A három éven át folyó közös munka elsődleges célja az volt, hogy a kevésbé fejlett régiókban működő társadalmi vállalkozásokat segítse a helyi gazdaság fejlesztésében és a munkahelyteremtés hatékonyságának növelésében, szociális innovációs kapacitásuk erősítésében. A projekt egyik legfontosabb része volt egy olyan szolgáltatás kísérleti működtetése, amely a társadalmi vállalkozások támogatásával elősegíti fejlődésüket, és versenyképességük növekedését.     

A projekt tevékenységei hozzájárultak a társadalmi vállalkozások üzleti tudásának, vállalkozói szemléletmódjának fejlődéséhez, valamint a hálózatépítésnek köszönhetően a működésük hatékonyabbá tételéhez. A projekt eredményeként a résztvevő partnerintézmények hasznos ismereteket szereztek a szociális vállalkozások támogatásában és ilyen téren nyújtott szolgáltatásaik terén.

A SENTINEL projekt hazai megvalósítása során az ágazatra jellemző problémák felmérése mellett a Máltai Szeretetszolgálat és a KONETT Hungaria Nonprofit Kft. koordinálásában hét társadalmi vállalkozás, köztük a máltai szervezettel kapcsolatban álló több vállalkozása vett részt egyedi igényekre szabott szervezetfejlesztésben és hálózatépítésben. A megvalósítás széleskörű szakmai nyilvánosság mellett zajlott. A nemzetközi tapasztalatok meghonosításával jelentős szakmai tudás érkezett az ágazatba.  

Annak érdekében, hogy a projekt során fejlesztett szolgáltatások fennmaradhassanak, és bővülni tudjanak, a Máltai Szeretetszolgálat szakemberei Akciótervet készítettek, amely előre vetíti a közép- és hosszú távú működés lépéseit és feltételeit. Ezen felül a hazai partnerszervezetek szakpolitikai ajánlásokat is megfogalmaztak, melyek segítségével az ágazat jogi, gazdasági és pénzügyi környezetének pozitív irányú változását igyekeznek elősegíteni.


A projekt partnerszervezetei nem mondtak véglegesen búcsút egymásnak. Létrehozták ugyanis a Társadalmi Vállalkozások Transznacionális Érdekérvényesítő Hálózatát, amely európai szinten igyekszik majd képviselni a szektor érdekeit. A Hálózat munkájában a Szeretetszolgálat is aktívan részt vesz majd.