan helyzetekben is megtette, mikor ellenszélben kellett képviselnie az elesettek érdekeit. Időről időre megújulva, alázattal és méltósággal segíti az utcán élő hajléktalan embereket.

 

Dusáné Ózdi Gyöngyi

A pécsi Szolgáló Szeretet Háza Hajléktalanok Nappali Melegedője segítője

Dusáné Ózdi Gyöngyi 1960 novemberében született Pécsett. A Pécsi Önkéntes Csoport tagja és a pécsi Szolgáló Szeretet Háza Hajléktalanok Nappali Melegedőjének munkatársa. Máltai pályafutását 2000-ben önkéntesként kezdte, akkor könyvelőként a Pécsi Csoport pénzügyi adminisztrációjában vállalt feladatokat. 2003-ban lett máltai munkatárs, 2007-től a pécsi hajléktalanellátásban kezdett dolgozni. Munkája mellett szociális asszisztensi végzettséget is szerzett. A járóbeteg szakellátásban, a hajléktalanok nappali melegedőjében és az éjjeli menedékhelyen, valamint a Pécsi Csoport adminisztrációjában is részt vállal. Alázatos, de következetes és határozott jellem. Az önkéntes csoporttagok, a hajléktalan emberek és a visszatérő betegek számára is ő a ház melege.

 

Hegyi Andrásné

Az óbudai Gondviselés Háza Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény

házi gondozója

Hegyi Andrásné Lobmayer Mária házi gondozóként csatlakozott a Máltai Szeretetszolgálat óbudai idősellátást végző csapatához 2014-ben. Egészségügyi szakközépiskolában szerzett végzettsége, a családjában, kilenc gyermeke körében nagy szeretettel ellátott édesanyai teendői, majd egy fővárosi szeretetotthonban szerzett tapasztalatai alapozták meg a máltai közösségben végzett gondozói munkáját. Nagy munkabírása, folyamatos szakmai fejlődése és segítőkész attitűdje miatt hamar kivívta az idősek és a kollégák tiszteletét, szeretetét. Problémás helyzetekben is mindig a pozitív gondolkodás, a megoldást kereső hozzáállás jellemzi. Keresztény hite, imádságos élete adnak számára biztos hátteret a mindennapokban. Képes folyamatosan megújuló, találékony szeretettel fordulni a legelesettebb emberek felé.

 

Kisáné Zsebi Ágnes

A jánoshalmi Gondviselés Háza Idősek Otthona vezető ápolója

Kisáné Zsebi Ágnes a Máltai Szeretetszolgálat jánoshalmi Gondviselés Háza Idősek Otthonának vezető ápolója. Huszonnyolc éve szolgálja idős embertársait, ezt 2020 január elseje óta máltai munkatársként teszi. Pályáját ápolónőként kezdte, majd mint mentálhigiénés munkatárs segítette az otthon lakóit. Az idősek melletti elkötelezettsége és a vágya, hogy mind jobban segíthessen, továbbtanulásra ösztönözte: 2014-ben munkája mellett diplomás ápolói végzettséget szerzett. Kisáné Zsebi Ágnes ezután vette át a vezető ápolói feladatokat. Munkájában precíz, szorgalmas és megbízható. Kedves és együttérző jelleme miatt az idős emberek, a hozzátartozók és a kollégák is szívesen keresik meg kéréseikkel, kérdéseikkel, és ő minden esetben segítséget nyújt a hozzá fordulóknak. Odaadással és alázattal gondoskodik a rábízottakról.

