Áder János köztársasági elnök - Orbán Viktor miniszterelnök és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes előterjesztésére - az elismerést több mint fél évszázados papi szolgálata, a betegek, az elesettek és a rászorulók testi-lelki egészségének, szociális helyzetének javításáért folytatott elhivatott, példaértékű életpályája elismeréseként adományozta Kozma Imre atyának 80. születésnapja alkalmából.

Semjén Zsolt laudációja szerint Kozma Imre bencés diákként és 1963, a pappá szentelése után még inkább megbélyegzett állampolgára lett a Magyar Népköztársaságnak: az utcán követték, megfélemlítésekkel próbálták elbizonytalanítani, a hatalom szívesen meg is szabadult volna tőle, ő viszont tudta, hogy itt van dolga, a magyar népért akar élni.

Zugligeti plébánosként 1989-ben "kinyitotta a szívét és a plébánia kapuját" a Magyarországra érkező keletnémetek előtt. A befogadással irgalmat gyakorolt, bizonyította, hogy az egyházat nem lehet a sekrestyébe zárni, mert küldetése a templomon kívülre szól - fogalmazott a miniszterelnök-helyettes. Kiemelte: Kozma Imre történelmi tettet hajtott végre, amely hozzájárult a kommunista diktatúra bukásához és Kelet-Európa felszabadulásához.

A méltatás arra is kitért, hogy a kitüntetett által alapított Magyar Máltai Szeretetszolgálat a romániai forradalom napjaiban huszonkét teherautónyi segélyt és adományt juttatott át a határon. A délszláv háború idején pedig Kozma Imre "Jézus Krisztus követeként" tárgyalt a szerb hadsereg generálisával és mentett ki 4500 embert Vukovárról.

A Máltai Szeretetszolgálat Magyarország egyik legjelentősebb segélyszervezete, a Karitatív Tanács tagjaként a kormány stratégiai partnere. Munkatársai az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit gyakorolják, irgalmasságukkal a "szeretetet történetét" írják, és nem csupán társai az elesetteknek, hanem értük is élnek - hangzott el az ünnepségen.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Kozma Imre atya kitüntetésekor elhangzott laudációja:

Főtisztelendő Atya!

Az élet titka, hogy el kell ajándékozni mások szolgálatában – ezt az útravalót tette unokája tarsolyába a nagyapa. Kozma Imre megjegyezte, megértette az útmutatást, és egész életét ehhez igazította – bátorsággal és irgalommal.

Bátorsággal, hiszen bencés diákként és 1963-as papszentelését követően még inkább megbélyegzett állampolgára lett a Magyar Népköztársaságnak. Az utcán követték, megfélemlítésekkel próbálták elbizonytalanítani, illetve a hatalom szívesen meg is szabadult volna tőle: menjen Nyugatra és vissza se jöjjön – mondták neki. Imre atya azonban tudta, itt van dolga, a magyar népért akar élni. 

Aztán zugligeti plébánosként egy bátor, szolgálni akaró keresztény közösség élén 1989-ben kinyitotta a szívét és a plébánia kapuját a hazánkba érkezett keletnémetek előtt. A befogadással irgalmat gyakorolt, bizonyította, hogy az egyházat nem lehet a sekrestyébe zárni, mert küldetése a templomon kívülre szól. Történelmi tettet hajtott végre, mely hozzájárult a kommunista diktatúra bukásához és Kelet-Európa fölszabadulásához.

Az általa alapított Magyar Máltai Szeretetszolgálat a romániai forradalom napjaiban már huszonkét teherautónyi segélyt és adományt juttatott át a határon. A délszláv háború idején Jézus Krisztus követeként tárgyalt a szerb hadsereg generálisával és mentett ki 4500 embert Vukovárról. A Máltai Szeretetszolgálat mára hazánk egyik legjelentősebb segélyszervezete, a Karitatív Tanács tagjaként a kormány stratégiai partnere. Munkatársai szűkebb környezetük kovászaként azon a helyen, ahová Isten helyezte őket, az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit gyakorolják. Irgalmasságukkal a szeretetet történetét írják. Nem csupán társai az elesetteknek, hanem értük is élnek. Mert ahogy Imre atya nagyapja tanította: Az élet titka, hogy el kell ajándékozni mások szolgálatában.

(Elhangzott 2020. június 10-én a Karmelita épület könyvtárában)