A népek közötti béke kérdése minden korban kiemelt szerepet töltött be a teológia, a politikatudomány és a nemzetközi kapcsolatok rendszerében, de talán régen volt akkora jelentősége, mint napjainkban. A Közel-Keleten, Észak-Afrikában, a szubszaharai térségben és Ázsia egyes területein folyamatos, évtizedek óta tartó feszültségben élnek az emberek. Európában pedig, az orosz–ukrán konfliktus következtében, a második világháború óta nem tapasztalt fenyegetettség és menekültválság előtt állunk. Ebben a geopolitikai környezetben minden népnek, egyháznak és társadalmi szervezetnek alapvető feladata a „közös haza”, az „atyai ház” védelme, a párbeszéd szüntelen keresése és a másikkal való kiengesztelődés megtalálása. Ebben az összefüggésben beszélt Solymári Dániel az Új-Delhiben megrendezésre került India és az Európai Unió: A vallás és kultúra szerepe a béketeremtés elnevezésű nemzetközi konferencián.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi humanitárius tevékenysége ugyanis a sérülékeny, segítségre szoruló emberek megsegítése mellett, az adott terület békéjét, az ott élők társadalmi fejlődését célozza. Solymári Dániel Amartya Sen Nobel-díjas indiai közgazdász gondolatából indult ki, amikor a Szeretetszolgálat külföldi segélymunkáját mint a népek közötti béke megteremtésének eszközét mutatta be. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 1989-es megalakulása után ugyanis történelmi események forgatagába került. A társadalmi szolidaritás konkrét megnyilvánulásait érzékelő közvélemény bizalommal fordult a Szeretetszolgálat felé, s a magyar kormányzati szervek is olyan szociális kihívások kezelését bízták rá, melyeket a társadalom igazgatási, szociális és egészségügyi szervezetei nem, vagy csak részben tudtak megoldani. Ennek eredményeképpen Magyarország legnagyobb és legszélesebb körben tevékenykedő karitatív szervezetévé és egyben a legnagyobb szociális intézményfenntartóvá vált a Szeretetszolgálat, amely honi feladatai mellett külföldön, az emberi perifériákon is kiemelkedően aktív. Jelenleg 15 országban dolgoznak a magyar Máltaiak, ahol saját kezdeményezésű programokkal segítik a népek közötti békét.

Solymári Dániel az indiai hallgatóságnak szóló nemzetközi konferencián Ferenc pápa Fratelli tutti, Mindnyájan testvérek kezdetű enciklikájának bemutatásával vezette le a béke és szüntelen párbeszéd keresésének jelentőségét, amelyet a magyar segélyszervezet és a Szuverén Máltai Lovagrend humanitárius diplomáciai eszközökkel a világ közel 150 országában végez.