 

Molnár Tamás

A Modellprogramok Észak-Alföldi régiójának programkoordinátora

1986 márciusában született Molnár Tamás, aki a debreceni egyetemen szociálpedagógusi és történészi diplomát szerzett. Berettyóújfaluban mint közösségfejlesztő tevékenykedett, majd 2016-ban a Máltai Szeretetszolgálathoz „igazolt”. Feleségével és Bendegúz nevű kisfiával Debrecenben él. A Modellprogramok munkatársa, az észak-alföldi régió ifjúsági önkéntes koordinátora és a Felzárkózó települések program járási koordinátora. Az általa létrehozott és vezetett önkéntes csapatok több területen, többek közt a máltai intézményekben és a Fete-programokban magas színvonalú és értékes munkát végeznek, illetve válsághelyzetekben is helytállnak: bekapcsolódtak a menekültek ellátásába a beregsurányi segítőponton és a régió más helyszínein is. Molnár Tamás közösségteremtő készségei és személyes példája révén fiatalok sokaságának mutatja meg a segítő szemlélet, a tolerancia, empátia és a szolidaritás értékeit, ami hosszú távú segítséget jelent a leghátrányosabb helyzetű településeken élő embereknek.

 

Tóth Tímea

 Az erki Biztos Kezdet Gyerekház intézményvezetője

Tóth Tímea 1972-ben született Hevesen. Az egri Gárdonyi Géza Gimnáziumban érettségizett, majd a városi főiskolán előbb hitoktatói, majd fejlesztőpedagógusi végzettséget szerzett. Egy gyermek édesanyja. Hét éve, 2015 óta dolgozik a Máltai Szeretetszolgálatnál. Belépését követően tutori munkálatokban, ifipontok működtetésében vállalt feladatokat, majd az Erk községben működő Biztos Kezdet Gyerekház szakmai vezetője lett, és ő irányítja a helyi Jelenlét programot is. Szakmai ismereteit folyamatosan bővíti, munkája iránti igényességét jelzi, hogy rendszeresen képzi magát, például az inkluzív pedagógia terén. Lelkesen keresi a részvételi lehetőséget különböző pályázatokon, illetve projektekben. Kedvességével, precizitásával, kitartásával munkatársait is átvezeti a nehézségeken, odafigyel az általa vezetett emberek kapcsolataira, lehetőséget teremt a munkaközösségnek a töltődésre, nem csak a szakmai, de a baráti beszélgetésekre is. Az erki emberek szeretettel fogadják, tisztelik a munkásságát, bizalommal keresik, és a nap minden percében fordulhatnak hozzá.

 

Virág Istvánné

A Gondviselés Háza siófoki Idősek Otthona gondozója

Virág Istvánné Marika Tabon született 1967-ben. Siófokon él, 1986-ban érettségizett a helyi Perczel Mór Gimnáziumban. Ezt követően a kereskedelemben dolgozott, majd 2013-ban szociális gondozó és ápoló képesítést szerzett. 2015 júliusában érkezett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat siófoki Gondviselés Háza Idősek Otthonába gondozóként. Ebben az évben zajlott az intézmény korszerűsítése és bővítése, ezért az ellátás csaknem 7 hónapig két szolgáltatási helyen működött: ezt az időszakot csak fokozott türelemmel és odaadással lehetett megkönnyíteni a lakók számára. Marikáról hamar kiderült, hogy pici, törékeny lénye óriási erőt rejt. Empátiájának és szeretetteljes kommunikációjának köszönhetően a demens időseket is hamar együttműködésre bírta. 2019-ben sikeres vizsgát tett a demencia szakgondozói képzésen. Pozitív, vidám személyiségével, nyugalmával és kedvességével a legnehezebb helyzetekben is megtalálja a közös hangot az emberekkel.

 

2022-ben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Ambrózia-díját kapja nem szakmai munkakörben dolgozó munkatársként:

 

Gir Tiborné

A pilismaróti Gondviselés Háza Esthajnal Időskorúak Otthona élelmezésvezetője

Gir Tiborné Esztergomban született 1975 októberében. 2017 óta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Esthajnal Időskorúak Otthonának munkatársa, élelmezésvezetőként szolgálja az intézmény lakóit. Gondos figyelme kiterjed a gyakran módosuló élelmiszer- és táplálkozás-egészségügyi előírások követésére, a konyhai szabályok és határidők betartására, az ételbemutatóknak, vagyis az új ételek ismertetésének módjára, a konyhai kisegítő munkatársak tanulmányaira, a lakókkal, munkatársakkal, beszállítókkal való jó kapcsolat kialakítására és ápolására is. Kiváló közösségi ember, a vezetői team oszlopos tagja, aki szabadidejében is szívesen részt vesz az intézmény rendezvényein, programjain. Határozott, igazságos és következetes; lakók és kollégák egyaránt bíznak benne, és ő mindenkihez tapintattal, türelemmel, szeretettel és tisztelettel fordul.

