Több mint fél éve tart az orosz-ukrán háború, és talán nincs is olyan közelebbről vagy távolabbról érintett ember, akiben ne fordult volna meg a kérdés, hogy mit tehetne ő a békéért. A Máltai Tanulmányok és a Vigília közös lapszámának egyik fontos gondolata, hogy már annak felismerése is békeszerzési lehetőség, hogy a béke nem pusztán a háború hiányát jelenti. A Pax vobiscum! – A béke és békességszerzés lehetőségéről című folyóiratszámban megjelent írások segítenek elindulni a – Ferenc pápa szavaival élve – „szolidaritás zarándoklatán”, valamint tisztábban látni a külső és belső békétlenségek gyökereit.

A Máltai Szeretetszolgálat szeretettel várja az érdeklődőket a Máltai Tanulmányok 2022. évi 3. és a Vigília 2022. 10. számának közös lapbemutatójára október 25-én kedden 17 órára a Szeretetszolgálat Bem rakparti országos központjának (1011 Budapest, Bem rkp. 28) refektóriumába.

A rövid bemutatót követően a lapszám három szerzőjével beszélget a főszerkesztő, Solymári Dániel. A kerekasztal résztvevői:

Komlósi Annamária, címzetes egyetemi tanár, pszichológus, egészségfejlesztő szakpszichológus, 1974 óta az ELTE pszichológusképzésében oktató és kutató. Fő szakterülete a személyiség-lélektan, 2010 óta a katasztrófapszichológia is. Több mint száz tudományos és népszerűsítő tanulmány, könyv, illetve könyvfejezet szerzője.

Vigóczki Máté György, az MCC Geopolitikai Műhelyének Oroszország-kutatója, a Pécsi Egyetem Geopolitikai doktori programjának hallgatója. Kutatási területe Oroszország külpolitikája, illetve az Alekszandr Dugin nevéhez köthető neo-eurázsianizmus eszméjének megjelenése az orosz politikai diskurzusban és külpolitikában.

Bagyinszki Ágoston OFM, ferences szerzetes, teológus, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektorhelyettese, a Fundamentális Tanszék docense, a Vigilia katolikus irodalmi, tudományos folyóirat béke számának szerzője.

A rendezvény ingyenes, de a férőhelyek korlátozott száma miatt regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát kérjük a linkre kattintva, az űrlapot kitöltve jelezze: https://forms.gle/Czv2GAPho3RffT8k9

A lapszám tartalmából:

Robert J. Vitillo a Nemzetközi Katolikus Migrációs Bizottság (ICMC) főtitkáraként a Szentszék ukrajnai válsággal kapcsolatos gondolatainak tolmácsolása mellett a katolikus egyház karitatív tevékenységéről, benne a Magyar Máltai Szeretetszolgálat több mint fél éves munkájáról is beszámol a Máltai Tanulmányok nyitó írásában. 

A béke és háború realitását más szemszögből vizsgálja V. Komlósi Annamária egyetemi tanár-pszichológus, aki azt járta körbe, melyek a feltételei a lelki békének, milyen személyiségjegyek vezethetnek szadista vagy altruista viselkedéshez, és hogyan lehet megküzdeni az olyan veszteségeket is előhívó válsághelyzetekkel, mint amilyen a világjárvány, majd a határunk túloldalán zajló harci cselekmények. 

Szintén a veszteség, gyász feldolgozásának a lehetőségeit kutatja Graf Orsolya és Sarungi Emőke: Az élet színe és fonákja című munkájukban, amelyből megtudhatjuk, hogy nemcsak a hozzánk közelállók elvesztése vezethet gyászhoz, de az élet számos mérföldkövénél meg kell állnunk és dolgoznunk a veszteségeinkkel, hogy a múltban rekedés helyett a jelent legyünk képesek megélni.

Vigóczki Máté György Ukrajna háború utáni kihívásaival foglalkozik, és értekezéséből megtudhatjuk, hogy északkeleti szomszédunknál az éves GDP csökkenése elérheti a 45 százalékot is, és könnyen lehet, hogy az ország csak 2036-ra fogja újra megközelíteni a tavalyi életszínvonalat. Ezzel együtt a lakosai száma akár 15 százalékkal is csökkenhet a háborús áldozatok és menekültek áradata miatt.

Nagy Balázs értekezése ( Háború és környezetváltozás: A hadviselés hosszú távú környezeti hatásai) azt mutatja meg nekünk, hogy a táj, a teremtett világ akár sokszáz évig magán viseli a katonai műveletek nyomait. 

A Máltai Tanulmányok a Magyar Máltai Szeretetszolgálat társadalomtudományokkal foglalkozó, szaklektorált folyóirata, mely többek között a pszichológia, a szociológia, a szociálpolitika, a társadalomföldrajz, a pedagógia, a teológia, a történettudomány, a nevelés és a nemzetközi segélyezés területéről közöl tanulmányokat. A folyóirat nyomtatott példányai a maltaitanulmanyok@maltai.hu címen igényelhetők, a legújabb lapszám írásai pedig online olvashatók a https://maltaitanulmanyok.hu oldalon.