Harmincegy éve harmincegy alapító tag részvételéve megalakult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A karitatív szervezet három évtized alatt Magyarország egyik legnagyobb segélyszervezetévé vált. A Szuverén Máltai Lovagrend magyarországi segítő szervezeteként országszerte közel háromszáz intézményben, 110 önkéntes csoportban és mintegy száz európai uniós programban naponta 13 ezer rászoruló embernek nyújt segítséget.

Az évforduló alkalmából hálaadó szentmisét mutatott be a Szeretetszolgálat alapító elnöke, Kozma Imre atya. Az irgalmas rendi szerzetes szentbeszédében hangsúlyozta, az ember szeretné megtudni, mi a földi útjának az értelme. Amikor a választ keresi, megáll, és föltekint. Fölülről érkező válaszra van szükségünk ahhoz, hogy megtudjuk, megértsük életünk értelmét. Az alapító elmondta, olyan helyen gyűltek össze, ahol az emlékek felidézésével egy történelmi utazásra mehetnek, de ezek nem azért fontosak csupán, hogy ne feledkezzünk a múltról, hanem sokkal inkább azért, hogy segítsenek minket abban, hogyan tovább. „Hogyan tovább 31 évvel azután, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mint egyesület megalakult. Azokban az években minket bezártak ebbe a templomba. Összezártak minket istennel és ugyanakkor elzártak az emberektől. Amikor az embert összezárják az Istennel, megkapja a missziót. Tudatosul az, hogy minket egymástól nem lehet elválasztani. Összetartozunk egymással itt az Isten házában, és azokkal is, akik ide be sem teszik a lábukat. Itt az az üzenet jutott el hozzánk, amit a máltaiak ezer évvel ezelőtt megfogalmaztak, és ma is érvényes: a hitre hívta fel a figyelmünket és a rászoruló emberek megsegítésére. Ezt a föntről jövő üzenetet, amely egy közösséget teremtett és ebből a közösségből újjászületett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, azért kell újra felidézni, mert ez az üzenet új értelmet adott a mi életünknek. Addig is éltünk, de egy új feladatot kaptunk.” - mondta Kozma Imre atya, majd hozzátette: a történelemformáló időkben a zugligeti közösség, majd a Máltai Szeretetszolgálat tette, amit az Istennel való kapcsolatukból kifolyólag tennie kellett. Az akkor kapott máltai küldetés ma is él.

„Feladatunk a hit felől, a keresztény örökségünk felől gondolkodni a küldetésünkről. A hit védelme sajátos lehetőséget és feladatot jelöl ki a számunkra. A hit nélküli, Isten nélküli élet ember alatti élet. A csak magára gondoló ember, az önzés világa ez. A hit szerinti élet, az istenes élet, ember feletti élet. Ez az önmaga fölött győztes ember élete. A hatalmas mindig mást győz le, az erős ember önmagát. Ha mi a hit üzenetére gondolunk, akkor ezen kell munkálkodnunk: szeressétek egymást jobban magatoknál. A szolgálat, odaadás programját Jézus saját életével fogalmazta meg: szolgált mindhalálig. Az ember nem adhatja fel magát. Oda kell adnia magát. Alázat nélkül, humortalanul, sértődötten nem lehet érvényes tanúságot tenni Jézusról. Alázaton ne értsünk alázatoskodást, a humort ne tévesszük össze a cinizmussal, a megbocsátást a megalkuvással.” A szegények szolgálatáról szólva az alapító elnök kiemelte, az a legfontosabb üzenet: bízzunk abban, amit Jézus megígért. A megbocsátás nagyobb hatalom a farkasok erejénél. „Az embernek az élete kettős lelkület: irány befelé és kifelé. A két lendület harmonizál egymással. A befelé irányulás az önazonosságunk megteremtése, a kifelé az emberek szolgálata. Ha ez harmonizál, akkor mi igazi keresztény személyiségként tudjuk szolgálni a világot, egymást. Erre hívattunk el, ez ami küldetésünk.”

A hálaadó szentmisén részt vettek a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének tagjai, a Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei és munkatársai, akik együtt imádkoztak a rászoruló emberekért, a szervezet elhunyt tagjaiért, és a Szeretetszolgálat minden tagjáért.