 

Kapás Zita

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat közép-magyarországi régióközpontjának gazdálkodási csoportvezetője

Ózdon, 1989-ben született Kapás Zita, aki 2015-ben érkezett a Máltai Szeretetszolgálat Közép-magyarországi Régiójának gazdálkodási csoportjához. Tavaly szerezte meg közgazdász végzettségét. 2021-ben a gazdálkodási csoport vezetője lett, a pénzügyi, a könyvelési és a pályázati területet egyaránt koordinálja. Tudatosan sok energiát fordít az intézmények szakmai munkájának megismerésére is. Évek óta rendszeresen bekapcsolódik az egyes intézményi programokba önkéntesként: vett részt máltai csoporttal a csíksomlyói zarándoklaton, segített Máltai Játszóteres nyári táborban, gyűjtött tábori felszerelést a Sziget fesztivál helyszínén, fogadta a menekülőket a BOK-csarnokban és a Keleti pályaudvaron. Szakterületén a maximumra törekszik, precíz, megbízható és kitartó ember.

 

Koródi Lajos

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Győr-Pannonhalma Járási Támogató Szolgálat gépkocsivezetője

November elején ünnepelte születésnapját Koródi Lajos. Évekig kamionsofőrként dolgozott, 2017 óta pedig a Máltai Szeretetszolgálat Győr-Pannonhalma Járási Támogató Szolgálatának munkatársa. Gépkocsivezetőként a fogyatékossággal élő fiataloknak segít eljutni nap mint nap az iskolába, fejlesztésekre, orvoshoz és más programokra, helyszínekre, illetve az otthonukba. Segítőkészségét, a sérült emberek iránti türelmét és problémáikra való érzékenységét a gondjaira bízottak és a máltai kollégák is évek óta tapasztalják. Gondoskodó lelkülete és gyakorlatias gondolkodása rendkívül hatékony segítővé teszi. Munkaidőben és azon túl is mindenki számíthat rá, legyen akár ellátott, családtag, máltai munkatárs, önkéntes vagy bárki, aki szűkölködik, segítségre szorul. Szerénysége, az ínséget szenvedők iránti szeretete és odaadása a Máltai lelkület hiteles tanújává teszi.

 

Maracskó Kata

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nyugat-Dunántúli régióközpontjának gazdasági vezetője

Maracskó Kata 1963-ban született Győrben, itt járt középiskolába, és itt szerzett informatikus-közgazdász végzettséget a Gábor Dénes Főiskolán. 2014-ben érkezett a Máltai Szeretetszolgálathoz a Nyugat-Dunántúli Régió regionális központjának gazdasági vezetőjeként. Szakértelme biztos támasz az ügyvezetésnek, valamint a kiegyensúlyozott gazdálkodásnak. Az elmúlt években nélkülözhetetlen szerepet vállalt a régióban lezajlott fejlesztésekben, projektek megvalósításában és állami intézmények átvételi folyamatában. Tevékenysége túlmutat szakmai feladatain: önkéntesként vett részt az ukrajnai háború elől menekülők megsegítésében mind Győrben, mind Beregsurányban. Nyílt, őszinte jellem, akit elkötelezettsége és segítőkészsége kedveltté és megbízhatóvá tesz a környezete szemében. Maracskó Kata 2023. január végén nyugdíjba vonul. A Szeretetszolgálatnál eltöltött évek során a régiós és országos szinten is felmutatott teljesítménye, a munkatársak és ellátottak irányában tanúsított támogató figyelme példa és érték a máltai közösség számára.

