A 2018 karácsonyán indított imagyűjtő kampányt a helyben folyó humanitárius és egészségügyi segítségnyújtást kiegészítve, a magyar társadalmat megszólítva szervezte meg Máltai Szeretetszolgálat. Az akcióban Kozma Imre atya, a karitatív szervezet alapító elnökének felhívására közel ezer imádság és jókívánság gyűlt össze, amiket a máltai munkatársak személyesen vittek el a Mar Yakub kolostor elöljárója, Agnes Mariam de la Croix és közössége számára. Az imádságokat és a lelki közösségvállalást megköszönve Ágnes nővér azt mondta, vígaszt nyújt számukra, hogy rengeteg magyar ember támogatja őket imáikkal, virrasztással és odafigyeléssel. „Köszönöm, hogy továbbra is támogatnak minket, köszönöm, hogy egyek vagyunk az Úrban, imádságban, könyörgésben a csodáért.” – mondta a szíriai szerzetes elöljáró.

Az alábbi videóban Ágnes nővér és Kozma Imre atya mond köszönetet a támogató szavakért, és megismerkedhetnek a Máltai Szeretetszolgálat szíriai munkájával

A nővérrel és a kolostor tágabb közösségével a szíriai polgárháború egyik aktív időszakában találkoztak a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai. Qara városának „Jakab-konventjében” együtt imádkoztak az ott élő keleti keresztényekkel, akik elmondták, az elmúlt öt évben alig fordult meg náluk nyugati utazó: az elmondásuk és vendégkönyvük alapján kevesebb mint tízen. Mindennapi küzdelmeik mellett kifejezték mély fájdalmukat, hogy úgy tűnik számukra, a latin (nyugati) keresztény testvéreik elfelejtették őket. Ez a találkozás késztette a máltai szervezetet a lelki közösségvállalásra hívó kampány meghirdetésére.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat évtizedek óta végez aktív, hiánypótló segélymunkát a Közel-Kelet számos országában. A Szeretetszolgálat munkatársai 2014-ban azzal a céllal utaztak Libanonban, Szíriába és Jordániába, hogy megújítsák partnerkapcsolataikat, tanulmányozzák a segélynyújtás lehetőségeit, a helyi szükségleteket és körvonalazzák egy komplex egészségügyi programcsomag főbb kereteit. Magyarország Kormánya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 2015-ben megbízta a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot, hogy humanitárius és nemzetközi fejlesztési programokat valósítson meg 2016 és 2019-között Libanonban, Jordániában és Szíriában, különös tekintettel Kelet-Aleppóban. Menekülttáborokban, iskolákban, szociális intézményekben, háború sújtotta kórházakban, egyházi közösségekben végeztek hiánypótló karitatív munkát a magyar máltaiak.

Szíriában, Kelet-Aleppóban a háború következtében csupán egyetlen kórházban elérhető az ingyenes egészségügyi ellátás. A kórház túlzott nyomás alatt működik, kapacitásai rosszak és folyamatosan csökkennek: technikai eszközök alig állnak rendelkezésre, a személyzet hiányos. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat ezt az intézményt támogatja és újította meg kórházfejlesztéssel, a szakszemélyzet újra-mobilizálásával, eszközbeszerzéssel, épületbővítéssel. A szervezet 2017 és 2019 között végrehajtott nemzetközi segélyezési munkájának eredményeképpen a kórház egykori, öreg épülete elemeiben megújult, valamint közvetlen szomszédságában egy teljesen új, azzal kapcsolatban álló, de önálló kórházi szárny épült fel, benne 50 fő egy időben történő háziorvosi és szakorvosi ellátását lehetővé tevő helyiséggel és orvostechnikai eszközökkel. Az intézményben található általános háziorvosi ellátás, nőgyógyászati, szemészeti, baleseti, fogászati szakorvosi rendelő. A kórház látogatottsága jelentős: naponta mintegy 500 ember ellátásáról gondoskodnak. A munkában a magyar szervezet legfőbb helyi partnere a szíriai Damaszkusztól 30 kilométerre található, a perzsa Feldarabolt Szt. Jakabról (421) elnevezett Mar Yakub kolostor elöljárója, Agnes Mariam de la Croix és közössége.

Az eredetileg libanoni származású karmelita Ágnes nővér, akit Béke Nóbel-díjra is jelöltek, 1994-ben elhatározta, hogy újjáépíti a Damaszkusztól 30 kilométerre található, és akkor még romokban álló, Mar Yakub kolostort és újjáéleszti a Jakab konventet. Elhatározta, hogy egy keleti monasztikus hagyományokban gyökerező, de modern szellemiségű, befogadó, karitatív munkára és lelkületre épülő görögkeleti, melkita szerzetesi közösséggel tölti meg a kolostort. A hely rövid idő alatt virágzásnak indult, hamar megtelt hivatásokkal. A közösség egyik legfőbb karizmája a rászoruló emberek megsegítése.

A videóban részletesen mesélnek a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai az Aleppóban végzett egészségügyi és humanitárius segítségnyújtásról

 

A Máltai Szeretetszolgálat jelmondata: Tuitio fidei et obsequium pauperum - A hit védelme és a szegények szolgálata. A terepen végzett segítő munkában nem tud mindenki részt venni, azonban imádságban, jókívánságban, lelki cselekedetekben erre lehetőség van, mi több: kötelesség is. 2018 karácsonyán kampányt indított a Máltai Szeretetszolgálat, amelyben mindazokat, akik együtt éreznek a közel-keleti keresztényekkel, a háború következményeitől szenvedőkkel és aggódnak az üldözött, sokat szenvedő közel-keletiek sorsáért, arra hívta, hogy fejezzék ki együttérzésüket sorsuk iránt. Az imagyűjtő kampány célja az volt, hogy ismét megmutatkozzon: Magyarországnak van a legnagyobb szíve! A karitatív szervezet arra kérte a lelki közösséget vállalókat, hogy írják le rövid támogató gondolataikat. Néhány sort, vagy akár csak egy-egy szót. A lényeg, hogy kifejezzék, gondolnak rájuk, szeretik őket, osztoznak fájdalmukban. Az üzeneteket, imádságokat postán, Facebookon vagy e-mailben lehetett elküldeni. A 2020-ra lezárult gyűjtésben beérkezett imádságokat a Máltai Szeretetszolgálat írott formában átadta Ágnes nővérnek és közösségének.

A kampány részeként fotókiállítást is szerveztek a szíriai polgárháború és az újjáépítés képeiből, mely közelebb hozta a térségbe zajló komplex folyamatokat, a bemutatott alkotásokon keresztül a látogatók jobban megérthették a közel-keleti eseményeket. A tárlat látható volt a Szent István Bazilikában, a budapesti jezsuiták Párbeszéd Házában és több vidéki helyszínen.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a kilencszáz éves máltai jelmondatot követve hosszú távú elköteleződést vállalt a Közel-Keleten szenvedő emberek mellet, amelynek az azonnali segítségnyújtás, a helyben folyó humanitárius és egészségügyi segítségnyújtás támogatása mellett része a társadalom megszólítása, az emberek bevonása a segítő programba az imagyűjtő kampány és a hozzákapcsolódó fotókiállítás által.