 

2022-ben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Ambrózia-díját kapja önkéntesként:

 

Fritz István

A Dorogi Önkéntescsoport alapítója és korábbi vezetője

Fritz István 1948 októberében született. A rendszerváltásig a honvédségnél dolgozott mechanikai műszerészként. 1993-ban hitoktatói diplomát szerzett. A következő évben megalapította a Máltai Szeretetszolgálat Dorogi Önkéntes Csoportját, melynek csaknem három évtizeden át volt a vezetője. Szerény és alázatos személyiség, mindig törődött a magányos idősekkel, a rászoruló családokkal, a hajléktalan emberekkel. 2000. évi szentelése óta a dorogi Szent Borbála plébánia állandó diakónusa. Sokat foglalkozott fiatalokkal és idősekkel lelki programokon, hittanórákon, nyári táborokban. Ha nem akadt segítő kéz az adománybútor szállításához, akkor egyedül cipelte a szekrényeket a felajánlótól a rászorulóig. Szolgálatát 2014-ben az Apor Vilmos Érdemkereszt Ezüst Fokozatával ismerték el. 2016-ban a dorogi önkormányzat Képviselőtestülete az „Év Szociális Dolgozója" díjat adományozta Fritz Istvánnak. Négy gyermeke és tizenkét unokája van, fiai közül Péter a diakónusi pályán követi őt, Istvánnak pedig a máltai csoport vezetését adta át.

 

Németh Vince

A Kisbaboti Önkéntescsoport vezetője

Németh Vince 1975-ben Csornán született. Általános iskolai tanulmányait Mórichidán végezte, gépszerelő és karbantartó szakképesítést a Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikumban szerzett. 2003 óta a tanult szakmájában dolgozik Győrben az Audi Hungária Zrt-nél. Két felnőtt lány édesapja. A 2012-ben megalakult, de működését hivatalosan 2013-ban megkezdő Kisbaboti Máltai önkéntescsoport alapító tagja és vezetője, 18 önkéntes irányítója. Németh Vince kreativitása, szervezőkészsége sokban hozzájárult a régió programjainak színvonalas megvalósításához. Katasztrófahelyzetben, adománygyűjtésben, régiós és országos programok szervezésében, illetve lebonyolításában azonnal tevékenyen közreműködik, segítőkészsége kiemelkedő. Önzetlenség és elhivatottság jellemzi.

 

Utasi Lőrinc-Utasi-Lukács Ágota

A Közép-magyarországi Régió önkéntesei

Utasi Lőrinc 1989-ben, felesége, Utasi-Lukács Ágota 1991-ben született Budapesten. 2018-ban léptek a máltai önkéntesek közé, s azóta számtalan módon kapcsolódtak be a Szeretetszolgálat munkájába. Többször vittek adományt vidékre és a főváros nehezebb helyzetű kerületeibe. Gyalog, autóval és kerékpárral szállítottak tanszert, krumplit, ruhát, élelmiszert. Munkahelyükön aktívan segítették a társadalmi szemléletformálást, illetve háztartási gépet, pénzadományt gyűjtöttek, az eszközök egy részét maguk juttatták el a rászoruló családoknak. Ágota rendszeresen látogatja a pestszentlőrinci Gondviselés Háza Idősek Otthona lakóit. Mindketten részt vesznek az Adni Öröm! akció gyűjtéseiben. Az elsők között jelentkeztek az ukrajnai menekültek segítésére februárban, számos alkalommal vállaltak szolgálatot műszakvezetőként is a Keleti pályaudvaron és a BOK csarnokban. Jászsági ismerősük leégett tanyájának újjáépítéséhez kértek segítséget a Szeretetszolgálattól, és szervezik a család életének újraindulását. Hitük, tevékeny szeretetük inspiráló az egész máltai közösség számára.

 

2022-ben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Ambrózia-díját kapja intézményvezető munkakörben dolgozó munkatársként:

 

Felföldi Enikő

A miskolc-lyukóvölgyi Lyukuckó Biztos Kezdet Gyerekház intézményvezetője

Szülővárosa legnagyobb szegregátumában, a Lyukuckó Biztos Kezdet Gyerekház intézményvezetőjeként segíti a helyi közösséget Felföldi Enikő. 1968-ban született. 2014 óta dolgozik a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál, s ez idő alatt több különböző ellátási formában tevékenykedett. A rászoruló emberek iránti elkötelezettsége, rátermettsége és empátiája révén mindegyik területen nagy hatákonysággal végezte és végzi szolgálatát. A kezdeti években a diszpécserszolgálatnál vállalt feladatokat, figyelmét a bajba jutott hajléktalan emberek megsegítésére és ellátására összepontosítva. Ezt követően a miskolci Avas lakótelep szociális városrehabilitációjában vett részt. Nagy szerepet vállalt a Máltai Játszótér működésében is: nagyszerűen megtalálta a közös hangot a játszótéri közösséghez tartozó szülőkkel, gyerekekkel. Ezért esett rá a választás, hogy a lyukóvölgyi Lyukuckó Biztos Kezdet Gyerekház vezetője legyen. A gyerekek iránti szeretete, türelme, a hátrányos helyzetű családokkal való együttműködése és önzetlen hozzáállása mindannyiunk számára példaértékű.

 

Makranczi Judit Brigitta

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pácin Tanodája intézményvezetője

Makranczi Judit Brigitta Debrecenben született, és a Nyíregyházi Főiskolán rajz-vizuális kommunikáció szakon szerzett diplomát. Zenei tehetségét sokféleképp kamatoztatja, vokalista volt például a Damn Natural rockzenekarban, de kórust is szervezett Pácinban, ahol 2013-ban lett a Máltai Szeretetszolgálat tanodájának szakmai vezetője. Mindig elérhető és megközelíthető a gyerekek számára, akik bizalommal fordulnak hozzá, és példaképként is tekintenek rá. Gondos figyelmet fordít arra, hogy a szülőkkel együttműködésben támogassa a gyerekek készségeinek fejlesztését, iskolai előmenetelét és emberi kapcsolatokban való helytállását. A pácini tanoda mellett hosszú évekig az ózdi és a miskolci tanoda szakmai vezetője is volt. Az általa irányított intézményekben a szakmai tevékenységek, a szociális munka kiemelkedő színvonalát a továbbtanuló tanodás gyerekek emelkedő létszáma is jelzi.

 

Papp Adrienn

A hatvani Gondviselés Háza Hajléktalanellátó Központjának intézményvezetője

A hatvani Gondviselés Háza Nappali Melegedőnek hosszú ideje kulcsembere, 2020-tól pedig intézményvezetője a hatvani születésű Papp Adrienn. 2006 óta tagja a máltai közösségnek. Kezdetben szociális munkásként dolgozott a máltai intézményben, ahol hajléktalan emberek százainak segített új életet kezdeni. Sokukat kísérte végig az utcai élettől, a szociális ellátásba kerüléstől a saját otthonba való költözésig vagy az első munkahelyi napig. Vezetőként az intézmény napi működtetése és a szakmai munka szervezése mellett a Máltai Szeretetszolgálatot képviseli Hatvanban, és az intézményi ellátást igénybe nem vevő rászorulók támogatásáról is gondoskodik. Nagycsaládos emberek, egyedül élő kisnyugdíjasok, Ukrajnából menekülő családok – és általában a bajba jutottak készséges és nyitott személyiséggel találkoznak, ha Papp Adriennhez fordulnak segítségért.

 

Van der Meer Kinga

A Fő utcai Gondviselés Háza Idősek Otthonának intézményvezetője

Húsz éve tudhatjuk a máltai közösségben Van der Meer Kingát, a Szeretetszolgálat budapesti Gondviselés Háza Idősek Otthona vezetőjét. Kinga a Fő utcai idősotthonban kezdetben önkéntesként tevékenykedett, majd mentálhigiénés munkatársként dolgozott. Ezután a Szatmár utcai, majd a Kelta utcai családok átmeneti otthonában vállalta el az intézményvezetői feladatokat. 2006-ban

a Fő utcába visszatérve előbb a hajléktalanok otthonának, majd 2010-től az idősek otthonának lett a vezetője. 2022-től a Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat idős munkacsoportját, illetve a Fővárosban működő idősotthonok szakmai, módszertani munkáját is irányítja. Kivételes munkabírása, precizitása és szakmai igényessége közismert. Következetes és szigorú, de kedves és megbízható vezető, akihez szívesen fordulnak a kollégái. Az idősotthon lakóival való szeretetteljes törődés számára mindennél fontosabb; minden követ megmozgat az idősek ellátásának jobbá tétele érdekében.

 

2022-ben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Ambrózia-díját távollétében kapja:

Juhász Béla

A Nyírbátori Önkéntescsoport vezetője

Juhász Béla Kántorjánosiban született, élelmiszermérnök, férj és édesapa. 1992-ben, alig pár hónappal a Nyírbátori Önkéntescsoport megalakulását követően lett tagja a máltai közösségnek, 1995-ben pedig a csoportvezetői feladatokat is elvállalta. Juhász Bélát embersége, segítőkészsége és becsületessége miatt szülőfalujában és Nyírbátorban is nagy megbecsülés övezi. Az önkéntescsoport munkáját körültekintően szervezi, az elszámolás, dokumentáció terén kiemelkedően precíz. Harminc éve tevékenykedik máltai önkéntesként elhivatottan, nagy odaadással és szociális érzékenységgel.

Dr. Kardos Mihály atya

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Szegedi Hajléktalanellátó Központ- Egészségügyi Centrum önkéntes lelki vezetője

Kardos Mihály Szegeden született 1946 november 18-án. Szülei művésznek szánták, sokáig zongorázni tanult. A templomba egy barátját kísérte el, azután ott maradt ő is a hittanórákon. Tízévesen bérmálkozott, ekkor érezte először a hívást a papi szolgálatra. A kecskeméti piarista gimnáziumi évek, majd a szeminárium után 1969-ben szentelték fel. Szolgálatát a mai Gyomaendrődön kezdte, több helyen is tevékenykedett, míg Szegedre helyezték. Mindig fontosnak tartotta az emberekkel való kapcsolatot. Türelemmel, szeretettel és megértéssel fordul azokhoz, akik elfelejtették szeretni magukat. Pio atya gondolatát követi: „Merjünk élni az élő Jézussal.” 

Elhatalmasodó cukorbetegsége miatt kerekesszékbe kényszerült, de szeretetteljes személyét nem törték meg a nehézségek. 2014-ben – bár az egyházmegye idősotthonát is választhatta volna – beköltözött a Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Szegedi Hajléktalanellátó Központjába: a szegények életét választotta. Időt szentel a hajléktalan embereknek, figyel rájuk, meghallgatja őket. Gyóntat, szentmisét tart, lelki támogatást ad a hozzá fordulóknak. Mihály atya papi szolgálatáról azt mondja: „A Jóisten megadta, hogy szót értsek mindenkivel.”

A két távolmaradó díjazott, Kardos Mihály atya önkéntes és Juhász Béla önkéntes csoportvezető videóüzenetben köszönte meg az elismerést.

Az ünnepi műsort a Szent Efrém Férfikar adta: az énekegyüttes egy görög Szent Bazil-köszöntőt, a kárpátaljai Boksay János zeneszerző ószláv nyelvű Miatyánk-imáját, valamint a Covid-járvány idején írt humoros, Pandémia című dalt adott elő.

Zárásként Kozma Imre atya áldotta meg a résztvevőket, és vezetésével közös imádsággal ért véget az ünnepség.

Az épület aulájában Fodor András atya, a Szeretetszolgálat Észak-Alföldi Régiójának régióvezetője mutatta be saját természetfotóiból készült, A természet evangéliuma című kiállítását.